Add parallel Print Page Options

Regler för det dagliga livet

1-2 Herren befallde också Mose att säga följande till Israels folk: Ni måste vara heliga, för jag, Herren, er Gud, är helig. Ni måste respektera era föräldrar och hålla min sabbatslag, för jag är Herren, er Gud.

3-4 Tillverka inte eller tillbe avgudar, för jag är Herren, er Gud.

När ni bär fram ett tackoffer till Herren, ska ni offra det på rätt sätt så att det blir accepterat.

Ät det samma dag ni offrar det och aldrig senare än dagen därpå. Det som blir kvar till tredje dagen måste brännas upp.

Det som äts på den tredje dagen är nämligen vedervärdigt för mig, och jag kan inte acceptera det.

Om ni äter det på den tredje dagen drar ni på er skuld, för då ohelgar ni Herrens helighet och ska bli skilda från Herrens folk.

När ni bärgar in skörden, ska ni inte skörda i hörnen och längs kanterna av fältet, och inte heller plocka upp ax som ligger kvar på marken.

10 Samma sak gäller vinskörden. Plocka inte av de sista druvorna på grenarna, och låt druvor som fallit ner på marken ligga kvar. Lämna detta åt de fattiga och åt främlingar, för jag är Herren, er Gud.

11 Ni ska inte stjäla eller ljuga eller bedra någon av ert eget folk.

12 Inte heller ska ni svära falskt och därigenom dra vanära över er Guds namn, för jag är Herren.

13 Ni ska inte röva från någon eller förtrycka någon, och ni ska betala era anställda väl. Om ni är skyldiga dem något, så betala det genast, helst samma dag.

14 Du ska inte förbanna den döve eller lägga en snara för den blinde, där han går fram. Frukta er Gud! Jag är Herren!

15 Bevaka rättvisan och gör inte skillnad på fattig och rik. Döm inte din nästa för hårt.

16 Skvallra inte! Kom inte med falska anklagelser mot en medmänniska, för jag är Herren.

17 Du får inte hata din bror! Tillrättavisa den som syndar! Låt honom inte komma undan, för då är du lika skyldig som han.

18 Hämnas inte! Var inte självisk och överlägsen, utan älska din medmänniska som dig själv, för jag är Herren.

19 Lyd mina lagar: Låt inte djur av olika slag para sig med varandra, och så inte två olika sädesslag på din åker. Bär inte kläder som är vävda av två olika material.

20 Om en man förför en slavflicka som ska gifta sig med en annan man, ska de båda två ställas inför domstol men inte dömas till döden, eftersom hon inte är fri.

21 Mannen ska bära fram sitt skuldoffer inför Herren vid ingången till tabernaklet. Offret ska bestå av en bagge.

22 Prästen ska med baggen skaffa försoning åt mannen för den synd han har begått, och han ska få förlåtelse.

23 När ni har kommit in i landet och har planterat alla slags fruktträd ska ni inte äta något av de tre första skördarna, för de betraktas som orena.

24 Det fjärde året ska hela skörden överlämnas åt Herren och ges till honom som tacksägelse.

25 Först det femte året är skörden er egen, och då kommer Herren att ge er extra mycket.

26 Jag är Herren, er Gud! Ni får inte äta blodigt kött. Inte heller får ni befatta er med spådomar och trollkonster.

27 Ni får inte klippa håret vid tinningarna eller ansa era skägg så som hedningarna gör.

28 Ni ska inte rista in några märken i er hud eller tatuera er. Jag är Herren.

29 Du ska inte förnedra din dotter genom att göra henne till en prostituerad, för då kommer landet snart att bli fyllt av ondska.

30 Håll mina sabbatslagar och respektera mitt tabernakel, för jag är Herren.

31 Orena er inte genom att rådfråga medier och trollkarlar, för jag är Herren, er Gud.

32 Ni ska bevisa de äldre vördnad och respekt i fruktan för Gud. Jag är Herren.

33 Utnyttja inte invandrarna i ert land. Handla inte orätt mot dem.

34 De ska behandlas som andra medborgare. Älska dem som er själva och kom ihåg att ni också var främlingar i Egypten. Jag är Herren, er Gud.

35-36 Ni måste vara opartiska. Använd aldrig falska mått på längd, vikt och rymd. Ge i stället fullt mått, för jag är Herren, er Gud, som ledde er ut ur Egypten.

37 Ni måste ge akt på alla mina befallningar och förordningar och lyda dem mycket noga, för jag är Herren.

Straffen för synd

1-2 Herren gav Mose ytterligare föreskrifter för Israels folk: Den av er, vare sig det är en israelit eller en främling som bor bland er, som offrar sitt barn som brännoffer åt Molok ska stenas av folket.

Ja, jag ska själv vända mig mot den mannen och skilja honom från hans folk. Genom att ge sitt barn åt Molok har han vanärat mitt heliga tabernakel och förolämpat mitt heliga namn.

Och om folket i landet låtsas som ingenting och vägrar att döda mannen,

då ska jag själv vända mitt ansikte mot honom och hans familj och utrota honom tillsammans med alla andra som vänder sig till andra gudar.

Jag ska vända mig mot den som rådfrågar medier och spåmän i stället för mig och utrota den personen ur det folk han tillhör.

Rena er och var heliga, för jag är Herren, er Gud.

Ni måste lyda alla mina bud, för jag är Herren som renar er.

Var och en som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden, för han har förbannat sitt eget kött och blod.

10 Om en man är otrogen med sin grannes eller någon annans hustru, ska både mannen och kvinnan straffas med döden.

11 Om en man ligger med sin fars hustru, har han orenat det som tillhör hans far. Både mannen och kvinnan måste dö, och det är deras eget fel.

12 Om en man ligger med sin svärdotter ska båda straffas med döden. De har själva dragit detta över sig genom att orena varandra.

13 Straffet för homosexuella handlingar är döden för båda parter. De har själva dragit det över sig.

14 Om en man tar till hustru modern till den han redan är gift med är det en fruktansvärd synd. De ska alla tre brännas levande, för att ondskan bland er ska utplånas.

15 Om en man har sexuellt umgänge med ett djur ska både han och djuret dödas.

16 Om en kvinna har sexuellt umgänge med ett djur ska både kvinnan och djuret dödas. De har själva dragit straffet över sig.

17 Om en man ligger med sin halvsyster, vare sig det är dottern till hans far eller hans mor, är det skamligt, och han ska offentligt utrotas från Israels folk och bära sin skuld.

18 Om en man ligger med en kvinna under hennes menstruation ska båda uteslutas ur gemenskapen, för de har brutit mot reglerna om orenhet.

19 Samlag är olagligt mellan en man och hans moster eller faster, för de är alltför nära släktingar. De ska straffas.

20 Om en man har samlag med sin farbrors änka, har han tagit det som tillhör hans farbror. Som straff får de båda bära sin synd och dö barnlösa.

21 Om en man gifter sig med sin brors änka är detta en oren handling. Han har tagit det som tillhör hans bror och de ska därför dö barnlösa.

22 Ni måste lyda alla mina lagar och förordningar, för att jag inte ska driva ut er ur ert nya land.

23 Ni ska inte följa sederna hos det folk jag fördrev ut ur landet innan ni kom, för de gör allt detta som jag har varnat er för, och detta är anledningen till att jag avskyr dem.

24 Jag har lovat er deras land. Jag ska ge er det till besittning. Det är ett land som flyter av mjölk och honung. Jag är Herren er Gud som har avskilt er från andra folk.

25 Ni ska därför skilja mellan de fåglar och andra djur som jag har gett er tillåtelse att äta och de som ni inte får äta. Ni ska inte besmitta er och göra er förhatliga inför mig genom att äta något djur som jag har förbjudit, även om landet är fullt av dem.

26 Ni ska vara heliga inför mig, för jag, Herren, är helig. Jag har avskilt er från alla andra folk för att ni ska vara mina.

27 Medier, trollkarlar och spåkvinnor ska ni stena till döds. De har själva dragit denna dom över sig.

21 Herren sa till Mose:Säg till prästerna att aldrig orena sig genom att röra vid en död människa,

2-3 utom om det är en nära släkting, en mor eller en far, en son eller dotter, en bror eller en ogift syster som han har haft särskilt ansvar för, eftersom hon inte haft någon man.

Som ledare för sitt folk får prästen nämligen inte orena sig så som en vanlig människa kan göra.

Prästerna får inte raka av sig håret eller skägget och inte heller får de tatuera sig.

De ska vara heliga inför Gud och får inte vanära eller ohelga hans namn. I så fall är de inte lämpade att bära fram eldsoffer till Herren, sin Gud.

En präst får inte gifta sig med en prostituerad, eller med en kvinna från en annan stam eller med en frånskild kvinna, för han är en helig man inför Gud.

Prästen är avskild för att bära fram offer inför Gud. Han är helig, för jag, Herren som helgar er, är helig.

En prästdotter som låter prostituera sig vanärar sin far och ska brännas levande.

10 Översteprästen, som blivit smord med den speciella smörjelsen och bär de särskilda kläderna, får inte låta sitt hår hänga löst eller riva sönder sina kläder i sorg.

11 Han får inte komma i närheten av en död människa, inte ens sin far eller mor.

12 Han får inte lämna helgedomen när han är i tjänst och inte heller behandla mitt tabernakel som ett vanligt hus, för han är avskild genom att Guds smörjelseolja är över honom. Jag är Herren.

13-15 Den kvinna han gifter sig med får inte ha varit änka, frånskild, prostituerad eller i övrigt ha varit tillsammans med en man. Hon måste vara en orörd kvinna av hans egen stam, för han får inte bli far till barn med blandat blod.

16-17 Och Herren sa till Mose: Säg till Aron att den av hans ättlingar i kommande generationer som har något handikapp inte får bära fram offer inför Gud.

18 Den som är blind, lam eller vanställd till sin kropp,

19 sina händer eller fötter,

20 är puckelryggig eller dvärg eller har något fel på sitt öga, eller har utslag eller skabb på huden, eller är kastrerad,

21 får inte på grund av detta handikapp bära fram eldsoffer inför Herren, även om han är ättling till Aron.

22 Men han ska få äta prästernas mat, som offrats till Gud, både från de heliga och allra heligaste offren.

23 Han får däremot inte gå innanför förhänget och inte heller komma i närheten av altaret, på grund av sitt kroppsliga fel. Detta skulle orena min helgedom, för jag är Herren, som helgar den.

24 Mose gav alltså dessa föreskrifter till Aron och hans söner och till hela Israels folk.