2 Bible results for “satans synagoga” from 
Svenska 1917.dropdown
 Results 1-2. 
Filter by dropdown
dropdown
results per page
  1. Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.
  2. Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.

0 topical index results for “satans synagoga”

Sorry. No results found for "satans synagoga" in Topical Index.