35 Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din Helige se förgängelsen.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 13:35 Ps 16:10.