Versions / Updated Gdańsk Bible (UBG)

Version Information

No version information available.

AllOTNT

Copyright Information

© 2013 Gate of Hope Foundation

The publisher authorizes all copying and distribution of this work both in part and in its entirety, under the condition that it is done completely free of charge and that the content remains completely unchanged. Distribution for commercial purposes requires written permission from the Foundation.

Gate of Hope Foundation
ul. Armii Ludowej 71b lok. 26
87-100 Toruń, Poland
www.wrotanadziei.org

© 2013 Fundacja Wrota Nadziei

Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Fundacja Wrota Nadziei
ul. Armii Ludowej 71b lok. 26
87-100 Toruń, Polska
www.wrotanadziei.org

About Gate of Hope Foundation

Versions

Language Version Available Versions
dropdown close Polish (PL) – Polski 1 Updated Gdańsk Bible (UBG) NT