Add parallel Print Page Options

(A)Защото ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат пазени за съд;

(B)и ако не пощади стария свят, а опази с още седем души Ной, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят;

(C)така също ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие,

(D)а избави праведния Лот, на когото беше дотегнал развратният живот на нечестивите човеци

(E)(защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше ден след ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);

(F)но Господ знае как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,

Read full chapter