A A A A A
Bible Book List

Амос 8 Библия, ревизирано издание (BPB)

Видение за кошница със зрели плодове

Това е, което Господ Йехова ми показа: Ето кошница със зрели[a] плодове.

И каза: Какво виждаш, Амосе? Отговорих: Кошница със зрели плодове. Тогава Господ ми каза:

Дойде краят на народа Ми Израил.
Занапред няма вече да ги щадя.
И в онзи ден, казва Господ Йехова,
храмовите песни ще се превърнат във вой,
защото труповете ще бъдат много;
навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.
Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните
и бихте погубвали сиромасите на тази земя,
като казвате: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито,
и съботата, за да изложим на продан пшеница,
като смалим ефата, уголемим сикъла
и мамим с лъжливи везни? –
За да купим сиромасите с пари
и бедния за един чифт обувки,
и да продадем отсевките на пшеницата?
Господ се закле в онзи, с когото Яков се слави, като каза:
Наистина няма никога да забравя което и да било от делата им.
Няма ли да се поклати земята за това
и всеки, който живее на нея, да жалее?
Така! И тя цяла да се издига като Нил,
ще се развълнува и спада пак като Египетската река.
В онзи ден, казва Господ Йехова,
ще направя да залезе слънцето на пладне
и ще помрача земята посред бял ден.
10 Ще обърна пируванията ви в жалеене
и всичките ви песни – в плач;
ще сложа вретище на всички кръстове
и плешивост на всяка глава;
и ще причиня жалеене, като за единороден син,
и краят му ще бъде като ден на горчивина.
11 Ето, идат дни, казва Господ Йехова,
когато ще изпратя глад на земята –
не глад за хляб, нито жажда за вода,
а за слушане на думите Господни.
12 Те ще се скитат от море до море
да търсят словото Господне
и ще обикалят от север до изток,
но няма да го намерят.
13 В онзи ден красивите девици
и юношите ще примират от жажда.
14 Онези, които се кълнат с престъплението на Самария,
като казват: Твоят Бог живее, Дане!
И пътят за Вирсавее живее! –
те ще паднат и никога няма да станат вече.

Footnotes:

  1. 8:1 От евр. летни.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Амос 8 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето кошница с узрели {Еврейски: Летни.} плодове.

И рече: Що виждаш Амосе? И рекох: Кошница със зрели плодове. Тогава Господ ми рече: Дойде краят на людете Ми Израил; Занапред няма вече да ги щадя.

И в оня ден, казва Господ Иеова, Храмовите песни ще бъдат виения; Защото труповете ще бъдат много; Навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.

Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните, И бихте погубвали сиромасите на тая земя,

Казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито, И съботата, за да изложим <на продан> пшеница, Като смалим ефата, уголемим сикъла, И мамим с лъжливи везни? -

За да купим сиромасите с пари И бедния за един чифт обуща, И да продадем отсевките на пшеницата?

Господ се закле в оня, с когото Яков се слави, <като рече>: Наистина няма никога да забравя кое-да-било от делата им.

Не ще ли се поклати земята за това, И всеки, който живее на нея да жалее? Така! И тя цяла ще се издига като Нил, Ще се развълнува и спада пак като Египетската река.

В оня ден казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята посред бял ден.

10 Ще обърна пируванията ви в жалеене, И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И краят му ще бъде като ден на горчивина.

11 Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни.

12 Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.

13 В оня ден красивите девици И юношите ще примират от жажда.

14 Ония, които се кълнат с престъплението на Самария, Като казват: Твоят Бог живее, Дане! И пътят на Вирсавее живее! - Те ще паднат и никога няма да станат вече.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes