11 Bible results for “dansade” from 
Svenska Folkbibeln 2015.dropdown
 Results 1-11. 
Filter by dropdown
dropdown
results per page
 1. Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade.
 2. Kvinnorna sjöng och dansade och sade: ”Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen.”
 3. David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför Herrens ansikte med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, lyror, tamburiner, skallror och cymbaler.
 4. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte, och David var iklädd en linne-efod.
 5. Då sade David till Mikal: ”Det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus och som har insatt mig till furste över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade jag och gladde mig.
 6. De tog den tjur som han gav dem och gjorde i ordning den. De åkallade Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: ”Baal, svara oss!” Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden dansade de omkring altaret som man hade byggt.
 7. David och hela Israel dansade inför Guds ansikte av all kraft till sånger och harpor, lyror, tamburiner, cymbaler och trumpeter.
 8. Vi spelade flöjt för er men ni dansade inte, vi sjöng sorgesång men ni grät inte.
 9. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna, och Herodes blev så förtjust
 10. Då kom Herodias dotter in och dansade, och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sade till flickan: "Be mig om vad du vill, så ska du få det."
 11. De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: Vi spelade flöjt för er men ni dansade inte, vi sjöng sorgesång men ni grät inte.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

0 topical index results for “dansade”

Sorry. No results found for "dansade" in Topical Index.