A A A A A
Bible Book List

Hesekiel 40-41 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Det nya templet

40 I början av det tjugofemte året efter vår landsflykt, på den tionde dagen, fjorton år efter Jerusalems fall, kom Herrens hand över mig.

I en syn förde han mig till Israels land och satte mig på ett högt berg, på vars högra sida jag såg byggnader som liknade en stad.

Han förde mig dit, och jag såg en man som glänste som koppar. Han stod bredvid tempelporten och höll ett måttband och en måttstock i sin hand.

Han sa till mig: Du människa, ge noga akt på vad du ser och hör, och var uppmärksam på allt jag visar dig, för du har blivit förd hit för att jag ska kunna visa dig många saker. Sedan ska du vända tillbaka till Israels folk och berätta allt du har sett.

Jag såg en mur som omslöt hela tempelområdet. Mannen började mäta muren med sin måttstock, som var tre meter lång. Muren var tre meter hög och tre meter bred.

Sedan gick han till porten i den östra muren. Vi gick upp för de sju trappstegen och in i porten, vars yttre mur var tre meter tjock.

7-12 Utrymmet för vaktposterna längre in i porten var tre meter i kvadrat, och väggarna mellan dem var två och en halv meter tjocka. Det fanns tre vaktrum på varje sida i portens andra ända. Framför dessa rum fanns det en låg mur som var en halv meter hög och lika bred. I portens andra ända fanns det en tre meter hög dörröppning in till en hall på fyra kvadratmeter med en meter höga murpelare. Bakom denna hall, längst bort i gången, fanns en vestibul som var sex och en halv meter bred och fem meter lång.

13 Sedan mätte han portens hela utvändiga vidd genom att mäta hela rummet från vaktrummets yttre dörrar, och det avståndet var tolv och en halv meter.

14 Sedan uppskattade han höjden på pelarna på varje sida om porten till omkring trettio meter.

15 Portens hela längd var tjugofem meter från den ena änden till den andra.

16 Där fanns fönster som smalnade inåt, utmed båda sidorna av gången och utmed vaktrummens väggar. Fönster fanns också vid utgången och i entréhallarna. Pelarna var dekorerade med utskurna palmträd.

17 Vi gick genom porten och ut till yttre förgården. Den var stenlagd och hade trettio rum längs väggarna.

18 Dessa låg lägre än den inre förgården och sträckte sig ut från muren lika långt som gången.

19 Sedan mätte han avståndet till muren på andra sidan av denna förgård, som var högre och som kallades templets yttre förgård, och fann att det var femtio meter.

20 Jag följde efter honom när han lämnade den östra gången och gick över till den norra porten och mätte den.

21 Här fanns också tre vaktrum på varje sida, och alla mätningarna gav samma resultat som vid den östra porten: gången var tjugofem meter lång och tolv och en halv meter bred från sida till sida, räknat mellan vaktrummen.

22 Där fanns också fönster och en entréhall med palmträdsdekorationer, precis som på östra sidan. Där fanns också sju trappsteg som ledde upp till entréhallens portgång.

23 Vid norra entrén kom han, precis som på östra sidan, till en mur och en gång genom den till en inre förgård. Avståndet mellan de båda gångarna var femtio meter.

24 Sedan förde han mig runt till södra porten, mätte de olika sektionerna där och fann att de hade samma mått som de förra.

25 Här fanns också fönster i rummen, och även en entréhall. Och precis som de andra portgångarna var denna tjugofem meter lång och tolv och en halv meter bred.

26 En trappa med sju steg ledde upp till entrén, och där fanns palmdekorationer på pelare utmed väggarna.

27 Här fanns också en gång som ledde till den inre förgården. Avståndet mellan dessa gångar var femtio meter.

28 Sedan förde han mig till den inre muren genom dess södra port. Han mätte den och fann att den hade samma mått som portarna i den yttre muren.

29-30 Dess vaktrum, pelare, entré och utgång var identiska med de övriga, och detta gällde även fönstren utmed väggarna och i entrén. Och precis som de övriga var denna portgång tjugofem meter lång och tolv och en halv meter bred.

31 Den enda skillnaden var att det var åtta trappsteg i stället för sju, som ledde upp till den. Det fanns palmdekorationer på pelarna även här.

32 Därefter gick vi ut på förgården till den inre murens östra port och mätte den. Den hade samma mått som de övriga.

33 Dess vaktrum, pelare och entréhall var av samma storlek som de vid de andra portarna, och där fanns fönster utmed väggarna och i entréhallen. Den var tjugofem meter lång och tolv och en halv meter bred.

34 Dess entréhall låg mot den yttre förgården, och det fanns palmdekorationer på pelarna, och åtta trappsteg ledde upp till entrén.

35 Sedan tog han mig runt till den norra porten i inre muren, och måtten där var exakt desamma.

36 Vaktrummen, pelarna och entréhallen vid den porten var likadana som de övriga, och portgången mätte tjugofem meter på längden och tolv och en halv meter på bredden.

37 Entréhallen vette mot yttre förgården och hade palmträdsutsmyckningar på alla väggar runt porten, och åtta trappsteg ledde upp till entrén.

38 Ett rum med en dörröppning fanns i var och en av portarna i den inre muren. Där tvättade och sköljde man offerköttet innan det bars fram till altaret.

39 På båda sidorna av entréhallen fanns två bord där offerdjuren till brännoffren, syndoffren och skuldoffren slaktades, innan de bars in i templet.

40 Utanför entréhallen, på båda sidorna om den trappa som ledde upp till norra entrén, fanns ytterligare två bord.

41 Det fanns alltså tillsammans åtta bord, fyra innanför och fyra ute på förgården, där offren styckades och förbereddes.

42 Det fanns också fyra stenbord, där slaktknivar och andra tillbehör låg. Bordsytan var sjuttiofem centimeter i fyrkant, och borden var en halv meter höga.

43 Sju och en halv centimeter långa krokar var fastsatta utmed entréhallens väggar och runt bordens kanter.

44 På den inre förgården fanns två rum, ett vid norra ingången, med framsidan mot söder, och ett vid den södra ingången, med framsidan mot norr.

45 Och han sa till mig: Rummet bredvid den norra inre porten är till för de präster som förrättar tjänsten inne i templet.

46 Rummet bredvid den inre södra porten är till för de präster som är ansvariga för altaret, Sadoks ättlingar, som är de enda leviter som får komma nära Herren och tjäna honom.

47 Sedan mätte han den inre förgården och fann att den var femtio meter i kvadrat. Det fanns också ett altare på förgården, och det stod framför templet.

48-49 Sedan tog han mig med till templets entréhall. Tio trappsteg ledde upp till den från inre förgården. Dess väggar sträckte sig upp på varje sida och formade två pelare, som var en och en halv meter tjocka. Ingången var sju meter bred, med en och en halv meter tjocka murar. Entréhallen var alltså tio meter bred och sex meter lång.

Det allra heligaste

41 Därefter tog han med mig till själva tempelsalen och mätte de pelare som utgjorde dess ingång. De var två och en halv meter i fyrkant.

Entréhallen var tre meter lång och fem meter bred. Själva salen var tjugo gånger tio meter.

Därefter gick han in i det innersta rummet och mätte pelarna vid ingången och fann att de var en meter tjocka. Ingången var tre meter bred, med en tre och en halv meter djup hall bakom.

Det inre rummet var tio kvadratmeter. Detta är det allra heligaste, sa han.

Sedan mätte han tempelmuren och fann den vara tre meter tjock med en rad rum på utsidan. Varje rum var två meter brett.

Dessa rum låg i tre våningar, med trettio rum i varje våning. Hela konstruktionen hölls uppe av bärbjälkar och inte av tempelmuren.

Varje våning var bredare än den som låg under, på grund av att tempelväggen smalnade allteftersom den blev högre. En trappa vid sidan av templet ledde upp från den ena våningen till den andra.

Jag lade märke till att templet var byggt på en terrass och att den nedersta raden av rum sträckte sig tre meter ut på terrassen.

Den yttre väggen till rummen var två och en halv meter tjock och lämnade ett fritt utrymme på två och en halv meter vid terrassens kant, likadant på båda sidorna.

10 Tio meter från terrassen fanns på båda sidor av templet ännu en rad rum nere på den inre förgården.

11 Två dörrar ledde ut därifrån till terrassen, som var två och en halv meter bred. En dörr vette mot norr och en mot söder.

12 En stor byggnad på västra sidan var trettiofem meter bred och fyrtiofem meter lång. Dess väggar var två och en halv meter tjocka.

13 Sedan mätte han templet och platsen närmast. Området var femtio meter i fyrkant.

14 Den inre förgården på templets östra sida var också femtio meter bred,

15-16 liksom byggnaden på templets västra sida, med de båda murarna inräknade.Tempelsalen, det allraheligaste och entréhallen var klädda med paneler, och alla hade fönsternischer. Templets inre väggar hade träpaneler både över och under fönstren.

17-18 Utrymmet över dörren som ledde in till det allra heligaste var också klätt med panel. Väggarna var i sin helhet dekorerade med keruber, alla med två ansikten. Mellan keruberna fanns palmer.

19-20 Ett av kerubernas två ansikten var en människas. Det var vänt mot en palm på ena sidan om keruben. Det andra ansiktet, ett lejonansikte, var riktat åt motsatt håll, också mot en palm. Så såg det ut utmed hela templets innervägg.

21 Dörrposterna till tempelsalen var fyrkantiga, och framför det allra heligaste fanns något som såg ut som ett träaltare.

22 Detta altare var en meter i fyrkant och en och en halv meter högt. Dess hörn, sockel och sidor var helt och hållet av trä. Det här är Herrens bord, sa han till mig.

23-24 Både tempelsalen och det allra heligaste hade dubbla svängdörrar.

25 Dörrarna till tempelsalen var försedda med dekorationer av keruber och palmträd som på väggarna. Över entréhallen fanns en baldakin av trä.

26 Fönsternischer och utskurna palmträd fanns på båda sidor av entréhallen, i gången utmed templet och på baldakinen över entrén.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes