A A A A A
Bible Book List

Йов 20 Библия, ревизирано издание (BPB)

Втора реч на Софар. Нетрайното щастие и наказанието на нечестивците

20 Тогава наамецът Софар отговори:

Понеже мислите ми ме карат да отговоря,
затова бързам.
Чух укорителното изобличение против мен;
и духът на разума ме кара да отговоря.
Не знаеш ли това от старо време,
откогато е поставен човек на земята,
че тържеството на нечестивите е кратковременно
и радостта на безбожния е минутна?
Макар величието му да се издигне до небето
и главата му да стигне до облаците,
пак той ще бъде изринат завинаги, както нечистотиите му;
онези, които са го гледали, ще кажат: Къде е той?
Като сън ще отлети и няма да се намери,
и като нощно видение ще изчезне.
Окото, което го е гледало, няма да го гледа вече;
и мястото му няма да го види вече.
10 Синовете му ще потърсят благоволението на бедните;
и ръцете му ще върнат имота им.
11 Костите му са пълни със съгрешенията на младостта му;
и те ще лежат с него в пръстта.
12 Ако и да е сладко злото в устата му
и го крие под езика си,
13 ако и да го жали и не го оставя,
но все още го държи вътре в устата си,
14 пак храната му ще се измени в червата му,
на жлъчка аспидна ще се обърне във вътрешностите му.
15 Погълнал е богатство, но ще го повърне;
Бог ще го изтръгне от корема му.
16 Отрова аспидна ще суче;
език на ехидна ще го умъртви.
17 Няма вече да гледа потоците,
реките, които текат с мед и масло.
18 Това, за което се труди, ще го върне
и няма да се наслаждава на него[a];
съразмерно с имота, който е придобил,
той няма да се радва.
19 Защото е угнетил сиромасите и ги е оставил;
заграбил е къща, която не беше построил.
20 Понеже не е знаел насита на лакомията си,
няма да запази нищо от това, което му е най-мило;
21 понеже не остана нищо, което не изяде,
затова благоденствието му няма да трае.
22 Когато е в пълно изобилие, ще го сполети оскъдност;
ръката на всеки окаяник ще го нападне.
23 Когато се кани да напълни корема си,
Бог ще хвърли върху него яростния Си гняв
и ще го навали върху него, когато още яде.
24 Когато бяга от желязното оръжие,
стрелата на медния лък ще го прониже.
25 Той я изтръгва и тя излиза от тялото му.
Да! Лъскавият ѝ връх излиза от жлъчката му;
ужаси го обземат.
26 Всякаква тъмнина е запазена за съкровищата му;
огън, нераздухван от човек, ще го изяде;
на тези, които остават в шатъра му, ще им бъде зле.
27 Небето ще открие беззаконието му
и земята ще се повдигне против него.
28 Богатството на дома му ще изчезне,
в деня на Божия гняв ще се разпилее.
29 Това е от Бога делът на нечестивия
и определеното му от Бога наследство.

Footnotes:

  1. 20:18 От евр. да го погълне.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Йов 20 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

20 Тогава нааматецът Софар в отговор рече:

Понеже ме карат мислите ми да отговоря, Затова бързам.

Чух укорителното изобличение против мене; И духът на разума ме кара да отговоря.

Не знаеш ли това от старо време, От когато е поставен човек на земята,

Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна?

Макар величието му да се издигне до небето, И главата му да стигне до облаците,

Пак той ще се изрине за винаги както нечистотиите му; Ония, които са го гледали, ще кажат: Где е той?

Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне.

Окото, което го е гледало, не ще го гледа вече; И мястото му няма да го види вече.

10 Чадата му ще потърсят благоволението на сиромасите; И ръцете му ще повърнат имота им.

11 Костите му са пълни със <съгрешенията на> младостта му; И те ще лежат с него в пръстта.

12 Ако и да е сладко злото в устата му, Та го крие под езика си,

13 Ако и да го жали и не го оставя, Но все още го държи вътре в устата си,

14 Пак храната му ще се измени в червата му, На жлъчка аспидна ще <се обърне> във вътрешностите му.

15 Погълнал е богатство, но ще го повърне; Бог ще го изтръгне из корема му.

16 Отрова аспидна ще суче; Език ехиднин ще го умъртви.

17 Няма вече да гледа потоците, Реките, които текат с мед и масло.

18 Това, за което се трудим, ще го възвърне, И няма да се наслаждава на него {Еврейски: Да го погълне.}; Съразмерно с имота, който е придобил, Той няма да се радва,

19 Защото е угнетил сиромасите и ги е оставил; Заграбил е къща, която не бе построил.

20 Понеже не е знаел насита на лакомството си, Няма да запази <нищо> от това, което му е най-мило;

21 <Понеже> не остана нищо, което не изпояде, Затова благоденствието му няма да трае.

22 Когато е в пълно изобилие, ще го сполети оскъдност; Ръката на всеки окаяник ще го нападне.

23 Когато се кани да напълни корема си, <Бог> ще хвърли върху него яростния Си гняв, И ще го навали върху него когато <още> яде.

24 Когато бяга от желязното оръжие, <Стрелата на> медния лък ще го прониже.

25 Той я изтръгва, и тя излиза из тялото му, Да! лъскавият й връх излиза из жлъчката му; Ужаси го обземат.

26 Всякаква тъмнина е запазена за съкровищата му; Огън нераздухван <от човек> ще го пояде; На тия, които останат в шатъра му, зле ще им бъде.

27 Небето ще открие беззаконието му, И земята ще се подигне против него.

28 Богатството на дома му ще изчезне, В деня на <Божия> гняв ще се разпилее.

29 Това е от Бога делът на нечестивия, И определеното му от Бога наследство.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes