Add parallel Print Page Options

Ordspråk som påverkar livet

10 Detta är Salomos ordspråk:Lycklig är den man som har en förståndig son, men den mor som har en oförståndig son får bekymmer.

Det man skaffat sig genom bedrägeri för inget gott med sig. Ärlighet däremot räddar från döden.

Herren låter inte en rättfärdig människa svälta ihjäl, inte heller låter han den ogudaktige få det han vill ha.

Lata människor blir snart fattiga, men den som arbetar hårt blir rik.

En vis ung man bärgar sitt hö medan solen skiner, men det är en skam att se en ung man sova under skördetiden.

En rättfärdig människa överhopas med välsignelser, men den ogudaktige bär på förbannelser.

Rättfärdiga människor kommer man gärna ihåg, även efter deras död, men de ogudaktiga glömmer man fort.

Den som är vis tar gärna emot undervisning, men en självsäker pratmakare faller platt till marken.

En god människa är lugn och trygg, men en brottsling blir snart avslöjad.

10 Att leka med synden leder till sorg. En kraftig tillrättavisning leder till frid.

11 Det är sanning och liv i vad en god människa säger, men den ogudaktiges mun är full av förbannelser.

12 Hatet underblåser gräl, men kärleken har överseende med förolämpningar.

13 Människor med sunt förnuft är bra rådgivare, men de oförnuftiga får sitt straff.

14 En vis man tänker över sina ord. Bara en dåre talar om allt han vet, och det leder bara till sorg och elände.

15 Den rikes rikedom är hans styrka. Den fattiges fattigdom är hans förbannelse.

16 Vad den gudfruktige förtjänar leder till liv. Den ogudaktige däremot sätter sig i skuld.

17 Den som lyssnar när han blir tillrättavisad är på rätt väg. Den som vägrar lyssna går vilse.

18 Den som hatar han är en lögnare och den som skvallrar han är en dåre.

19 Prata inte så mycket! Då riskerar du att säga något galet. Den förståndige tänker därför på vad han säger.

20 När en gudfruktig människa talar är det värt att lyssna till henne, men dårars ord är inget värda.

21 Den gudfruktige ger goda råd, men den oförståndige dör därför att han saknar sunt förnuft.

22 Det är bara den som Herren välsignar som blir rik. Tro inte att du blir det genom hårt arbete.

23 En dåres nöje består i att vara dåraktig. En vis mans nöje består i att vara vis!

24 Vad den ogudaktige fruktar händer alltid, och vad den gudfruktige hoppas på slår alltid in.

25 Olyckan far fram som en stormvind, och de ogudaktiga förs bort med den. Men den gudfruktige står fast förankrad.

26 En lat tjänsteman är en plåga för arbetsgivaren, lika irriterande som rök i ögonen eller som ättika på tungan.

27 Den som tar Herren på allvar och lyder honom kommer att leva länge. Hur kan då de ogudaktiga vänta sig ett långt, gott liv?

28 De rättfärdiga kan se framåt med glädje, men de ogudaktiga har ingenting att vänta sig.

29 Herren skyddar de uppriktiga och ärliga, men de ogudaktiga störtar han i fördärvet.

30 De rättfärdiga kan alltid känna sig trygga, men de ogudaktiga ska förlora allt.

31 De rättfärdiga ger goda råd, men lögnarens mun borde täppas till.

32 De ärliga talar om sådant som kan vara till hjälp. De ogudaktiga däremot säger bara sådant som ställer till skada.

11 Herren avskyr bedrägeri men gläds över ärligheten.

Stolta män kommer att stå där med sin skam, medan de ödmjuka visar sig äga vishet.

En gudfruktig människa leds av sin ärlighet. De ogudaktiga fördärvas av sin oärlighet.

Dina rikedomar kommer inte att hjälpa dig på domens dag. Då räknas bara rättfärdigheten.

De ärliga leds av sin ärlighet, men de ogudaktiga blir orsak till sitt eget fall.

Den gudfruktiges godhet räddar honom, men den ogudaktiges habegär blir hans olycka.

När en ogudaktig människa dör grusas hennes hopp, eftersom allt det hon litat på inte var till någon hjälp.

Gud räddar de gudfruktiga från faran, medan han låter de ogudaktiga rusa in i den.

Den ogudaktige skadar andra med det han säger, men den rättfärdige hjälper andra genom sin kunskap.

10 En hel stad firar både den gudfruktiges framgång och den ogudaktiges död.

11 Godhjärtade invånares inflytande ger en stad framgång, men de ogudaktigas moraliska förfall ruinerar den.

12 Det är dumt att gräla med sin granne. Den förståndige tänker på vad han säger.

13 En skvallerbytta går omkring och sprider rykten, men den som är pålitlig för dem inte vidare.

14 Utan förståndigt ledarskap får ett land det svårt, men där det finns goda rådgivare finns det trygghet.

15 Se till att du känner en person väl innan du går i borgen för honom. Det är bättre att säga nej på ett tidigt stadium än att lida senare.

16 En kvinna vinner respekt genom sitt kärleksfulla väsende, medan kärlekslösa män bara vinner rikedom.

17 Om du är barmhärtig hjälper du dig själv, men om du är grym vållar du dig själv skada.

18 Den ogudaktige blir rik i ett ögonblick, men den gudfruktiges belöning varar för evigt.

19 Var och en som bestämmer sig för att göra det rätta kommer att leva, men döden väntar på den ogudaktige.

20 Herren hatar de falska, men gläder sig över de ärliga och uppriktiga.

21 Du kan vara övertygad om att de ogudaktiga inte alltid kommer att förbli ostraffade. Men du kan också vara övertygad om att Gud kommer att skona dem som lever rättfärdigt.

22 En vacker kvinna, som saknar omdöme och stil, är som en fin guldring i ett gristryne.

23 Den rättfärdige kan se fram emot lycka, medan den ogudaktige har bara vrede att vänta sig.

24 Det är faktiskt möjligt att vara generös och ändå bli rikare! Det är också möjligt att förlora allt därför att man håller för hårt i det.

25 Ja, den som är frikostig ska verkligen bli rik! Genom att välsigna andra blir man själv välsignad.

26 Människor förbannar den man, som i svåra tider behåller sin säd för att sälja den till högre pris, men de välsignar den som säljer säden till dem när den verkligen behövs.

27 Om du söker efter det som är rätt så kommer du att få det. Om du söker efter det som är ont kommer du att drabbas av förbannelse.

28 Om du litar på rikedom och pengar så går det illa för dig! Lita på Gud, så kommer du att grönska som löven på ett träd!

29 Den som försummar sin familj kommer till slut att stå där. Han kommer att bli tjänare åt en man med vishet.

30 Gudfruktiga män odlar träd som bär livgivande frukt, men våld utsläcker allt liv.

31 De rättfärdiga får sin belöning här på jorden. Därför kan du vara säker på att de ogudaktiga får sitt straff!

12 Bara genom undervisning kan du lära dig något. Den som inte vill bli tillrättavisad handlar dumt.

Herren gläder sig över goda människor, men fördömer dem som gör upp onda planer.

Den som gör sig oberoende av Gud förlorar allt skydd, men den som förtröstar på honom kan stå fast.

En god hustru är sin makes glädje och stolthet, men den hustru som skämmer ut sin man är som cancer i hans kropp.

En god människa tänker bara på det som är rätt. En ond människas sinne är fyllt av lögner.

De gudlösas ord innebär livsfara för andra, men det som de rättfärdiga säger hjälper dem.

Den som inte vill veta av Gud, hans familj kommer att dö ut, men de rättfärdiga lever vidare.

Alla beundrar en människa med gott förstånd, men ett dumhuvud föraktar man.

Det är bättre att smutsa ner sina händer och äta, än att vara alltför stolt för att arbeta och svälta.

10 En god människa sköter om sina djur, men den som inte lärt känna Gud är grym mot dem.

11 Intensivt arbete leder till välstånd. Det är bara en dåre som slösar bort sin tid på annat.

12 Brottslingar är avundsjuka på varandras stöldgods, medan goda människor längtar efter att få hjälpa varandra.

13 Lögner kan försätta vilken människa som helst i svårigheter, men ärlighet är bästa sättet att bli kvitt dem.

14 Den som säger sanningen och gör det som är gott känner sig tillfredsställd, för människan får det hon förtjänar.

15 En dåre tycker att han vet allting bäst, men en vis man lyssnar till råd från andra.

16 En dåre tappar lätt humöret, men en vis man håller sig lugn när han blir förolämpad.

17 Den gudfruktige är känd för att tala sanning, men den ogudaktige är känd för sina bedrägerier och lögner.

18 Onda människor tycker om att ge vassa pikar, men de visas ord helar och lindrar.

19 Sanningen går aldrig att begrava, och lögner kommer snart i dagen.

20 Falskhet och svek fyller de hjärtan som planerar det onda, men de som gör det som är gott fylls av glädje.

21 Ingen olycka drabbar de gudfruktiga, men de ogudaktiga kämpar ständigt med problem.

22 Herren tycker om dem som håller sina löften och avskyr dem som inte gör det.

23 En vis man visar inte alltid sin kunskap, men en dåre gör en stor affär av sin okunnighet.

24 Arbeta hårt, så når du resultat och får ansvar. Var lat så lyckas du aldrig.

25 Oro gör en människa nedstämd, men ett ord av uppmuntran utför underverk.

26 Den gudfruktige kan ge råd till sina vänner. De ogudaktiga däremot rusar rakt fram och går vilse.

27 Den som är lat får inte ens det han är ute efter, men den som är plikttrogen får god användning av allt han äger.

28 De gudfruktigas väg leder till livet. Varför ska de då vara rädda för döden?