A A A A A
Bible Book List

1 хроніки 1-2 Ukrainian Bible (UKR)

Адам 121, Сиф 8352, Енош 583,

Кенан 7018, Магалел'їл 4111, Яред 3382,

Енох 2585, Метушелах 4968, Ламех 3929,

Ной 5146, Сим 8035, Хам 2526 та Яфет 3315.

Сини 1121 Яфетові 3315: Ґомер 1586, і Маґоґ 4031, і Мадай 4074, і Яван 3120, і Тувал 8422, і Мешех 4902, і Тірас 8494.

А сини 1121 Ґомерові 1586: Ашкеназ 813 і Діфат 7384, і Тоґарма 8425.

А сини 1121 Яванові 3120: Еліша 473 й Таршіша 8659, кіттяни 3794 й роданяни 1721.

Сини 1121 Хамові 2526: Куш 3568 і Міцраїм 4714, Пут 6316 і Ханаан 3667.

А сини 1121 Кушеві 3568: Шева 5434, і Хавіла 2341, і Савта 5454, і Раама 7484, і Савтеха 5455. А сини 1121 Рамині 7484: Шева 7614 й Дедан 1719.

10 А Куш 3568 породив 3205 8804 Німрода 5248, він зачав 2490 8689 бути велетом 1368 на землі 776.

11 А Міцраїм 4714 породив 3205 8804 лудян 3866, і анам'ян 6047, і легав'ян 3853, і нафтух'ян 5320,

12 і патрусян 6625, і каслух'ян 3695, що вийшли 3318 8804 звідти филистимляни 6430, і кафторян 3732.

13 А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,

14 і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,

15 і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,

16 і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.

17 Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.

18 А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.

19 А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан.

20 А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,

21 і Гадорама, і Узала, і Діклу,

22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву,

23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові.

24 Сим, Арпахшад, Шелах,

25 Пелеґ, Реу,

26 Серуґ, Нахор, Терах,

27 Аврам, він же Авраам.

28 Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл.

29 Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,

30 Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,

31 Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові.

32 А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.

33 А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури.

34 А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль.

35 Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.

36 Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.

37 Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.

38 А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.

39 А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.

40 Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.

41 А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан.

42 Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.

43 А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава.

44 І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.

45 І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина.

46 І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт.

47 І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.

48 І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.

49 І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.

50 І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової.

51 І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,

52 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,

53 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,

54 провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.

Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, і Юда, Іссахар, і Завулон,

Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Ґад і Асир.

Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, троє народилися йому від ханаанеянки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і Він забив його.

А Тамар, невістка його, породила йому Переца та Зеваха, усіх Юдиних синів п'ятеро.

Сини Перецові: Хецрон та Хамул.

А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро.

А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті.

А сини Етанові: Азарія.

А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай.

10 А Рам породив Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних.

11 А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза,

12 а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея.

13 А Єссей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього,

14 Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого,

15 Оцема шостого, Давида сьомого.

16 А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, усіх троє.

17 А Авіґаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер.

18 А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.

19 І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура.

20 А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла.

21 А потому прийшов Хецрон до дочки Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, а він був віку шостидесяти років, і вона породила йому Сеґува.

22 А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському краї.

23 Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдесят міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька.

24 А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої.

25 А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя.

26 І була в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама.

27 А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, і Ямін, і Екер.

28 А сини Онамові були: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур.

29 А ім'я Авішуровій жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда.

30 А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей.

31 А сини Аппаїмові: Їш'ї. А сини Їш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай.

32 А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей.

33 А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, оце були сини Єрахмеїлові.

34 А в Шешана не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха.

35 І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая.

36 А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада,

37 А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.

38 А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію,

39 а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу.

40 А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.

41 А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.

42 А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька.

43 А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама.

44 А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая.

45 А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру.

46 А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.

47 А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф.

48 Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тірхату.

49 І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова Ахса.

50 Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кір'ят-Єаріму,

51 Салма, батько Віфлеєма, Гареф, батько Бе-Ґадеру.

52 У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот.

53 А роди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цор'атяни та єштауляни.

54 Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни.

55 А роди писарів, мешканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, вони кіняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes