Add parallel Print Page Options

Vishet beskyddar från omoral

Följ mitt råd, min son! Glöm under inga omständigheter bort det och håll dig till det.

Lyd mig, så får du leva! Skydda mina ord som dina dyrbaraste tillhörigheter.

Tänk på dem och bevara dem också i ditt innersta.

Älska visheten som en fästmö. Gör henne till en kär medlem i familjen.

Det ska hålla dig borta från andra kvinnor som försöker att få dig att lyssna till deras förföriska ord.

En gång tittade jag ut genom fönstret i mitt hus

och bland de unga männen såg jag särskilt en, som fullständigt saknade förstånd.

8-9 Vid skymningen gick han längs gatan och kom till en prostituerads hus.

10 Hennes klädsel var utmanande, och hon var säker på att nå sina syften.

11-12 Hennes förslag var fräcka och skamlösa. Man ser henne nästan varje dag på gatorna och torgen, där hon står i gathörnen och försöker övertala männen att bli hennes älskare.

13 Hon lade armarna om honom, kysste honom och sa med ett inställsamt ögonkast:

14 Idag har jag gett Gud ett tackoffer, och det finns kött över.

15 Därför har jag gått ut för att leta efter dig, och äntligen har jag hittat dig.

16-17 Min säng är bäddad med sköna lakan av färgat linne från Egypten, och de doftar av myrra, aloe och kanel.

18 Kom, så älskar vi hela natten!

19 Min man är på resa och är inte hemma.

20 Han tog mycket pengar med sig, och han kommer inte tillbaka än på ett tag.

21 Hon förförde honom alltså med sitt smickrande prat tills han gav efter. Han kunde inte motstå henne.

22 Han följde efter henne, som en oxe som går för att slaktas. Han var som en hjort som fastnat i en fälla

23 och väntar på att dödas av en pil genom hjärtat. Han var som en fågel som fastnat i ett nät, utan att veta vilket öde som väntar.

24 Lyssna till mina varningar, ni unga män, och lyssna inte bara, utan lyd också!

25 Ge inte efter för era begär! Låt er inte förföras av sådana kvinnor. Gå inte nära dem! Håll er borta från dem.

26 De har nämligen fått många män på fall, och antalet som fallit offer för dem är för stort för att kunna räknas.

27 Deras hus står vid avgrundens brant, och alla som hittar dit drar de med sig i döden.

Visheten ger goda råd

1-3 Hör, visheten ropar! Hon står vid stadsportarna, vid vägskälen och i dörrarna till varje hus. Lyssna till vad hon säger:

4-5 Hör på mig, alla ni män, ropar hon. Så dumma och naiva ni är! Låt mig få ge er förstånd och låt mig få lära er sunt förnuft!

6-7 Lyssna på mig! Jag har nämligen något viktigt att säga er. Det jag säger är rätt och sant, för jag hatar lögner och svek.

Allt jag säger är sant, och jag vilseleder er inte.

Mina ord är klara och tydliga för alla som vill förstå.

10 Mina råd är värdefullare än silver och guld!

11 Jag, visheten, är mera värd än dyrbara pärlor. Ingenting kan jämföras med mig.

12 Vishet och gott omdöme går hand i hand.

13 Den som fruktar och ärar Herren hatar det onda. Jag avskyr stolthet, högmod, korruption och ondska av alla slag.

14-15 Jag, visheten, ger goda råd och lär er sunt förnuft. På grund av min hjälp sitter kungarna vid makten. Jag visar domarna vem som har rätt och vem som har fel.

16 Allt vad makthavare heter kan inte regera med förstånd utan min hjälp.

17 Jag älskar alla som älskar mig. De som söker mig ska verkligen finna mig.

18 Jag har outtömliga rikedomar att erbjuda, anseende och rikedom, framgång och lycka.

19 Vad ni får av mig är bättre än finaste guld och renaste silver!

20 Jag vandrar på rättvisans och rättfärdighetens vägar.

21 De som älskar mig och följer mig är verkligen rika. Jag gör deras förmögenhet ännu större.

22 Herren skapade mig för länge sedan, innan han skapade något annat.

23 Sedan tidernas början finns jag. Jag existerade innan jorden fanns.

24 Jag föddes innan haven blev till, när det ännu inte fanns några vattenkällor, och

25 innan bergen och kullarna blev till.

26 Ja, jag var där innan Gud skapade jorden med dess åkrar.

27-29 Jag var med när han bredde ut himlarna och lät källorna i havens djup flöda fram, när han stakade ut horisonten och molnen uppstod. Jag var med när han satte gränserna för haven och gav dem befallning att inte överskrida dem. Jag var med när han lade jordens grund. Ja, jag fanns alltid vid hans sida,

30 som ett litet barn. Jag var hans ständiga glädje, och jag lekte och skrattade i hans närvaro.

31 Vad lycklig jag var över det han hade skapat - hela vida världen och hela människosläktet!

32 Ni unga män, lyssna därför till mig! Följ mina råd och ni ska bli lyckliga!

33 Lyssna till mina råd och bli visa! Förkasta dem inte!

34 Lycklig är den människa som är så ivrig att vara tillsammans med mig, att hon dagligen står vid min grind eller väntar utanför dörren till mitt hus!

35 Den som finner mig finner nämligen livet och blir älskad av Gud.

36 Men den som föraktar mig skadar sig själv, och hans sår kan inte läkas. De som hatar mig visar att de älskar döden.

Vishet och dårskap

Visheten har byggt ett palats, som vilar på sju pelare.

Hon har förberett en stor fest, blandat kryddor i vinet och dukat ett bord.

Och nu har hon skickat ut tjänsteflickorna för att inbjuda alla att komma. Mitt i gatuvimlet ropar de:

Kom, ni oförståndiga människor!

Kom till vishetens fest och ät er mätta och drick vinerna, som jag har blandat!

Lämna dårskapen bakom er och börja ett nytt liv! Bli mogna och förståndiga!

7-8 Om du tillrättavisar en ogudaktig människa får du bara ovett till svar. Ja, hon bara förolämpar dig. Bry dig därför inte om henne. Men om du tillrättavisar en klok och förståndig människa så kommer hon bara att älska dig desto mer.

Allt du säger till en vis man gör honom ännu visare, och en rättfärdig man kommer att lära sig mer när du undervisar honom.

10 Att frukta och respektera Herren är nämligen grunden till all vishet. Och att känna den Helige ger dig allt slags förstånd.

11 Jag, visheten, ska ge dig många levnadsdagar, och dina år ska bli många och innehållsrika.

12 Visheten är till nytta för dig, men om du föraktar henne skadar du bara dig själv.

13 Dårskapen är lik en prostituerad kvinna som inte förstår sig på något annat än hur man ska förföra människor.

14 Hon sitter vid dörren till sitt hus eller står i gathörnen

15 och viskar till männen som går förbi på väg till sina arbeten:

16 Kom med mig hem. Och hon försöker att övertala dem och säger:

17 Stulna meloner är sötast och stulna äpplen smakar bäst!

18 Men dessa män förstår inte att hennes tidigare kunder nu befinner sig i dödsriket.