A A A A A
Bible Book List

Числа 26-27 Ukrainian Bible (UKR)

26 І сталося по поразці, і сказав Господь до Мойсея й до Елеазара, сина священика Аарона, говорячи:

Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку двадцяти літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі.

І говорив до них Мойсей та священик Елеазар у моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

Перелічіть від віку двадцяти літ і вище, як наказав був Господь Мойсеєві і Ізраїлевим синам, що виходили з єгипетського краю.

Рувим, перворідний Ізраїлів. Рувимові сини: Ханох рід Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,

від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.

Оце Рувимові роди. І були їхні перелічені: сорок і три тисячі й сімсот і тридцять.

А сини Паллуєві: Еліяв.

А сини Еліявові: Немуїл, і Датан, і Авірон. Це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсея та проти Аарона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа.

10 І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та Корея при смерті тієї громади, коли огонь пожер був двісті і п'ятдесят люда, і стали вони за ознаку.

11 А Кореєві сини не померли.

12 Сини Симеонові за їхніми родами: від Немуїла рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів,

13 від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.

14 Оце Симеонові роди, двадцять і дві тисячі й двісті.

15 Сини Ґадові за їхніми родами: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні рід Шуніїв,

16 від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв,

17 від Арода рід Ародів, від Ар'елі рід Ар'еліїв.

18 Оце роди Ґадових синів, за їхнім переліченням: сорок тисяч і п'ятсот.

19 Сини Юдині: Ер та Онан; і помер Ер та Онан у ханаанськім Краї.

20 І були Юдині сини за їхніми родами: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха рід Зерахів.

21 А Перецеві сини були: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.

22 Оце Юдини роди за їхнім переліченням: сімдесят і шість тисяч і п'ятсот.

23 Сини Іссахарові за їхніми родами: Тола рід Толин, від Цувви рід Цуввин,

24 від Яшува рід Яшувів, від Шімрона рід Шімронів.

25 Оце Іссахарові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі й триста.

26 Сини Завулонові за їхніми родами: від Середа рід Середів, від Елона рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.

27 Оце Завулонові роди за їхнім переліченням: шістдесят тисяч і п'ятсот.

28 Сини Йосипа за їхніми родами: Манасія та Єфрем.

29 Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів, а Махір породив Ґілеада, від Ґілеада рід Ґілеадів.

30 Оце Ґілеадові сини: Єзер рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків,

31 і Асріїл рід Асріїлів, і Шехем рід Шехемів,

32 і Шеміда рід Шемідин, і Хефер рід Хеферів.

33 А Целофхад, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок: Махла й Ноа, Хоґла, Мілка й Тірца.

34 Оце роди Манасіїні, а їхні перелічені: п'ятдесят і дві тисячі й сімсот.

35 Оце Єфремові сини за їхніми родами: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.

36 А оце Шутелахові сини: від Ерана рід Еранів.

37 Оце роди Єфремових синів за їхнім переліченням: тридцять і дві тисячі і п'ятсот. Оце Йосипові сини за їхніми родами.

38 Сини Веніяминові за їхніми родами: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,

39 від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.

40 А сини Белині були: Ард, і Нааман, від Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.

41 Оце Веніяминові сини за їхніми родами, а перелічені їхні: сорок і п'ять тисяч і шістсот.

42 Оце Данові сини за їхніми родами: від Шухама рід Шухамів. Оце Данові роди за їхніми родами.

43 Всі Шухамові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі і чотириста.

44 Асирові сини за їхніми родами: від Їмни рід Їмнин, від Їшві рід Їшвіїв, від Берії рід Беріїв.

45 Сини Берії: від Хевера рід Хеверів, від Малкіїла рід Малкіїлів,

46 а ймення Асирової дочки Сарах.

47 Оце роди Асирових синів за їхнім переліченням: п'ятдесят і три тисячі й чотириста.

48 Сини Нефталимові за їхніми родами: від Яхцеїла рід Яхцеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв,

49 від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.

50 Оце роди Нефталимові за їхніми родами й за їхнім переліченням: сорок і п'ять тисяч і чотириста.

51 Оце перелічені Ізраїлевих синів: шістсот тисяч і тисяча й сімсот і тридцять.

52 І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

53 Для цих буде поділений Край у спадок за числом імен.

54 Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш спадок його, кожному за переліченням його буде дана спадщина його.

55 Тільки жеребком поділиться землю, вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків.

56 За жеребком буде поділена спадщина його поміж численним та малим.

57 А оце перелічені Левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.

58 Оце роди Левієві: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Кореїв, а Кегат породив Амрама.

59 А ймення Амрамової жінки Йохевед, дочка Левієва, що вродила її Левієві жінка його в Єгипті, а вона вродила Амрамові Аарона, і Мойсея, і сестру їх Маріям.

60 І вродилися Ааронові Надав, й Авігу, й Елеазар, й Ітамар.

61 А Надав та Авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице.

62 І були їхні перелічені двадцять і три тисячі, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище; бо вони не були перелічені серед Ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед Ізраїлевих синів.

63 Оце перелічені Мойсея та священика Елеазара, що перелічували Ізраїлевих синів у моавських степах над приєрихонським Йорданом.

64 А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсея та священика Аарона, що перелічували Ізраїлевих синів на Сінайській пустині,

65 бо Господь був сказав їм: Конче повмираєте ви на пустині. І не позостався з них ніхто, крім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.

27 І прийшли дочки Целофхада, сина Хеферового, сина Ґілеадового, сина Махірового, сина Манасіїного, з родів Манасії, сина Йосипового, а оце ймення дочок його: Махла, Ноа, і Хоґла, і Мілка, і Тірца.

І стали вони перед Мойсеєм і перед священиком Елеазаром та перед начальниками, і всією громадою при вході скинії заповіту, говорячи:

Наш батько помер у пустині, і він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав.

Чому ймення нашого батька буде відняте з-посеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька!

І приніс Мойсей їхню справу перед Господнє лице.

І сказав Господь до Мойсея, говорячи:

Целофхадові дочки слушно говорять. Конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька.

А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи: Коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його перейшов дочці його.

А якщо в нього немає дочки, то дасте спадщину його братам його.

10 А якщо в нього немає братів, то дасте спадок його братам батька його.

11 А якщо в його батька немає братів, то дасте спадщину його родичеві, близькому йому з його роду, і він посяде його. А це стане для Ізраїлевих синів на правну постанову, як Господь наказав був Мойсеєві.

12 І сказав Господь до Мойсея: Вийди на цю гору Аварім, і побач той Край, що Я дав Ізраїлевим синам.

13 І побачиш його, і будеш прилучений до своєї рідні і ти, як був прилучений твій брат Аарон,

14 бо ви були неслухняні наказам Моїм у пустині Цін при сварці громади, щоб явилася святість Моя через воду на їхніх очах. Це вода Меріви Кадеської в пустині Цін.

15 І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

16 Нехай призначить Господь, Бог духів і кожного тіла, чоловіка над громадою,

17 що вийде перед ними, і що ввійде перед ними, і що випровадить їх, і що впровадить їх, і не буде Господня громада, як отара, що не має пастуха.

18 І сказав Господь до Мойсея: Візьми собі Ісуса, Навинового сина, мужа, що в ньому Дух, і покладеш свою руку на нього.

19 І поставиш його перед священиком Елеазаром та перед усією громадою, і накажеш йому на їхніх очах.

20 І даси на нього з влади своєї, щоб чула вся громада Ізраїлевих синів.

21 І стане він перед священиком Елеазаром, і він запитає для нього вироку уріму перед Господнім лицем. І за наказом його вийдуть, і за наказом його ввійдуть він та всі Ізраїлеві сини з ним і вся громада.

22 І зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. І взяв він Ісуса, і поставив його перед Елеазаром та перед усією громадою.

23 І поклав він руки свої на нього, і заповів йому, як Господь промовляв через Мойсея.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes