Add parallel Print Page Options

Ang Pagkuha sang Kahon sang Kasugtanan(A)

13 Nagpakigsugilanon si David sa iya mga opisyal, nga mga kumander sang mga linibo kag ginatos nga mga soldado. Dayon nagsiling siya sa bug-os nga katilingban sang Israel, “Kon maayo para sa inyo kag kon kabubut-on sang Ginoo nga aton Dios, magpadala kita sang mensahi sa tanan naton nga mga kasimanwa sa bug-os nga teritoryo sang Israel, pati sa mga pari kag mga Levita nga nagaestar kaupod nila sa ila mga banwa nga may mga palahalban. Pakadtuon naton sila diri sa pagbuylog sa aton. Tion na ini nga kuhaon naton ang Kahon sang aton Dios, kay wala naton ini ginsapak sang si Saul pa ang hari.” Nagsugot ang bug-os nga katilingban kay nakita nila nga amo ato ang husto nga himuon.

Gani gintipon ni David ang tanan nga Israelinhon, halin sa Suba sang Shihor sa Egipto hasta sa Lebo Hamat,[a] sa pagkuha sang Kahon sang Dios[b] sa Kiriat Jearim. Nagkadto si David kag ang mga Israelinhon sa Baala sa Juda (nga amo man ang Kiriat Jearim). Ginkuha nila didto ang Kahon sang Ginoong Dios, nga sa diin ara ang iya presensya.[c] Nagapuyo ang Ginoo sa tunga sang mga kerubin nga ara sa ibabaw sang Kahon. Ginkuha nila ang Kahon sang Dios sa balay ni Abinadab kag ginkarga sa bag-o nga karo. Si Uza kag si Ahio ang nagagiya sa karo. Nagselebrar si David kag ang tanan nga Israelinhon sa presensya sang Dios sa bug-os nila nga kusog. Nagakanta sila kag nagatukar sang mga arpa, lira, tamborin, simbals, kag trumpeta.

Sang pag-abot nila sa linasan ni Kidon,[d] gin-uyatan ni Uza ang Kahon, tungod nakadalin-as ang mga baka. 10 Naakig gid ang Ginoo kay Uza tungod gin-uyatan niya ang Kahon. Gani napatay siya didto sa presensya sang Dios. 11 Naakig si David tungod ginsilutan sang Ginoo si Uza sa iya kaakig. Amo ina nga hasta subong ginatawag ato nga lugar nga Perez Uza.[e] 12 Hinadlukan si David sa Dios sadto nga adlaw, kag nagsiling siya, “Paano na lang madala sa akon banwa ang Kahon sang Dios?” 13 Gani nagdesisyon siya nga indi na lang niya pagdal-on ang Kahon sa iya banwa.[f] Sa baylo, ginbilin niya ini sa balay ni Obed Edom nga taga-Gat. 14 Didto ini sa balay ni Obed Edom sa sulod sang tatlo ka bulan, kag ginpakamaayo sang Ginoo ang panimalay ni Obed Edom kag ang tanan niya nga pagkabutang.

Footnotes

  1. 13:5 Lebo Hamat: ukon, Taklaran sang Hamat.
  2. 13:5 Kahon sang Dios nga amo ang Kahon sang Kasugtanan.
  3. 13:6 ara ang iya presensya: sa literal, ginatawag ang iya ngalan.
  4. 13:9 Kidon: ukon, Nacon.
  5. 13:11 Perez Uza: buot silingon sa Hebreo, gulpi nga kaakig kay Uza.
  6. 13:13 iya banwa: sa Hebreo, Banwa ni David.