Add parallel Print Page Options

(A)И така, относно яденето от идоложертвеното знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света и че няма друг Бог освен Един.

(B)Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята (както има много богове и много господари),

(C)тоза нас има само един Бог – Отец, от Когото е всичко, и ниепредназначени за Него, и един Господ – Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

Read full chapter