A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

16 Azután bevitték a Szövetségládát abba a sátorba, amelyet Dávid készített erre a célra, és elhelyezték annak közepén. Majd égőáldozatokat és hálaáldozatokat mutattak be Istennek. Miután befejezte az áldozatokat, Dávid megáldotta a népet az Örökkévaló nevében, és minden egyes férfit és nőt megajándékozott Izráelben: mindenkinek adott egy kenyeret, egy préselt datolyából készített kalácsot és egy mazsolából készült kalácsot.[a]

Majd Dávid kiválasztott néhányat a léviták közül, hogy az Örökkévaló Szövetségládája előtt teljesítsenek szolgálatot: hirdessék az Örökkévaló, Izráel Istene dicsőségét, adjanak hálát neki, és imádják őt. Ezek a léviták a következők voltak: Ászáf lett a vezetőjük, a helyettese pedig Zekarjá, azután a többiek: Jeíél, Semirámót, Jehiél, Mattitjá, Eliáb, Banájáhú, Obed-Edóm és Jeiél, aki hárfán és lanton játszott. Ászáf kezelte a cintányért. Benájáhú és Jahaziél papok állandó feladata volt a trombiták megfújása az Isten Szövetségládája előtt. Dávid ezen a napon állította először szolgálatba Ászáfot és a társait, és ekkor bízta rájuk először, hogy énekkel adjanak hálát az Örökkévalónak és dicsérjék őt.

Dávid hálaadó éneke

Adjatok hálát az Örökkévalónak!
    Dicsérjétek nagy nevét!
    Hirdessétek a népeknek tetteit!
Énekeljetek neki, dicsérjétek őt!
    Mondjátok el csodálatos tetteit!
10 Dicsekedjetek szent nevével!
    Ti, akik keresitek az Örökkévalót,
    teljes szívvel örvendezzetek neki!
11 Keressétek az Örökkévalót,
    kívánjátok erejét,
    törekedjetek jelenlétébe szüntelen!
12 Emlékezzetek csodás tetteire,
    emlékezzetek csodáira és ítéleteire,
    amelyeket kihirdetett,
13 ó, Izráelnek, az Örökkévaló szolgájának utódai,
    Jákób fiai, akiket ő kiválasztott!
14 Az Örökkévaló a mi Istenünk!
    Határozatai az egész földön érvényesek.
15 Emlékezzetek Szövetségére örökké,
    adott szavára, amelyet ezer nemzedéknek ígért,
16 a Szövetségre, amelyet Ábrahámmal kötött,
    az ígéretre, amelyre Izsáknak megesküdött!
17 Megerősítette, mint törvényt Jákóbnak,
    akit Izráelnek nevezett,
    és népével örök Szövetséget kötött:
18 „Neked adom Kánaán földjét örökségül,
    ez lesz a te birtokod!”

19 Kicsiny volt akkor még Ábrahám családja,
    mint a jövevények, úgy vándoroltak a földön.
20 Helyről-helyre vonultak,
    országról-országra bujdostak.
21 Nem engedte az Örökkévaló, hogy ártsanak nekik,
    még királyokat is megbüntetett miattuk:
22 „Ne nyúljatok felkent szolgáimhoz,
    prófétáimat ne bántsátok!”

23 Énekeljen az Örökkévalónak az egész föld!
    Hirdessétek napról napra szabadítását!
24 Hirdessétek dicsőségét az összes nemzetnek,
    mondjátok el minden népnek csodálatos tetteit!
25 Mert hatalmas az Örökkévaló,
    és méltó a dicséretre!
Imádat, tisztelet és félelem illeti őt,
    minden más istennél inkább!
26 Mert a nemzetek istenei tehetetlen bábok csupán,
    de az Örökkévaló teremtette az eget!
27 Dicsőség és méltóság ragyog előtte,
    öröm és erő lakik szent helyén!
28 Adjatok az Örökkévalónak, népek családjai,
    adjatok az Örökkévalónak dicsőséget és tiszteletet!
29 Adjátok az Örökkévalónak a dicsőséget, amely megilleti,
    hozzatok neki ajándék-áldozatot, jöjjetek színe elé!
Imádjátok az Örökkévalót szentségben és ékességben,
30     reszkessen előtte minden ember!
    Ő erősítette meg a Földet, hogy ne inogjon.
31 Örüljetek, akik a Mennyben laktok,
    és örvendezzen minden földi lakó!
Hirdessék mindenütt a népek között:
    „Uralkodik az Örökkévaló!”

32 Kiáltson örömében a tenger,
    és minden, ami benne él!
Örvendjen a szántóföld és termése!
33 Ujjongva énekelnek majd az erdő fái,
    amikor az Örökkévaló jön!
Mert eljön, hogy megítélje a népeket,
    és uralkodjon az egész Földön!

34 Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert ő jó!
    Mert hűséges szeretete örökké kísér!
35 Mondjátok neki: „Ments meg minket szabadító Istenünk,
    gyűjts össze, és ments ki a népek közül,
hadd dicsérjük szent neved,
    hadd dicsekedjünk dicséreteddel!”

36 Áldott legyen az Örökkévaló, Izráel Istene,
    öröktől fogva mindörökké!

Erre az egész nép így felelt: „Ámen!” — és mind dicsérték az Örökkévalót.

37 Így állította szolgálatba Dávid Ászáfot és a rokonait, az énekes lévitákat. Ők pedig attól kezdve megszakítás nélkül és önállóan teljesítették a szolgálatukat az Örökkévaló Szövetségládája előtt. Napi beosztásuk rendje szerint váltották egymást a szolgálatban. 38 Dávid Obed-Edómot, Jeíélt és 68 lévita rokonukat is Ászáf vezetése alá rendelte, hogy segítsenek a szolgálatban. Obed-Edóm, Jedútún fia és Hószá kapuőrök voltak.

39 Cádók főpapot és társait Dávid Gibeonban az Örökkévaló Szent Sátorához rendelte, a magaslatra, 40 hogy az Örökkévaló Törvénye szerint, amelyet az Örökkévaló Izráelnek adott, minden reggel és este mutassák be az égőáldozatokat az oltáron. 41 Velük volt Hémán, Jedútún és a többi név szerint kiválasztott lévita, hogy énekekkel dicsérjék az Örökkévalót. „Dicsérjétek az Örökkévalót, mert hűséges szeretete örökké tart!” — ezt az éneket énekelték.[b] 42 Hémán és Jedútún trombitával, cintányérral, és más hangszerekkel zenéltek az Örökkévalónak. Jedútún fiai kapuőrök voltak.

43 Ezután mindenki visszatért a lakóhelyére. Dávid is hazament, hogy megáldja a családját.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 16:3 préselt… kalácsot Akkoriban így tárolták az aszalt gyümölcsöket: lapos korong-formára préselték azokat. Ez a „kalács” tehát csak a gyümölcsből állt, tészta nem volt benne. Hasonlót mai is árulnak aszalt fügéből.
  2. 1 Krónika 16:41 énekelték Lásd 2Krón 7:6 és Zsolt 118 és 136.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes