Add parallel Print Page Options

Брак и безбрачие

(A)А относно това, което ми писахте: Добре е човек да не се докосва до жена.

Но зада се избягва блудството, нека всеки мъж има своя жена и всяка жена да има свой мъж.

(B)Мъжът нека има с жената дължимотокъм нея сношение; подобно и жената с мъжа.

Жената не владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената.

(C)Не се лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате.

(D)Но това казвам като позволение, а не като заповед.

(E)Обаче бих желал всички човеци да бъдат, какъвто съм аз. Но всеки има свой особен дар от Бога – един така, а друг иначе.

(F)А на неженените и вдовиците казвам: Добро е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз.

(G)Но ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват в страст.

Заповед против развода

10 (H)А на женените заръчвам, и то не аз, а Господ: Жена да не оставя мъжа си

11 (но ако го остави, нека остане неомъжена или нека се помири с мъжа си); и мъж да не напуска жена си.

12 (I)А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуска.

13 И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуска мъжа си.

14 (J)Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж, иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи.

15 (K)Но ако невярващият напусне, нека напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени под брачния закон. Бог обаче ни е призовал към мир.

16 (L)Защото откъде знаеш, жено, дали няма да спасиш мъжа си? Или откъде знаеш, мъжо, дали няма да спасиш жена си?

Спазване на заповедите

17 (M)Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки, както Бог го е призовал; и така заръчвам по всички църкви.

18 (N)Обрязан ли е бил призован някойвъв вярата, да не крие обрязването. Необрязан ли е бил някой призован, да не се обрязва.

19 (O)Обрязването е нищо и необрязването е нищо, новажното е пазенето на Божиите заповеди.

20 Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призован във вярата.

21 В положение на роб ли си бил призован? Да не те е грижа (но ако можеш да станеш свободен, по-добре използвайслучая);

22 (P)защото който е бил призован в Господа като роб, е свободен човек на Господа; така и който е бил призован като свободен човек, е роб на Христос.

23 (Q)С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци.

24 (R)Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане с Бога.

Съвети към безбрачните

25 (S)Относно девиците нямам заповед от Господа; но давам мнение като един, който е получил милост от Господа да бъде верен.

26 (T)И така, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, че е добре за човека да остане така, както си е.

27 Вързан ли си за жена, не търси развързване. Отвързан ли си от жена, не търси жена.

28 Но ако се и ожениш, не съгрешаваш; и девица ако се омъжи, не съгрешава; но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля.

29 (U)Само това казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тези, които имат жени, нека бъдат, като че нямат;

30 и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като ченищо не притежават;

31 (V)и които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние[a] на този свят преминава.

32 (W)А аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господне, как да угажда на Господа;

33 а жененият се грижи за това, което е световно, как да угажда на жена си.

34 (X)Също така има разлика и между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господне, за да бъде свята и в тяло, и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно, как да угажда на мъжа си.

35 И казвам това за ваша собствена полза, не за да ви сложа оглавник, а заради благоприличието и за да служите на Господа без отвличане на ума.

36 Ако пък някой мисли, че не е неприлично да постъпва така със своята дъщеря девица, чиято цветуща възраст отминава, и ако трябва да стане това, нека прави каквото иска; не съгрешава; нека се женят.

37 Но който стои твърд в сърцето си и не бива принуден, а има власт да изпълни волята си и е решил в сърцето си да държи дъщеря си, девицата, неомъжена, ще направи добре.

38 (Y)Така че който омъжи дъщеря си, девицата, добре прави; а който не я омъжи, ще направи по-добре.

39 (Z)Жената е вързана, докато е жив мъжът ѝ; но ако мъжът умре, свободна е да се омъжи за когото иска, само в Господа.

40 (AA)Но по моето мнение по-щастлива е, ако си остане така; а мисля, че и аз имам Божия Дух.

Footnotes

  1. 7:31 От гр. образът.