(A) Ord av Amos, en av herdarna från Tekoa. Detta är vad han såg om Israel när Ussia[a] var kung i Juda och Jerobeam[b], Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen[c].

(B) Han sade:
Herren ska ryta från Sion,
        höja sin röst från Jerusalem.
    Då ska herdarnas
        betesmarker sörja
    och Karmels höjd torka bort.

Profetia om Damaskus

(C) Så säger Herren:
    För tre brott av Damaskus, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för de tröskade Gilead[d]
        med tröskslädar av järn:
(D) Jag ska sända en eld
        mot Hasaels hus,
    och den ska förtära
        Ben-Hadads borgar.
(E) Jag ska bryta bommarna i Damaskus
    och utrota dem som bor[e] i Bikat-Aven[f]
        och den som bär spiran
            i Bet-Eden[g].
    Arams folk ska föras bort till Kir[h],
        säger Herren.

Profetia om Gaza

(F) Så säger Herren:
    För tre brott av Gaza, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för de förde bort
        allt folket som fångar
            och utlämnade dem åt Edom:
Jag ska sända en eld
        mot Gazas murar[i],
    och den ska förtära dess borgar.
(G) Jag ska utrota dem som bor i Ashdod
    och den som bär spiran i Ashkelon.
Jag ska vända min hand mot Ekron
    så att de som är kvar av filisteerna
        går under, säger Herren Gud.

Profetia om Tyrus

(H) Så säger Herren:
    För tre brott av Tyrus, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för de utlämnade allt folket
        som fångar åt Edom
    och tänkte inte
        på sitt brödraförbund:
10 (I) Jag ska sända en eld
        mot Tyrus murar,
    och den ska förtära dess borgar.

Profetia om Edom

11 (J) Så säger Herren:
    För tre brott av Edom, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för de förföljde sin bror med svärd
        och förkvävde all barmhärtighet,
    lät sin vrede rasa utan uppehåll
        och höll kvar sitt raseri utan slut:
12 (K) Jag ska sända en eld mot Teman,
    och den ska förtära Bosras borgar.

Profetia om Ammon

13 (L) Så säger Herren:
    För tre brott av ammoniterna, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för de skar upp
        havande kvinnor i Gilead
    när de ville vidga sitt område:
14 Jag ska tända en eld
        mot Rabbas murar,
    och den ska förtära dess borgar
        under härskri på stridens dag,
            under storm på ovädrets dag.
15 Deras kung ska gå bort i fångenskap,
    han och hans furstar med honom,
        säger Herren.

Footnotes

  1. 1:1 Ussia   Också kallad Asarja. Mäktig kung i Sydriket 767-740 f Kr (2 Kung 15:1f, 2 Krön 26).
  2. 1:1 Jerobeam   Regerade i Nordriket 782-753 f Kr (2 Kung 14:23f). Hans förfader med samma namn hade infört avgudadyrkan i Nordriket på 920-talet f Kr (1 Kung 12:28).
  3. 1:1 jordbävningen   Utgrävningar i galileiska Hasor har funnit spår av en omfattade jordbävning ca 760 f Kr. Både Sak 14:5 och Josefus daterar den till Ussias tid.
  4. 1:3 tröskade Gilead   Skövlingen under den arameiske kungen Hasael beskrivs i 2 Kung 8:12f, 10:32f.
  5. 1:5 dem som bor   Annan översättning: ”den som tronar” (även i vers 8).
  6. 1:5 Bikat-Aven   Betyder ”syndens dal”. Syftar kanske på Bekaadalen i nuvarande Libanon.
  7. 1:5 Bet-Eden   Bit-Adini var ett arameiskt smårike ca 30 mil nordost om Israel.
  8. 1:5 Kir   Arameernas ursprungsland (9:7) dit de fördes i fångenskap av assyrierna ca år 733 f Kr.
  9. 1:7 eld mot Gazas murar   Området härjades av kung Ussia (2 Krön 26:6), och utgrävningar visar att Ashdods portar förstördes ca 760 f Kr. Längre fram erövrades området av assyrierna 734 f Kr.