Add parallel Print Page Options

Предпазване от идолопоклонство

10 (A)Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето,

и в облака, и в морето всички да са били кръстени в Моисей,

(B)и всички да са яли от същата духовна храна,

(C)и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос),

(D)пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги повалис мор в пустинята.

(E)А в тези неща те ни станахапоучителен пример, за да не пожелаваме страстно злото, както те го пожелаваха.

(F)Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, според писаното: „Народът седна да яде и да пие и стана да играе.“

(G)Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

(H)Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите.

10 (I)Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и бяха поразени от погубителя.

11 (J)А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена.

12 (K)Затова който мисли, че стои, нека внимава да не падне.

13 (L)Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

14 (M)Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.

15 (N)Говоря като на разумни човеци; сами вие съдете за това, което казвам.

16 (O)Чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това, да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?

17 (P)Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме.

18 (Q)Вижте Израил по плът: тези, които ядат жертвите, нямат ли общение в жертвеника? Тогава какво?

19 (R)Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Не.

20 (S)Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.

21 (T)Не можете да пиете Господнята чаша и бесовската чаша; не можете да участвате в Господнята трапеза и в бесовската трапеза.

22 (U)Или искаме да подбудим Господа към ревност? Ние по-силни ли сме от Него?

Свободата на християнина

23 (V)Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.

24 (W)Никой да не търси своята лична полза, но всеки – ползата на другия.

25 (X)Всичко, което се продава в месарницата, яжте, без да го изпитвате заради съвестта си;

26 (Y)защото „Господня е земята и всичко, което има в нея“.

27 (Z)Ако някой от невярващите ви покани на угощение и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да го изпитвате заради съвестта си.

28 (AA)Но ако някой ви каже: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради този, който ви е известил, и заради съвестта:

29 (AB)съвест, казвам, не твоята, а на другия. (Понеже защо да се съди моята свобода от чужда съвест?

30 (AC)Ако аз с благодарение на Бога участвам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)

31 (AD)И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.

32 (AE)Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията църква;

33 (AF)както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, но ползата на мнозина, за да се спасят.