Add parallel Print Page Options

Вярата – победа над света

(A)Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и Родения от Него.

По това познаваме, че обичаме Божиите чеда, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди,

(B)защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.

(C)Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е нашата вяра.

(D)И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син?

(E)Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта;

(F)и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.

(G)Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни.

(H)Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е, че Той е свидетелствал за Сина Си.

10 (I)Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва на Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за Своя Син.

11 (J)И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.

12 (K)Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.

13 (L)Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.

14 (M)И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.

16 (N)Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т. е. на онези, които съгрешават несмъртно. Има грях (водещ) към смърт – не казвам за него да се моли.

17 (O)Всяка неправда е грях; и има грях, който не води към смърт.

18 (P)Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.

19 (Q)Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

20 (R)Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в Истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот.

21 (S)Дечица, пазете себе си от идоли.