Episcopi şi diaconi

Acest cuvânt este vrednic de încredere: dacă doreşte cineva să fie supraveghetor[a], doreşte o lucrare bună. Supraveghetorul însă trebuie să fie fără reproş, soţ al unei singure femei[b], demn, cumpătat, respectabil, ospitalier, capabil să dea învăţătură, să nu fie beţiv, nici bătăuş, ci blând şi nu certăreţ, nu iubitor de bani, să-şi conducă bine propria casă, să-şi ţină copiii în supunere, cu toată demnitatea – pentru că, dacă cineva nu ştie să-şi conducă propria casă, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? – să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie şi să cadă sub aceeaşi condamnare ca şi diavolul[c]. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor din afară, ca să nu cadă în dispreţ şi în capcana diavolului.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie onorabili, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu lacomi de câştig; să păstreze taina credinţei cu o conştiinţă curată. 10 Mai întâi, trebuie să fie verificaţi şi abia apoi, dacă se dovedesc a fi fără pată, să slujească drept diaconi. 11 De asemenea, femeile[d] trebuie să fie onorabile, să nu fie acuzatoare, să fie cumpătate, credincioase în toate. 12 Diaconul trebuie să fie soţul unei singure femei şi să-şi conducă bine copiii şi propria casă. 13 Căci cei ce slujesc bine ca diaconi câştigă o poziţie bună pentru ei înşişi şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Cristos Isus.

14 Sper să vin la tine cât de curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15 dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te comporţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16 Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei.

„Cel Ce[e] a fost arătat în trup[f],
    a fost dovedit drept prin Duhul[g],
a fost văzut de îngeri,
    a fost predicat printre neamuri,
a fost crezut în lume,
    a fost luat în slavă.“

Footnotes

  1. 1 Timotei 3:1 Sau: episcop; şi în v. 2
  2. 1 Timotei 3:2 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să-i fie credincios soţiei lui; şi în v. 12
  3. 1 Timotei 3:6 Lit.: sub condamnarea diavolului; sau: sub condamnarea pe care diavolul o aduce; diavol (Gr.: diabolos) înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
  4. 1 Timotei 3:11 Cu referire la soţiile diaconilor
  5. 1 Timotei 3:16 Unele mss conţin: Dumnezeu
  6. 1 Timotei 3:16 Lit.: în carne
  7. 1 Timotei 3:16 Sau: în duh