Add parallel Print Page Options

Ang Paghari ni Abia sa Juda(A)

15 Nangin hari sang Juda si Abia sang ika-18 nga tuig sang paghari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem nag-estar si Abia, kag naghari siya sa sulod sang tatlo ka tuig. Ang iya iloy amo si Maaca nga apo[a] ni Absalom.[b]

Ginhimo man niya ang tanan nga sala nga ginhimo sang iya amay. Indi maayo ang iya relasyon sa Ginoo nga iya Dios; indi pareho kay David nga iya katigulangan. Pero tungod kay David, gintugot sang Ginoo nga iya Dios nga may kaliwat siya nga magahari[c] sa Jerusalem paagi sa paghatag sa iya sang anak nga magabulos sa iya sa paghari kag magapabakod sa Jerusalem. Kay ginhimo ni David ang matarong sa panulok sang Ginoo, kag samtang buhi siya wala niya paglapasa ang mga sugo sang Ginoo, luwas lang sa ginhimo niya kay Uria nga Hithanon.

6-7 Sadto anay permi lang nagainaway si Rehoboam kag si Jeroboam, kag sang ulihi si Abia naman kag si Jeroboam ang nagainaway. Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Abia, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Juda. Sang napatay si Abia, ginlubong siya sa Banwa ni David. Kag si Asa nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

Read full chapter

Footnotes

  1. 15:2 apo: Si Maaca anak ni Uriel nga bana ni Tamar, kag si Tamar anak ni Absalom.
  2. 15:2 Absalom: sa Hebreo, Abishalom, nga amo man si Absalom.
  3. 15:4 gintugot sang Ginoo… nga magahari: sa literal, ginhatagan siya sang Ginoo nga iya Dios sang suga.