A A A A A
Bible Book List

Числа 7-8 Ukrainian Bible (UKR)

І сталося того дня, коли Мойсей закінчив ставити скинію, і помазав її, і посвятив її та всі речі її, і жертівника та всі речі його, і помазав їх та посвятив їх,

то поприносили Ізраїлеві начальники, голови домів своїх батьків, вони начальники племен, вони ті, що стояли над переліком,

і принесли свою жертву перед Господнє лице: шість критих возів, і дванадцять волів, віз на двох начальників, а віл на одного, і поставили їх перед скинію.

І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

Візьми від них, і будуть вони, щоб виконувати службу скинії заповіту, і даси їх Левитам, кожному за службою його.

І взяв Мойсей вози та воли, та й дав їх Левитам:

два вози та чотири воли дав Ґершоновим синам, за їхньою службою,

а чотири вози та вісім волів дав синам Мерарієвим за їхньою службою під рукою Ітамара, сина священика Аарона.

А Кегатовим синам не дав, бо на них лежить служба святині, на плечах повинні носити.

10 І поприносили начальники жертву на понову жертівника в день його помазання, і поприносили начальники свою жертву перед жертівника.

11 А Господь промовляв до Мойсея: По одному начальнику на день нехай приносять своє приношення на понову жертівника.

12 І був той, хто першого дня приніс своє приношення, Нахшон, син Аммінадавів, Юдиного племени.

13 А жертва його: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

14 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

15 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

16 один козел на жертву за гріх,

17 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце приношення Нахшона, Аммінадавого сина.

18 Другого дня приніс Натанаїл, син Цуарів, начальник Іссахарів.

19 Приніс він своє приношення: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

20 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

21 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

22 один козел на жертву за гріх,

23 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Натанаїла, Цуарового сина.

24 Третього дня начальник Завулонових синів Еліяв, син Хелонів.

25 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

26 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

27 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

28 один козел на жертву за гріх,

29 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Еліява, Хелонового сина.

30 Четвертого дня начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеурів.

31 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

32 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

33 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

34 один козел на жертву за гріх,

35 на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Еліцура, Шедеурового сина.

36 П'ятого дня начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв.

37 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

38 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

39 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

40 один козел на жертву за гріх,

41 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Шелуміїла, Цурішаддаєвого сина.

42 Шостого дня начальник Ґадових синів Ел'ясаф, син Деуїлів.

43 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

44 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

45 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

46 один козел на жертву за гріх,

47 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Ел'ясафа, Деуїлового сина.

48 Сьомого дня начальник Єфремових синів Елішама, син Аммігудів.

49 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

50 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

51 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

52 один козел на жертву за гріх,

53 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Елішами, Аммігудового сина.

54 Восьмого дня начальник синів Манасії, Гамаліїл, син Педоцурів.

55 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

56 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

57 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

58 один козел на жертву за гріх,

59 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Гамаліїла, Педоцурового сина.

60 Дев'ятого дня начальник Веніяминових синів Авідан, син Ґід'оніїв.

61 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

62 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

63 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

64 один козел на жертву за гріх,

65 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Авідана, Ґід'онієвого сина.

66 Десятого дня начальник Данових синів Ахіезер, син Аммішаддаїв.

67 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,

68 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

69 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

70 один козел на жертву за гріх,

71 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Ахіезера, Аммішаддаєвого сина.

72 Одинадцятого дня начальник Асирових синів Паґ'іїл, син Охранів.

73 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на мучну жертву,

74 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

75 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

76 один козел на жертву за гріх,

77 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Паґ'іїла, Охранового сина.

78 Дванадцятого дня начальник Нефталимових синів Ахіра, син Енанів.

79 Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на мучну жертву,

80 одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,

81 одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,

82 один козел на жертву за гріх,

83 а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Ахіри, Енанового сина.

84 Оце обряд освячення жертівника в дні його помазання, від Ізраїлевих начальників: срібних мисок дванадцять, срібних кропильниць дванадцять, золотих кадильниць дванадцять,

85 сто й тридцять шеклів одна срібна миска, і сімдесят одна кропильниця. Усе срібло посудин дві тисячі й чотириста шеклів на міру шеклем святині.

86 Кадильниць золотих дванадцять, повні кадила, по десяти шеклів кадильниця на міру шеклем святині; усе золото кадильниць сто й двадцять шеклів.

87 Уся велика худоба на цілопалення: дванадцять телят, баранів дванадцять, ягнят однорічних дванадцять, та жертва хлібна їх, і козлів дванадцять на жертву за гріх.

88 А вся худоба мирної жертви: двадцять і чотири теляті, баранів шістдесят, козлів шістдесят, ягнят однорічних шістдесят. Оце обряд освячення жертівника по помазанні його.

89 А коли Мойсей входив до скинії заповіту, щоб говорити з Ним, то він чув голос, що говорив до нього з-понад віка, яке на ковчезі свідоцтва, з-поміж обох херувимів говорив Він до нього.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Аарона та й скажи йому: Коли ти світитимеш лямпадки, то з переду свічника будуть світити сім лямпадок.

І Аарон зробив так, з переду свічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав був Мойсеєві.

А оце робота свічника: він куття золоте аж до підстави його, аж до квіток його куття він. За взірцем, що Господь показав був Мойсеєві, так він зробив свічника.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Візьми Левитів з-посеред Ізраїлевих синів, та й очисть їх.

І так зробиш їм, щоб очистити їх: покропи на них водою жертви за гріх, і нехай обголять бритвою все тіло своє, і нехай виперуть одежу свою, і стануть чисті.

І вони візьмуть теля, а його хлібна жертва пшенична мука, мішана в оливі, і друге теля візьмеш на жертву за гріх.

І приведеш Левитів до скинії заповіту, і збереш усю громаду Ізраїлевих синів.

10 І приведеш Левитів перед Господнє лице, а Ізраїлеві сини покладуть свої руки на Левитів.

11 І буде Аарон посвячувати Левитів, як посвячення перед Господнім лицем від Ізраїлевих синів, і будуть вони на роботу Господньої служби.

12 А Левити покладуть свої руки на голову телят, і зроби одного жертвою за гріх, а одного цілопаленням для Господа, щоб очистити Левитів.

13 І поставиш Левитів перед Аароном та перед синами його, і будеш посвячувати їх, як посвячення для Господа.

14 І відділиш Левитів з-поміж Ізраїлевих синів, і будуть Левити Мої.

15 А по цьому Левити ввійдуть, щоб служити в скинії заповіту, і ти їх очистиш, і віддаси їх, як жертву посвячення,

16 бо вони дані, Мені вони дані з-поміж Ізраїлевих синів; замість перворідного кожного з Ізраїлевих синів, що розкриває кожну утробу, узяв Я їх Собі,

17 бо Мій кожен перворідний серед Ізраїлевих синів, серед людини й серед худоби; того дня, коли Я побивав кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив їх Собі.

18 І взяв Я Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів.

19 І дав Я Левитів, як дар Ааронові та синам його з-поміж Ізраїлевих синів, щоб вони чинили службу Ізраїлевих синів в скинії заповіту, щоб очищали Ізраїлевих синів, щоб не було поразки серед Ізраїлевих синів, щоб Ізраїлеві сини підходили до святині.

20 І зробив Мойсей й Аарон та вся громада Ізраїлевих синів для Левитів усе, як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так зробили їм Ізраїлеві сини.

21 І очистилися Левити, і випрали одяг свій, а Аарон посвятив їх перед Господнім лицем, і очистив їх Аарон, щоб стали чистими.

22 А по тому ввійшли Левити, щоб виконувати свою службу в скинії заповіту перед Аароном та перед синами його. Як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так їм зробили вони.

23 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

24 Оце щодо Левитів: від віку двадцяти й п'яти літ і вище ввійдуть вони до праці на службу скинії заповіту.

25 А від віку п'ятидесяти літ відійдуть від служби, і не будуть уже служити.

26 І будуть вони обслуговувати братів своїх у скинії заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш Левитам у їхній службі.

Від Марка 4:21-41 Ukrainian Bible (UKR)

21 І сказав Він до них: Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко? А не щоб поставити на свічнику?

22 Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв.

23 Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!

24 І сказав Він до них: Уважайте, що чуєте: Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам, і додадуть вам.

25 Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має.

26 І сказав Він: Так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння,

27 і чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він, як.

28 Бо родить земля сама з себе: перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі.

29 А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива.

30 І сказав Він: До чого прирівняємо Царство Боже? Або в якій притчі представим його?

31 Воно як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння.

32 Як посіяне ж буде, виростає, і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне.

33 І такими притчами багатьома Він їм слово звіщав, поскільки вони могли слухати.

34 І без притчі нічого Він їм не казав, а учням Своїм самотою вияснював усе.

35 І сказав Він до них того дня, коли вечір настав: Переплиньмо на той бік.

36 І, лишивши народ, узяли із собою Його, як у човні Він був; і інші човни були з Ним.

37 І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився!

38 А Він спав на кормі на подушці... І вони розбудили Його та й сказали Йому: Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гинемо?...

39 Тоді Він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань! І стих вітер, і тиша велика настала...

40 І сказав Він до них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?

41 А вони налякалися страхом великим, і говорили один до одного: Хто ж це такий, що вітер і море слухняні Йому?

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes