A A A A A
Bible Book List

2 Книга на Летописите 3 Библия, ревизирано издание (BPB)

Построяване на храма

Тогава Соломон започна да строи Господния дом в Йерусалим на хълма Мория, където Господ се яви на баща му Давид, на мястото, което Давид беше приготвил на хармана на евусеца Орна.

Той започна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тези мерки: дължината в лакти според старата мярка беше шестдесет лакътя и широчината – двадесет лакътя.

А притворът, който беше пред лицето на дома, имаше дължина според широчината на дома двадесет лакътя, а височина сто и двадесет; и го обкова отвътре с чисто злато.

И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.

Украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото беше от Фаруим.

Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

И направи пресвятото място на дома с дължина според широчината на дома двадесет лакътя и с широчина двадесет лакътя; и го обкова с шестстотин таланта чисто злато.

А теглото на гвоздеите беше петдесет сикъла злато. Обкова и горните стаи със злато.

10 В пресвятото място на дома направи два херувима, ваяна изработка, и ги обкова със злато.

11 А крилете на херувимите имаха заедно дължина двадесет лакътя; едното крило на единия херувим имаше пет лакътя и допираше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

12 Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и допираше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

13 Крилете на тези херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на краката си и лицата им гледаха навътре.

14 И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон и изработи по нея херувими.

15 Направи пред дома и два стълба, тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях, пет лакътя висок.

16 Направи и верижки, както в светилището, и ги сложи на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.

17 И изправи стълбовете пред храма – единия отдясно, а другия отляво; и нарече онзи, който беше отдясно, Яхин[a], а онзи, който беше отляво, Воаз[b].

Footnotes:

  1. 3:17 Т.е. ще утвърди.
  2. 3:17 Т.е. в него сила.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Второ Летописи 3 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Тогава Соломон почна да строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви <Господ> на баща му Давида, на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна.

Той почна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, <имаше> тия <мерки>: дължината в лакти, според старата мярка, бе шестдесет лакътя, и широчината двадесет лакътя.

А тремът, който бе пред лицето <на дома>, имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакътя, а височината сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.

И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.

И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим.

Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

И направи пресветото <място на> дома, с дължина, според широчината на дома, двадесет лакътя, и с широчина двадесет лакътя; и обкова го с шестстотин таланта чисто злато.

А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато.

10 И в пресветото <място на> дома направи два херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато.

11 А крилата на херувимите имаха, <заедно>, дължина двадесет лакътя; едното крило, <на единия херувим>, имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

12 Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим,

13 Крилата на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха на навътре.

14 И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон, и изработи по нея херувими.

15 Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакътя <висок>.

16 Направи и верижки, <както> в светилището, и тури ги на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.

17 И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, който беше отдясно, Яхин {Т.е., Ще утвърди.}, а оня, който беше отляво, Воаз {Т.е., В него сила.}.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes