Supraveghetorul însă trebuie să fie fără reproş, soţ al unei singure femei[a], demn, cumpătat, respectabil, ospitalier, capabil să dea învăţătură,

Read full chapter

Footnotes

  1. 1 Timotei 3:2 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să-i fie credincios soţiei lui; şi în v. 12