Add parallel Print Page Options

Det värdefulla med ordspråk

Dessa ordspråk skrevs av Salomo, Davids son och kung i Israel.

Han skrev dem för att undervisa sitt folk om hur de skulle leva och uppträda i olika situationer.

Han ville att de skulle vara förståndiga, rättvisa och uppriktiga i allt de gjorde.

Jag vill göra de enkla människorna visa, sa han. Jag vill visa de unga att de kan lösa sina problem med kunskap och förstånd.

5-6 Jag vill att de som redan är visa ska bli ännu visare och bli dugliga ledare genom att utforska den djupa innebörden i dessa sanningens guldkorn.

7-9 Hur blir en människa vis? Första steget är att lita på Herren och visa respekt för honom!Bara människor utan förnuft vägrar att ta emot undervisning. Lyssna till dina föräldrar! Vad du lär dig av dem ska komma dig väl till pass i livet. Det kommer att ge dig stor ära.

10 Om de ogudaktiga säger till dig: Kom och bli en av oss, så vänd dem ryggen!

11 Vi ska lägga oss i bakhåll och råna och döda folk, säger de.

12 Vi ska behandla goda och onda på samma sätt.

13 Vilket byte vi kommer att få! Vi kommer att bli rika!

14 Kom med oss, så ska vi dela allt lika.

15 Gör det inte, min son! Håll dig långt borta från sådana människor,

16 för brott är det enda de har i huvudet, och de drar sig inte för att döda.

17 När en fågel upptäcker att du tänker fånga den med ett nät, håller den sig borta,

18 men det gör inte sådana människor. Därför faller de i sin egen grop. De lägger ut snaror för sina egna liv.

19 En våldsam död är det öde som väntar alla dem som ägnar sig åt våld.

Vishetens röst

20 Visheten ropar högt på gatorna för att man ska lyssna.

21 Hon ropar till folket på gator och torg och varhelst de samlas:

22 Era stollar, ropar hon, hur länge ska ni fortsätta att bete er som dårar? Hur länge ska ni håna visheten och kämpa mot sanningen?

23 Kom hit och lyssna till mig! Jag ska ge er goda råd och dela med mig av min kunskap till er.

24 Jag har ropat på er ofta, men ni har inte lyssnat till mig. Jag har försökt hjälpa er, men ni har alltid avvisat mig.

25 Ni har nonchalerat mina råd och min tillrättavisning.

26 En dag kommer olycka över er, och då ska jag skratta åt er! Jag ska håna er när ni råkar illa ut!

27 När fruktan griper er och när svårigheterna är större än vad ni kan bära,

28 då kommer jag inte att svara på era rop om hjälp. Då kommer det att vara för sent, hur ivrigt ni än söker mig.

29 Ni blundade för sanningen och valde att inte tillbe och lita på Herren.

30 Ni vände mig ryggen och avvisade mina råd.

31 Därför får ni vad ni förtjänar och måste ta konsekvenserna av ert handlande.

32 Ni vände er bort från mig, och er självbelåtenhet blir er död.

33 Men alla som lyssnar till mig ska leva i frid och trygghet och behöver inte vara rädda för något.

Visheten kommer från Gud

1-2 Varje ung man som lyssnar till mig och följer mina råd kommer att bli vis och få ett gott förstånd.

3-5 Ja, om du vill ha större insikt och omdöme och söker efter detta på samma sätt som du söker efter pengar du tappat eller efter gömda skatter, då ska du få vishet och kunskap från Gud. Du kommer snart att lära dig vikten av att ära Herren och lita på honom.

För Herren ger vishet! Alla hans ord är skatter som ger kunskap och förstånd.

7-8 Han ger gott omdöme till de gudfruktiga. Han är en sköld som hjälper och skyddar dem. Han följer dem på vägen.

Han visar dem hur man skiljer mellan rätt och orätt, ja, hur man fattar rätta beslut.

10 Vishet och kunskap kommer nämligen att hitta vägen till ditt innersta och fylla ditt liv med glädje.

11-13 Du kommer att få förstånd till att hålla dig borta från onda människor, som vill göra dig till medbrottsling, människor som vänder sig från Gud för att gå mörka och onda vägar,

14 och som frossar i ondska och njuter av att synda.

15 Allt de gör och säger är lögn och falskhet.

16-17 Endast visheten från Herren kan få en man att motstå förföriska ord från kvinnor som lever i otrohet. Dessa kvinnor har övergett sina män och glömt de heliga löften de en gång gett.

18 Deras hus kantar vägen till döden och helvetet.

19 De män som går in till dem kommer aldrig tillbaka. Ingen av dem återvänder till livet.

20 Följ i stället de gudfruktiga männens exempel, så kommer du att ledas in på rätta vägar.

21 Endast goda människor får bo i landet.

22 Onda människor däremot förlorar allt gott de äger och drivs på flykten.

Visdom är en värdefull tillgång

1-2 Min son, glöm aldrig vad jag har lärt dig! Om du vill ha ett långt och innehållsrikt liv, bör du noga följa min undervisning.

Glöm aldrig bort att du måste tala sanning och visa trofasthet. Håll fast vid det! Göm det i ditt inre!

4-5 Om du vill ha ett gott anseende bland både Gud och människor, lita då inte på ditt eget omdöme utan lita på Herren.

Sätt Gud först i allt du gör, så kommer han att leda dig och ge dig framgång.

7-8 Håll dig inte själv för klok. Lyd Gud, och undvik det onda. Det helar och läker hela din kropp, och du kommer att känna dig frisk och sund.

9-10 Ära Herren med dina offergåvor. Ge honom det bästa av allt du förtjänar. Då kommer han att fylla dina lador med vete och korn och se till att dina vinfat rinner över av de finaste viner.

11-12 Unge man, bli inte förnärmad när Herren straffar och tillrättavisar dig. Att han straffar dig visar bara att han älskar dig. På samma sätt som en far uppfostrar sin son så gör också Herren med den han älskar.

13-15 Den människa som kan skilja mellan rätt och orätt och har gott omdöme och förstånd, är lyckligare än den som äger silver och guld.Sådan vishet är nämligen mycket värdefullare än dyrbara juveler. Den kan inte jämföras med någonting.

16-17 Visheten ger:ett långt livrikedomäraglädjefrid.

18 Bara visheten ger ett innehållsrikt liv och det är bara den som håller fast vid detta som blir lycklig.

19 Genom vishet skapade Gud jorden och med sin kunskap formade han rymden och hela universum.

20 Hans klokhet lät vattenkällorna bryta fram från djupen och regnet att strömma ner från himlen.

21 Min son, se till så att du aldrig förlorar din vishet och ditt förnuft.

22 De kommer båda att ge dig ett meningsfullt liv och du får ett gott anseende bland människor.

23 Då kan du gå din väg säkert fram, och ingenting ska få dig på fall.

24-26 Du kan sova lugnt och tryggt, och behöver inte vara rädd för dessa olyckor, som plötsligt drabbar gudlösa människor. Herren ska beskydda dig och se till att du inte faller.

27-28 Om någon behöver ditt stöd, och du kan hjälpa honom, så säg då inte nej. Vänta inte tills i morgon utan gör det nu!

29 Och om en medmänniska har gett dig sitt förtroende, så utnyttja det aldrig!

30 Se till att du inte blir inblandad i onödiga strider med någon.

31 Avundas inte människor som älskar våld och ta inte dem till förebild.

32 Herren avskyr sådana människor, men de gudfruktiga visar han sitt förtroende.

33 Herrens förbannelse drabbar dem som avskyr honom, men han välsignar dem som lyder honom.

34 Han visar inget förbarmande med dem som förlöjligar honom, men han hjälper dem som vet att de behöver honom.

35 De visa och kloka blir ärade, men dårarna får skämmas!