A A A A A
Bible Book List

Ezdráš 1 Bible 21 (B21)

Nový začátek

Kýrův edikt

Prvního roku perského krále Kýra [a] se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. [b] Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem:

Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě. Kdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě.

Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předměty, zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti.

Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma [c] a které uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi.

Zde je jejich výčet:

nádoby zlaté 30

nádoby stříbrné 1 000

síta 29

10 mísy zlaté 30

mísy stříbrné dvojité 410

nádoby ostatní 1 000.

11 Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma.

Footnotes:

  1. Ezdráš 1:1 Kýros II. Veliký (559–530 př. n. l.), jeho první rok se zde počítá od jeho dobytí Babylonu 538 př. n. l.
  2. Ezdráš 1:1 Jer 25:11–14; 29:10–14 (srov. 2.Let 36:22–23)
  3. Ezdráš 1:7 2.Král 25:13–17
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes