A A A A A
Bible Book List

1 хроніки 7-9 Ukrainian Bible (UKR)

А Іссахарові сини: Тола, і Пуа, Яшув і Шімрон, четверо.

А Толині сини: Уззі, і Рефая, і Єріїл, і Яхмай, і Ївсам, і Самуїл, голови їхніх батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів двадцять і дві тисячі і шість сотень.

А сини Уззі: Їзрахія. А сини Їзрахії: Михаїл, і Овадія, і Йоїл, Їшшійя, п'ятеро, вони всі голови.

А в них, за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові військові ватаги, тридцять і шість тисяч, бо вони мали багато жінок та синів.

А їхніх братів по всіх Іссахарових родах, хоробрих вояків, було вісімдесят і сім тисяч, усі вони переписані.

Веніямин: Бела, і Бекер, і Єдіяїл, троє.

А сини Белині: Ецбон, і Уззі, і Уззіїл, і Єрімот, і Ірі, п'ятеро голів батьківських домів, хоробрі вояки. А в родоводах їх двадцять і дві тисячі тридцять і чотири.

А сини Бехерові: Земіра, і Йоаш, і Еліезер, і Елйоенай, і Омрі, і Єремот, і Авійя, і Анатот, і Алемет, усе це Бехерові сини.

А в родоводах їх, за їхніми нащадками, головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, двадцять тисяч і двісті.

10 А сини Єдіяїлові: Білган. А сини Білганові: Єуш, і Веніямин, і Егуд, і Кенаана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішахар.

11 Усіх цих Едіяїлових синів, за головами дому батьків, хоробрих вояків, було сімнадцять тисяч і двісті, що виходили з військовим відділом на війну.

12 І Шуппім, і Хуппім, сини Іра, Хушім син Ахера.

13 Сини Нефталимові: Яхціїл, і Ґуні, і Єцер, і Шаллум, сини Білги.

14 Сини Манасіїні: Асріїл, якого породила його наложниця арамітка; вона породила й Махіра, Ґілеадового батька.

15 А Махір узяв жінку для Хуппіма та Шуппіма, а ім'я його сестрі Мааха, а ім'я другому Целофхад. А в Целофхада були тільки дочки.

16 І породила Мааха, Махірова жінка, сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шареш. А його сини Улам і Рекем.

17 А Уламові сини: Бедан. Оце сини Ґілеада, сина Махіра, сина Манасіїного.

18 А сестра його Молехет породила Ішгода, і Авіезера, і Махлу.

19 А сини Шеміди були: Ахіян, і Шехем, і Лікхі, і Аніям.

20 А сини Єфремові: Шутелах, і Веред, син його, і син його Тахат, і син його Ел'ада, і син його Тахат,

21 і син його Завад, і син його Шутелах, і Езер, і Ел'ад. І повбивали їх люди Ґату, народжені в Краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди.

22 І був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважати його.

23 І ввійшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому: Берія, бо зло було в домі його.

24 А дочка його Шеера. І вона збудувала Бет-Хорон долішній і горішній та Уззен-Шееру.

25 І син його Рефах, і Решеф, і син його Телах, і син його Тахан,

26 син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама,

27 син його Нон, син його Ісус.

28 А їхня посілість та місця їхнього оселення Бет-Ел та належні йому міста, а на схід Нааран, а на захід Ґезер та належні йому міста, і Сихем та належні йому міста, аж до Айї та належних йому міст.

29 А на руки Манасіїних синів: Бет-Шеан та належні йому міста, Танах та належні йому міста, Меґіддо та належні йому міста, Дор та належні йому міста, у них сиділи сини Йосипа, Ізраїлевого сина.

30 Сини Асирові: Їмна, і Їшва, і Їшві, і Берія, та сестра їх Серах.

31 А сини Беріїні: Хевер і Малкіїл, він батько Бірзаіта.

32 А Хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їх Шую.

33 А сини Яфлетові: Пасах, і Бімхал, і Ашват, оце сини Яфлетові.

34 А сини Шемерові: Ахі і Рогаґґа, Яхебба та Арам.

35 А сини Гелема, його брата: Цофах, і Їмна, і Шелеш, і Амал.

36 Сини Цофахові: Суах, і Харнефер, і Шуал, і Бері, і Їмра,

37 Бецер, і Год, і Шамма, і Шілша, і Їтран, і Беера.

38 А сини Єтерові: Єфунне, і Піспа, і Ара.

39 А сини Улли: Арах, і Ханніїл, і Ріція.

40 Усе це Асирові сини, голови батьківських домів, вибрані лицарі вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано, число їхніх людей було двадцять і шість тисяч.

А Веніямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, і третього Ахраха,

четвертого Наху, і п'ятого Рафу.

А в Бели були сини: Аддар, і Ґера, і Авігуд,

і Авішуя, і Нааман, і Ахоах,

і Ґера, і Шефуфан, і Хурам.

А оце сини Ехудові, вони були голови дому батьків, мешканців Ґеви, та переселено їх до Манахату:

і Нааман, і Ахійя, і Ґера, він їх переселив, і породив Уззу та Ахіхуда.

А Шахараїм породив дітей на моавському полі по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару.

І породив він від Ходеш, своєї жінки: Йовава, і Цівію, і Мешу, і Малкам,

10 і Єуц, і Сохію, і Мірму, це сини його, голови батьківських домів.

11 А від Хушім він породив Авітува та Елпаала.

12 А сини Елпаалові: Евер, і Міш'ам, і Шемер, він збудував Оно й Лод та належні йому міста.

13 А Берія та Шема вони голови дому батьків, мешканців Айялону; вони вигнали мешканців Ґату.

14 А Ахйо, Шашак і Єремот,

15 і Зевадія, і Арад, і Адер,

16 і Михаїл, і Їшпа, і Йоха сини Берії.

17 А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер,

18 і Їшмерай, і Їзлія, і Йовав, сини Елпаалові.

19 А Яким, і Зіхрі, і Завді,

20 і Еліенай, і Ціллетай, і Еліїл,

21 і Адая, і Берая, і Шімрат, сини Шімеієві.

22 А Їшпан, і Евер, і Еліїл,

23 і Авдон, і Зіхрі, і Ханан,

24 і Хананія, і Елам, і Антотійя,

25 і Їфдея, і Пенуїл, сини Шашакові.

26 А Шамшерай, і Шехарія, і Аталія,

27 і Яарешія, і Елійя, і Зіхрі, сини Єрохамові.

28 Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі.

29 А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його жінці Мааха,

30 і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав,

31 і Ґедор, і Ахйо, і Зехер.

32 А Міклот породив Шім'у. І вони теж сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зо своїми братами.

33 А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала.

34 А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху.

35 А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тареа, і Ахаз.

36 А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, і Азмавета, і Зімрі: а Зімрі породив Моцу.

37 А Моца породив Бін'ю, його син Рафа, його син Ел'аса, його син Ацел.

38 А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, усі вони сини Ацелові.

39 А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет.

40 А Уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука й що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.

А ввесь Ізраїль був переписаний, й ось вони були записані в книзі Ізраїлевих царів. А Юда був переселений до Вавилону за своє спроневірення.

А перші мешканці, що сиділи в своїй посілості, по своїх містах, були: Ізраїль, священики, Левити та слуги храму.

А в Єрусалимі сиділи з Юдиних синів, і з Веніяминових синів, і з синів Єфремових та Манасіїних:

Утай, син Аммігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, з синів Переца, Юдиного сина.

А з шілонян: первороджений Асая та сини його.

А з синів Зерахових: Єуїл, та брати їх, шість сотень і дев'ятдесят.

А з синів Веніяминових: Саллу, син Мешуллама, сина Годавії, сина Сенуї,

і Ївнея, син Єрохамів; і Ела, син Уззі, сина Міхрі, і Мешуллам, син Шефатії, сина Реуїла, сина Ївнійї,

і брати їхні за їхніми нащадками, дев'ять сотень і п'ятдесят і шість. Усі ці мужі голови батьків, дому батьків своїх.

10 А із священиків: Єдая, і Єгоярів, і Яхін.

11 А Азарія, син Хілкійї, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітава, управитель Божого дому;

12 і Адая, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкійї; і Масай, син Адіїла, сина Яхзери, сина Мешуллама, сина Мешіллеміта, сина Іммера;

13 і брати їх, голови дому своїх батьків тисяча й сім сотень і шістдесят, дуже добрі мужі на працю в ділі Божого дому.

14 А з Левитів: Шемая, син Хассува, сина Азрікама, сина Хашав'ї, з синів Мерарі;

15 і Бакбаккар, Хереш, і Балал, і Маттанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа;

16 і Авадія, син Шемаї, сина Ґалала, сина Єдутуна; і Берехія, син Аси, сина Елкани, що сидів в осадах нетоф'ян.

17 А придверні: Шаллум, і Аккув, і Талмон, і Ахіман, і брати їхні; Шаллум був голова.

18 І аж дотепер вони в царській брамі на схід, вони придверні таборів Левієвих синів.

19 А Шаллум, син Коре, сина Ев'ясафа, сина Кораха, і брати його з дому його батька, корахівці, на праці служби, стерегли пороги скинії, а їхні батьки були над Господнім табором, стерегли вхід.

20 І Пінхас, син Елеазарів, був над ними колись зверхником, і Господь був із ним.

21 Захарій, син Мешелемії, був придверний при вході скинії заповіту.

22 Усіх їх, вибраних на придверних при порогах, було двісті й дванадцять. Вони переписані по своїх осадах. Їх поставив Давид та прозорливець Самуїл за їх вірність.

23 І вони та їхні сини були при брамах Господнього дому, дому скинії, за вартами.

24 На чотири боки були придверні: на схід, на захід, на північ, на південь.

25 А брати їхні були по селах, мусіли приходити на сім день, від часу до часу, щоб бути з ними на службі,

26 бо в службі були чотири перші придверні, вони Левити; вони ж доглядали помешкань та скарбів Божого дому.

27 І вони всю ніч перебували навколо Божого дому, бо на них був обов'язок варти, і вона щоранку відмикали двері.

28 І з них були дехто коло службового посуду, бо за числом його приносили, і за числом його виносили.

29 І з них дехто були призначені до посуду та до всяких святих речей: і над пшеничною мукою, і над вином, і над оливою, і над ладаном, і над пахощами.

30 А з священичих синів були ті, що мішали запашне на кадило.

31 А Маттітія з Левитів, він первороджений корахівця Шаллума, був у службі над справою сковорід.

32 А з синів кегатівців, з їхніх братів, були над хлібом показним, щоб приготовляти щосуботи.

33 А оце співаки, голови батьківських домів Левитів, по кімнатах, були вільні від іншої праці, бо вдень та вночі були вони при своїй роботі.

34 Оце голови батьківських домів Левитів за їхніми нащадками, голови, що сиділи в Єрусалимі.

35 А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону Єіїл, а ім'я його жінці Мааха,

36 і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Нер, і Надав,

37 і Ґедор, і Ахйо, і Захарій, і Міклот.

38 А Міклот породив Шім'ама. І вони теж сиділи в Єрусалимі при братах своїх, зо своїми братами.

39 А Нер породив Кіша, а Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шую, і Авінадава, і Ешбаала.

40 А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху.

41 А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тахрея.

42 А Ахаз породив Яру, а Яра породив Алмета, і Азмавета, і Зімрі. А Зімрі породив Моцу.

43 А Моца породив Бін'ю, його син Рефая, його син Ел'аса, його син Ацел.

44 А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, оце сини Ацелові.

Від Івана 6:22-44 Ukrainian Bible (UKR)

22 А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, крім одного того, що до нього ввійшли були учні Його, не було, і що до човна не входив Ісус із Своїми учнями, але відпливли самі учні.

23 А тим часом із Тіверіяди припливли човни інші близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку.

24 Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів Його там нема, то в човни посідали самі й прибули до Капернауму, і шукали Ісуса.

25 І, на тім боці моря знайшовши Його, сказали Йому: Коли Ти прибув сюди, Учителю?

26 Відповів їм Ісус і сказав: Поправді, поправді кажу вам: Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились.

27 Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син Людський, бо відзначив Його Бог Отець.

28 Сказали ж до Нього вони: Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?

29 Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, Кого Він послав.

30 А вони відказали Йому: Яке ж знамено Ти чиниш, щоб побачили ми й поняли Тобі віри? Що Ти робиш?

31 Наші отці їли манну в пустині, як написано: Хліб із неба їм дав на поживу.

32 А Ісус їм сказав: Поправді, поправді кажу вам: Не Мойсей хліб із неба вам дав, Мій Отець дає вам хліб правдивий із неба.

33 Бо хліб Божий є Той, Хто сходить із неба й дає життя світові.

34 А вони відказали до Нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди!

35 Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до Мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в Мене, ніколи не прагнутиме.

36 Але Я вам сказав, що Мене хоч ви й бачили, та не віруєте.

37 Усе прийде до Мене, що Отець дає Мені, а того, хто до Мене приходить, Я не вижену геть.

38 Бо Я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити Свою, але волю Того, Хто послав Мене.

39 Оце ж воля Того, Хто послав Мене, щоб з усього, що дав Мені Він, Я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня.

40 Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.

41 Тоді стали юдеї ремствувати на Нього, що сказав: Я той хліб, що з неба зійшов.

42 І казали вони: хіба Він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як же Він каже: Я з неба зійшов?

43 А Ісус відповів і промовив до них: Не ремствуйте ви між собою!

44 Ніхто бо не може до Мене прийти, як Отець, що послав Мене, не притягне його, і того воскрешу Я останнього дня.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes