Add parallel Print Page Options

Ang Pagkuha sang Kahon sang Kasugtanan(A)

13 Nagpakigsugilanon si David sa iya mga opisyal, nga mga kumander sang mga linibo kag ginatos nga mga soldado. Dayon nagsiling siya sa bug-os nga katilingban sang Israel, “Kon maayo para sa inyo kag kon kabubut-on sang Ginoo nga aton Dios, magpadala kita sang mensahi sa tanan naton nga mga kasimanwa sa bug-os nga teritoryo sang Israel, pati sa mga pari kag mga Levita nga nagaestar kaupod nila sa ila mga banwa nga may mga palahalban. Pakadtuon naton sila diri sa pagbuylog sa aton. Tion na ini nga kuhaon naton ang Kahon sang aton Dios, kay wala naton ini ginsapak sang si Saul pa ang hari.” Nagsugot ang bug-os nga katilingban kay nakita nila nga amo ato ang husto nga himuon.

Gani gintipon ni David ang tanan nga Israelinhon, halin sa Suba sang Shihor sa Egipto hasta sa Lebo Hamat,[a] sa pagkuha sang Kahon sang Dios[b] sa Kiriat Jearim. Nagkadto si David kag ang mga Israelinhon sa Baala sa Juda (nga amo man ang Kiriat Jearim). Ginkuha nila didto ang Kahon sang Ginoong Dios, nga sa diin ara ang iya presensya.[c] Nagapuyo ang Ginoo sa tunga sang mga kerubin nga ara sa ibabaw sang Kahon. Ginkuha nila ang Kahon sang Dios sa balay ni Abinadab kag ginkarga sa bag-o nga karo. Si Uza kag si Ahio ang nagagiya sa karo. Nagselebrar si David kag ang tanan nga Israelinhon sa presensya sang Dios sa bug-os nila nga kusog. Nagakanta sila kag nagatukar sang mga arpa, lira, tamborin, simbals, kag trumpeta.

Sang pag-abot nila sa linasan ni Kidon,[d] gin-uyatan ni Uza ang Kahon, tungod nakadalin-as ang mga baka. 10 Naakig gid ang Ginoo kay Uza tungod gin-uyatan niya ang Kahon. Gani napatay siya didto sa presensya sang Dios. 11 Naakig si David tungod ginsilutan sang Ginoo si Uza sa iya kaakig. Amo ina nga hasta subong ginatawag ato nga lugar nga Perez Uza.[e] 12 Hinadlukan si David sa Dios sadto nga adlaw, kag nagsiling siya, “Paano na lang madala sa akon banwa ang Kahon sang Dios?” 13 Gani nagdesisyon siya nga indi na lang niya pagdal-on ang Kahon sa iya banwa.[f] Sa baylo, ginbilin niya ini sa balay ni Obed Edom nga taga-Gat. 14 Didto ini sa balay ni Obed Edom sa sulod sang tatlo ka bulan, kag ginpakamaayo sang Ginoo ang panimalay ni Obed Edom kag ang tanan niya nga pagkabutang.

Footnotes

  1. 13:5 Lebo Hamat: ukon, Taklaran sang Hamat.
  2. 13:5 Kahon sang Dios nga amo ang Kahon sang Kasugtanan.
  3. 13:6 ara ang iya presensya: sa literal, ginatawag ang iya ngalan.
  4. 13:9 Kidon: ukon, Nacon.
  5. 13:11 Perez Uza: buot silingon sa Hebreo, gulpi nga kaakig kay Uza.
  6. 13:13 iya banwa: sa Hebreo, Banwa ni David.

Bringing Back the Ark(A)

13 David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds. He then said to the whole assembly of Israel, “If it seems good to you and if it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest of our people throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites who are with them in their towns and pasturelands, to come and join us. Let us bring the ark of our God back to us,(B) for we did not inquire(C) of[a] it[b] during the reign of Saul.” The whole assembly agreed to do this, because it seemed right to all the people.

So David assembled all Israel,(D) from the Shihor River(E) in Egypt to Lebo Hamath,(F) to bring the ark of God from Kiriath Jearim.(G) David and all Israel went to Baalah(H) of Judah (Kiriath Jearim) to bring up from there the ark of God the Lord, who is enthroned between the cherubim(I)—the ark that is called by the Name.

They moved the ark of God from Abinadab’s(J) house on a new cart, with Uzzah and Ahio guiding it. David and all the Israelites were celebrating with all their might before God, with songs and with harps, lyres, timbrels, cymbals and trumpets.(K)

When they came to the threshing floor of Kidon, Uzzah reached out his hand to steady the ark, because the oxen stumbled. 10 The Lord’s anger(L) burned against Uzzah, and he struck him down(M) because he had put his hand on the ark. So he died there before God.

11 Then David was angry because the Lord’s wrath had broken out against Uzzah, and to this day that place is called Perez Uzzah.[c](N)

12 David was afraid of God that day and asked, “How can I ever bring the ark of God to me?” 13 He did not take the ark to be with him in the City of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom(O) the Gittite. 14 The ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for three months, and the Lord blessed his household(P) and everything he had.

Footnotes

  1. 1 Chronicles 13:3 Or we neglected
  2. 1 Chronicles 13:3 Or him
  3. 1 Chronicles 13:11 Perez Uzzah means outbreak against Uzzah.