Add parallel Print Page Options

Gindala sa Jerusalem ang Kahon sang Kasugtanan(A)

Ginpatipon liwat ni David ang pinakamaayo nga mga soldado sang Israel, nga ang kadamuon 30,000. Naglakat dayon sila sa Baala nga sakop sang Juda sa pagkuha didto sang Kahon sang Dios,[a] nga sa diin ara ang presensya[b] sang Ginoo nga Makagagahom. Nagapuyo ang Ginoo sa tunga sang mga kerubin nga ara sa ibabaw sang Kahon. 3-4 Ini nga Kahon sang Dios didto sa balay ni Abinadab sa bukid. Ginkuha ini nila ni David, kag ginkarga sa bag-o nga karo. Si Uza kag Ahio nga mga anak ni Abinadab amo ang nagagiya sa karo; si Ahio ara sa una. Nagaselebrar si David kag ang tanan nga katawhan sang Israel sa presensya sang Ginoo sa bug-os nila nga kusog. Nagakanta sila[c] kag nagatukar sang mga arpa, lira, tamborin, kastanitas, kag simbals.

Sang pag-abot nila sa linasan ni Nacon, gin-uyatan ni Uza ang Kahon sang Dios, tungod nakadalin-as ang mga baka. Naakig gid ang Ginoo kay Uza tungod sa iya ginhimo. Gani ginpatay siya sang Dios didto sa kilid sang Kahon. Naakig si David tungod ginsilutan sang Ginoo si Uza sa iya kaakig. Amo ina nga hasta subong ginatawag ato nga lugar nga Perez Uza.[d] Hinadlukan si David sa Ginoo sadto nga adlaw, kag nagsiling siya, “Paano na lang madala sa akon banwa ang Kahon sang Ginoo?” 10 Gani nagdesisyon siya nga indi na lang niya pagdal-on ang Kahon sang Ginoo sa iya banwa.[e] Sa baylo, ginbilin niya ini sa balay ni Obed Edom nga taga-Gat. 11 Didto ini sa balay ni Obed Edom sa sulod sang tatlo ka bulan, kag ginpakamaayo sang Ginoo si Obed Edom kag ang iya bug-os nga panimalay.

Read full chapter

Footnotes

  1. 6:2 Kahon sang Dios nga amo ang Kahon sang Kasugtanan.
  2. 6:2 ara ang presensya: sa literal, ginatawag ang ngalan.
  3. 6:5 sa bug-os nila nga kusog. Nagakanta sila: Amo ini sa Dead Sea Scrolls, Septuagint kag 1 Cro. 13:8. Sa Masoretic Text, paagi sa mga instrumento nga hinimo halin sa kahoy nga sipres.
  4. 6:8 Perez Uza: buot silingon sa Hebreo, gulpi nga kaakig kay Uza.
  5. 6:10 iya banwa: sa Hebreo, Banwa ni David. Amo man sa bersikulo 12 kag 16.