Add parallel Print Page Options

Ang Palasyo kag Pamilya ni David sa Jerusalem(A)

14 Karon nagpadala si Haring Hiram sang Tyre sang mga mensahero kay David kaupod ang mga panday kag mga mason, lakip ang mga kahoy nga sedro, agod patindugan si David sang palasyo. Kag nareyalisar ni David nga ang Ginoo ang nagbutang sa iya nga hari sa Israel kag nagpauswag sang iya ginharian para sa iya katawhan nga mga Israelinhon.

Didto sa Jerusalem, madamo pa gid ang ginpangasawa ni David, kag nagdugang pa gid ang iya mga anak. Amo ini ang iya mga anak nga natawo didto: Shamua,[a] Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Beeliada,[b] kag Elifelet.

Ginpierdi ni David ang mga Filistinhon(B)

Sang mabalitaan sang mga Filistinhon nga si David ang ginpili nga hari sa bug-os nga Israel, gintipon nila ang tanan nila nga mga soldado sa pagdakop sa iya. Pero nabalitaan ato ni David, kag naglakat siya sa pagsugata sa ila. Karon, ginsalakay sang mga Filistinhon ang Kapatagan sang Refaim. 10 Gani nagpamangkot si David sa Dios, “Salakayon bala namon ang mga Filistinhon? Ipapierdi mo bala sila sa amon?” Nagsabat ang Ginoo sa iya, “Huo, lakat kamo, kay ipapierdi ko gid sila sa inyo.” 11 Gani nagkadto si David kag ang iya mga tinawo sa Baal Perazim, kag didto ginpierdi nila ang mga Filistinhon. Nagsiling dayon si David, “Ginlaglag sang Dios ang akon mga kaaway nga daw sa ginsalakay sang mabaskog nga baha, kag gin-gamit niya ako sa paglaglag sa ila.” Amo ina kon ngaa gintawag ato nga lugar nga Baal Perazim.[c]

12 Ginbayaan sang mga Filistinhon ang ila mga dios-dios didto, kag nagmando si David nga sunugon ini.

13 Ginsalakay liwat sang mga Filistinhon ang Kapatagan sang Refaim. 14 Gani nagpamangkot liwat si David sa Dios, kag nagsabat ang Dios sa iya, “Indi kamo magderetso salakay sa ila kundi libuti ninyo sila kag salakaya malapit sa mga kahoy nga balsam. 15 Kon mabatian ninyo ang daw martsa sang mga soldado sa ibabaw nga parte sang mga kahoy nga balsam, magsalakay dayon kamo kay amo ina ang tanda nga nagapanguna ako sa inyo sa pagsalakay sa mga Filistinhon.” 16 Gani gintuman ni David ang ginsugo sang Dios sa iya, kag ginpamatay nila ang mga Filistinhon halin sa Gibeon pakadto sa Gezer.

17 Gani nangin bantog si David sa bisan diin, kag ginpahadlok sang Ginoo sa iya ang tanan nga nasyon.

Footnotes

  1. 14:4 Shamua: ukon, Shimea.
  2. 14:7 Beeliada: ukon, Eliada.
  3. 14:11 Baal Perazim: buot silingon sa Hebreo, ang Ginoo nga gulpi nagsalakay.