A A A A A
Bible Book List

Исус Навин 12 Библия, ревизирано издание (BPB)

Общ преглед на превзетата земя с 31 победени царе

12 А ето царете на земята отвъд Йордан, към изгрев слънце, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до планината Ермон и цялото поле на изток:

аморейския цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, при брега на потока Арнон, в средата на долината, и също половината на Галаад до потока Явок, който е граница с амонците,

и на изток чак до езерото Хинерот и до Морето на Араба, т. е. Соленото море, на изток, до пътя към Вет-йесимот, и на юг в подножието на Асдот-фасга;

и пределите на васанския цар Ог, който беше един от последните рефаими и живееше в Астарот и в Едраи.

Ог владееше в планината Ермон, в Салха и в целия Васан, до границите с гесурците и мааханците, и половината от Галаад до границата с есевонския цар Сион.

Господният слуга Моисей и израилтяните поразиха тези царе; и Господният слуга Моисей даде земята им за притежание на синовете на Рувим и Гад и на половината от Манасиевото племе.

А ето царете на земята отсам Йордан, на запад, които Исус и израилтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до възвишението Халак в посока към Сиир; Исус даде земята им за притежание на Израилевите племена, както щяха да бъдат разделени:

в хълмистата земя, в равнините, в полето, по западните склонове, в пустинята Араба и в Негев. Царете бяха от хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, а именно:

йерихонският цар; царят на Гай – град, близо до Ветил;

10 йерусалимският цар; хевронският цар;

11 ярмутският цар; лахийският цар;

12 еглонският цар; гезерският цар;

13 девирският цар; гедерският цар;

14 хорманският цар; арадският цар;

15 ливанският цар; одоламският цар;

16 макиданският цар; ветилският цар;

17 тапфуанският цар; еферският цар;

18 афекският цар; ласаронският цар;

19 мадонският цар; асорският цар;

20 симрон-меронският цар; ахсафският цар;

21 таанахският цар; магедонският цар;

22 кедеският цар; царят на Йокнеам в Кармил;

23 царят на Дор в Нафат-дор; царят на Гоим в Галгал;

24 тирзанският цар; всичките царе – тридесет и един на брой.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Иисус Навин 12 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

12 А ето царете на земята оттатък Иордан, към изгрева на слънцето, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до Ермонската планина, и цялото поле на изток:

аморейският цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и е в средата на долината, и <владееше> половината на Галаад до потока Явок, който е граница на амонците,

и, на изток, дори до езерото Хинерот и до полското море, <сиреч>, Соленото море, на изток, до пътя към Вет-иесимот, и на южната страна под Асдот-фасга:

и пределите на васанския цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Астарот и в Едраи,

който владееше в Ермонската планина, в Салха и в целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината от Галаад до границата на есевонския цар Сион.

Тях поразиха Господния слуга Моисей и израилтяните; и Господният слуга Моисей даде <земята им> за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе.

И ето царете на земята оттатък Иордан, на запад, които Исус и израилтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до нагорнището Халак, което отива към Сиир; и Исус даде <земята им> за притежание на Израилевите племена, според както щяха да бъдат разделени:

в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. <Царете бяха от> хетейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, <а именно:>

ерихонският цар, един; царят на Гай, <град> близо до Ветил, един;

10 ерусалимският цар, един; хевронският цар, един;

11 ярмутският цар, един; лахийският цар, един;

12 еглонският цар, един; гезерският цар, един;

13 девирският цар, един; гедерският цар, един;

14 хорманският цар, един; арадският цар, един;

15 ливанският цар, един; одоламският цар, един;

16 макиданският цар, един; ветилският цар, един;

17 тапфуанският цар, един; еферският цар, един;

18 афекският цар, един; ласаронският цар, един;

19 мадонският цар, един; асорският цар, един;

20 симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един;

21 таанахският цар, един; магедонският цар, един;

22 кедеският цар, един; царят на Иокнеам в Кармил, един;

23 царят на Дор в Нафат-дор, един; царят на Гоим в Галгал, един;

24 тирзанският цар, един; всичките царе, тридесет и един.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes