A A A A A
Bible Book List

2 Kungaboken 1-4 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Ahasjas konfrontation med Elia

När Ahab var död gjorde Moabs folk uppror mot Israel och vägrade att i fortsättningen betala skatt.

En dag föll Israels nye kung, Ahasja, ner från sin sal på övre våningen och skadade sig svårt. Han sände bud till Baal-Sebubs tempel i Ekron för att fråga om han skulle bli frisk igen.

Men då kom en Herrens ängel och sa till profeten Elia: Gå och möt sändebuden och fråga dem om det är sant att det inte finns någon Gud i Israel. Fråga dem om det i så fall är därför de går till Baal-Sebub, guden i Ekron, för att fråga om kungen ska bli frisk eller inte.

4-5 Säg till dem att Herren har sagt att kung Ahasja aldrig kommer att lämna sängen han ligger i, utan han ska dö, därför att han har gjort så här.Sändebuden återvände genast till kungen.Varför är ni redan tillbaka? undrade han.

Det var en man som kom fram till oss, förklarade de. Han sa till oss att gå tillbaka till kungen och säga: 'Herren vill veta varför du frågar Baal-Sebub, guden i Ekron, om råd. Är det för att det inte finns någon Gud i Israel? Därför att du har gjort så här, kommer du aldrig att få lämna sängen du ligger i, utan du ska dö.'

Vad var det för en man? Hur såg han ut? frågade kungen.

Han hade en mantel av hår och ett brett läderbälte på sig, svarade de.Det var profeten Elia! utbrast kungen.

Han skickade genast en officer med femtio soldater för att hämta honom. De fann Elia sittande högst uppe på en kulle. Du gudsman, kungen har befallt att du ska följa med oss, sa officeren till honom.

10 Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och utplåna dig och dina femtio män! svarade Elia. Omedelbart slog blixten ner och dödade dem allesammans!

11 Kungen skickade då ytterligare en officer med femtio män för att hämta Elia. Du gudsman, ropade officeren till honom. Kungen säger att du omedelbart måste följa med oss!

12 Men Elia svarade som förut: Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och döda dig och dina femtio män.Och än en gång kom eld från himlen, och männen förintades.

13 För tredje gången skickade kungen iväg femtio män för att hämta profeten. Den här gången föll officeren på knä för Elia och vädjade till honom: Du gudsman, skona mitt liv och de här femtio männens, som är dina tjänare.

14 Ha förbarmande med oss! Döda oss inte, som du gjorde med de andra.

15 Då sa Herrens ängel till Elia: Var inte rädd utan följ med dem.Elia lydde då ängeln och följde med dem till kungen.

16 Varför skickade du bud till Baal-Sebub, guden i Ekron, för att fråga om din sjukdom? frågade Elia kungen. Är det för att det inte finns någon Gud i Israel, som du kan fråga om detta? Eftersom du har gjort detta ska du inte komma upp ur sängen du ligger i, utan du ska dö.

17 Ahasja dog, precis som Herren hade förutsagt genom Elia, och hans bror Joram blev kung, eftersom Ahasja inte hade någon son som kunde efterträda honom. Det här skedde under Jorams, Josafats sons, andra regeringsår över Juda.

18 Allt övrigt som hände under Ahasjas regeringstid finns upptecknat i Israels kungars krönika.

Gud hämtar Elia till himlen

1-2 Nu var tiden inne för Herren att hämta upp Elia till himlen i en stormvind. När Elia och Elisa lämnade Gilgal, sa Elia:Stanna här, för Herren har sänt mig till Betel.Nej, jag svär inför Gud att jag aldrig ska lämna dig! svarade Elisa.Därför gick de tillsammans till Betel.

Där kom de unga profeterna som höll till i Betel fram till Elisa och frågade: Vet du om att Herren i dag tänker ta Elia ifrån dig? Tyst! sa Elisa till dem. Jag vet det.

Elisa, stanna kvar här i Betel nu, för Herren har bett mig gå till Jeriko, sa Elia.Men Elisa svarade som förra gången: Jag svär inför Gud att jag aldrig ska lämna dig. Därför gick de tillsammans till Jeriko.

I Jeriko kom den grupp profeter som fanns där fram till Elisa och frågade: Vet du om att Herren i dag tänker ta din herre ifrån dig? Ja, sa Elisa till dem. Låt oss inte prata mer om det!

6-7 Stanna här nu, sa sedan Elia till Elisa, för Herren har sänt mig till floden Jordan.Men Elisa svarade som förut: Jag svär inför Gud att jag aldrig ska lämna dig.De gav sig alltså iväg tillsammans och stod så småningom vid floden Jordan, medan femtio av de unga profeterna iakttog dem på avstånd.

Elia tog då sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet med den. Då delade sig vattnet i floden, och de gick torra över till andra sidan.

Vad vill du att jag ska göra för dig, innan jag blir hämtad härifrån? frågade Elia.Låt mig få dubbelt så mycket av den ande som du själv har, bad Elisa.

10 Du har bett om något mycket svårt, svarade Elia. Men om du ser när jag tas bort ifrån dig, då ska du få vad du begär.

11 Medan de gick där och samtalade med varandra kom plötsligt en vagn av eld, och den drogs av hästar, som också var av eld. Vagnen körde fram mellan dem och skilde dem åt, och Elia fördes i en stormvind upp till himlen.

12 Elisa såg det, och ropade: Min far! Min far! Israels vagnar och ryttare!När Elia försvann ur sikte rev Elisa sönder sin mantel.

13-14 Sedan tog han upp Elias kvarlämnade mantel och gick tillbaka till Jordans strand. Där slog han med den på vattnet.Var är Herren, Elias Gud? ropade han. Då delade sig vattnet och Elisa kunde gå över.

15 Elias ande är över Elisa! utbrast de unga profeterna i Jeriko när de såg vad som hände. Sedan gick de fram till Elisa och hälsade mycket vördnadsfullt på honom och sa:

16 Herre, säg bara ett ord, så ska femtio av de starkaste männen bland oss leta igenom öknen efter din mästare. Herrens Ande har kanske lyft upp honom på något berg eller kastat ner honom i en dal.Bekymra er inte om det, svarade Elisa.

17 Men de var så envisa i sina övertalningsförsök att han till slut blev tvungen att ge med sig: Gå och leta då, sa han. Och femtio män gav sig omedelbart iväg och letade i tre dagar, men de hittade inte Elia.

18 Elisa var fortfarande kvar i Jeriko när de kom tillbaka. Jag sa ju att ni inte behövde leta! påpekade han.

Elisa renar Jerikos vatten

19 Nu kom en delegation från Jeriko och lade fram ett problem för Elisa: Staden ligger vackert, som du kan se, men vattnet är mycket dåligt, och det gör att marken ger dåliga skördar.

20 Ge mig en ny skål full med salt, sa profeten.De gav honom då vad han begärde.

21 Han tog skålen och gick ut till vattenkällan, kastade saltet i den och utbrast: Herren har gjort vattnet friskt. Nu ska det inte längre förorsaka död eller missväxt.

22 Från den stunden var vattnet friskt, precis som Elisa hade sagt.

Elisa blir hånad

23 Från Jeriko fortsatte han till Betel. När han gick vägen fram, kom det ett gäng pojkar och började driva med honom för att han var flintskallig.

24 Då vände han sig mot dem och förbannade dem i Herrens namn, och genast kom två björnhonor ut ur skogen och dödade fyrtiotvå av dem.

25 Sedan gick Elisa till berget Karmel innan han återvände till Samaria.

Elisa förutsäger segern över Moab

Ahabs son Joram blev kung över Israel i Samaria under Josafats artonde regeringsår över Juda, och han regerade i tolv år.

Han var en mycket ond man, men inte så ogudaktig som sin far och mor, för han lät åtminstone riva ner den Baalspelare som hans far hade rest.

Men trots det höll han fast vid den stora synd som Nebats son Jerobeam hade begått och som hade förlett Israels folk till avgudadyrkan.

Kung Mesa i Moab och hans folk var fårfarmare. De hade försett Israel med 100.000 lamm och ull från 100.000 bockar,

men efter Ahabs död gjorde kungen i Moab uppror mot Israel.

6-8 Joram mönstrade då sin armé och skickade följande meddelande till Josafat, kungen i Juda:Moabs kung har gjort uppror mot mig. Vill du hjälpa mig att strida mot honom? Naturligtvis vill jag det, svarade Josafat. Mitt folk och mina hästar står till ditt förfogande. Hur har du planerat anfallet? Vi ska gå till anfall från Edoms öken, svarade Joram.

De båda arméerna, som så småningom förstärktes med trupper från Edom, gick en omväg genom öknen, som tog sju dagar i anspråk. Vattnet tog då slut för både soldaterna och djuren.

10 Vad ska vi ta oss till? utbrast Israels kung. Har Herren fört oss hit för att låta kungen i Moab besegra oss?

11 Men kung Josafat av Juda frågade: Finns det inte någon Herrens profet här ibland oss som vi kan rådfråga? Elisa är här, svarade en av officerarna i Israels armé. Han var ju Elias lärjunge.

12 Bra! Han är just den man vi behöver, sa Josafat.Kungarna i Israel, Juda och Edom gick alltså för att fråga Elisa till råds.

13 Jag vill inte ha med dig att göra! sa Elisa missnöjt till kung Joram. Du kan gå till dina föräldrars falska profeter!Nej, svarade kung Joram. Herren har fört oss ut hit för att bli besegrade av kungen i Moab!

14 Jag säger inför Gud att jag inte skulle bry mig om dig, om det inte vore för kung Josafats skull, svarade Elisa.

15 Nåväl, skaffa nu hit någon som spelar harpa!Och medan harpan spelade kom Herrens budskap till Elisa:

16 Herren befaller att det ska grävas diken här i dalen för att ta emot vattnet som han ska sända.

17 Ni ska inte se någon vind eller något regn, men den här dalen ska fyllas med vatten, så att det finns tillräckligt för er och alla djuren!

18 Det här är bara början, för Herren ska låta er segra över Moabs armé!

19 Ni ska inta varje befäst stad och varje viktig ort. Ni ska hugga ner varje gott träd, fylla igen alla deras brunnar och förstöra åkrarna med sten.

20 Dagen därpå, när det var dags för morgonoffret, inträffade undret! Vatten! Det kom strömmande från Edom, så att det snart fanns vatten överallt.

21 Under tiden fick folket i Moab höra talas om de tre arméerna som kom marscherande mot dem. Då mobiliserade de alla stridsdugliga män, både unga och gamla, och ställde upp utmed gränsen.

22 Men tidigt följande morgon när solen gick upp och lyste på vattnet, såg det rött ut, som om det varit blod!

23 Det är blod! utropade de. De tre arméerna har råkat i strid och dödat varandra! Nu går vi ut och tar bytet!

24 Men när de kom fram till Israels läger, rusade Israels soldater ut och började döda dem, så att Moabs armé måste fly. Och Israels armé drog in i Moabs land och plundrade vilt.

25 De förstörde städerna och fyllde åkrarna med sten. De fyllde också igen brunnarna och fällde fruktträden. Till slut var det bara fästningen Kir-Hareset kvar att erövra, men också den föll när de gick till anfall.

26 När kungen i Moab såg att han förlorat slaget, anförde han 700 av sina svärdbeväpnade män i ett sista desperat försök att slå sig igenom till kungen i Edom, men han misslyckades.

27 Då hämtade han sin äldste son, som skulle ärva hans tron och ämbete, men till den israeliska arméns förskräckelse dödade kungen sin son och offrade honom som ett brännoffer på muren. Israeliterna avbröt då striden och vände med avsky tillbaka till sitt eget land.

Elisa förser en änka med olja

En dag kom hustrun till en av profetlärjungarna och berättade för Elisa att hennes man hade dött. Han älskade Gud, men han var skyldig en del pengar, berättade hon, och när han nu hade dött, ville fordringsägaren ha igen pengarna. Om hon inte betalade, skulle han ta hennes båda söner som slavar.

Vad kan jag göra för dig? frågade Elisa. Hur mycket mat har du i huset? Jag har ingenting alls. Bara lite olivolja, svarade hon.

Gå och låna krukor och kannor från dina grannar och vänner, och nöj dig inte med några få! sa han till henne.

Sedan ska du och dina söner gå in i huset och stänga dörren efter er. Fyll sedan alla krukor och kannor från den kruka där du har din olja och ställ dem sedan åt sidan när de är fulla.

Hon lydde honom, och hennes söner bar fram krukor och kannor till henne, som hon fyllde, den ena efter den andra,

tills allesammans var fulla till brädden!Ge mig en kanna till, sa hon till sönerna.Det finns inga fler! svarade de, och genast tog oljan slut!

När hon gick till profeten och talade om vad som hade hänt, sa han till henne att gå och sälja oljan. Sedan kan du betala din skuld, och det kommer att bli pengar över för dig och dina söner att leva av! tillade han.

En barnlös kvinna blir lovad en son

En dag gick Elisa till Sunem, där det fanns en förmögen kvinna som bjöd honom på mat. Detta upprepades varje gång han besökte staden.

Jag är övertygad om att mannen som kommer hit nu och då är en helig profet, sa kvinnan till sin man.

10 Låt oss göra i ordning ett litet rum åt honom på taket. Vi kan ställa in en säng, ett bord, en stol och en lampa, så har han någonstans att bo när han kommer hit.

11-12 En gång när Elisa vilade i det iordningställda rummet, sa han till sin tjänare Gehasi: Säg till kvinnan att jag skulle vilja tala med henne.När hon kom,

13 sa han till Gehasi: Tala om för henne hur mycket vi uppskattar hennes vänlighet mot oss. Fråga om det är någonting vi kan göra för henne. Kanske vill hon att jag ska lägga ett gott ord för henne hos kungen eller överbefälhavaren? Nej, jag är fullkomligt nöjd som det är här bland de mina, svarade hon.

14 Men finns det då inget vi kan göra för henne? frågade Elisa Gehasi efteråt.Hon har ingen son, svarade han. Och hennes man är gammal.

15-16 Be henne komma tillbaka, sa Elisa.När hon kom tillbaka talade han med henne, där hon stod i dörren, och sa: Nästa år vid den här tiden kommer du att ha en son!Nej, du gudsman, skämta inte med mig på det sättet, utbrast hon.

17 Men det var sant. Kvinnan blev snart gravid, och året därpå fick hon en liten pojke, precis som Elisa hade förutsagt.

Kvinnans son blir sjuk och dör

18 En dag när pojken var några år gammal gick han ut till sin far, som arbetade tillsammans med skördemännen på fälten.

19 Han klagade över huvudvärk, och snart började han jämra sig av smärta. Bär hem honom till hans mor, sa då fadern till en av tjänarna.

20 Tjänaren bar hem honom, och modern satt och höll om honom, men vid middagstiden dog han.

21 Då bar hon upp honom och lade honom på profetens säng och stängde dörren.

22 Sedan meddelade hon sin man: Sänd hit en av tjänarna och en åsna, så att jag kan skynda mig till profeten. Jag är strax tillbaka.

23 Varför just i dag? Det är ju varken högtid eller sabbat, sa han.Det är nödvändigt. Jag måste helt enkelt fara, svarade hon.

24 Sedan sadlade hon åsnan och sa till tjänaren: Skynda dig! Och stanna inte någonstans förrän jag säger till.

25 När hon närmade sig berget Karmel, fick Elisa se henne på avstånd och sa till Gehasi: Titta, där är kvinnan från Sunem!

26 Spring och möt henne och fråga vad som har hänt. Ta reda på hur det är med hennes man och hör efter om barnet mår bra.Ja, allting är bra, sa hon till Gehasi.

27 Men när hon kom fram till Elisa på berget föll hon ner på marken framför honom och tog tag om hans fötter. Gehasi försökte få bort henne därifrån, men profeten sa: Låt henne vara. Det är någonting som bekymrar henne, och Herren har ännu inte talat om för mig vad det är.

28 Det var du som sa att jag skulle få en son, och jag bad dig att inte skämta med mig! sa hon.

Elisa uppväcker den döde pojken

29 Då sa han till Gehasi: Ta min stav och skynda dig iväg. Prata inte med någon under vägen, och spring så fort du orkar. Lägg staven över barnets ansikte.

30 Nej, inför Gud svär jag att jag inte vänder om förrän du själv följer med, sa kvinnan, och Elisa följde då med henne.

31 Gehasi skyndade sig före dem och lade staven på pojkens ansikte, men ingenting hände. Det syntes inte det minsta livstecken. Gehasi vände då tillbaka, och när han mötte Elisa sa han: Pojken har inte vaknat upp.

32 När Elisa kom fram fick han se att pojken verkligen var död, där han låg på profetens säng.

33 Han gick in i rummet, stängde dörren om sig och bad till Herren.

34 Sedan lade han sig över pojkens kropp, placerade sin mun mot hans mun, sina ögon mot hans ögon och sina händer över hans händer, och då började kroppen bli varm!

35 Profeten vandrade fram och tillbaka i rummet en stund innan han ännu en gång sträckte ut sin kropp över pojken. Den här gången reagerade pojken och nös sju gånger innan han plötsligt slog upp ögonen.

36 Säg åt kvinnan att komma hit, sa han till Gehasi. När hon kom in i rummet sa han: Här är din son!

37 Hon föll då ner på golvet vid hans fötter men reste sig snart, tog sin son och lämnade rummet.

En förgiftad stuvning blir ätlig

38 Elisa återvände nu till Gilgal. Det var hungersnöd i området, och en dag när han undervisade de unga profeterna bad han Gehasi: Ta fram din största gryta och gör i ordning en stuvning till kvällsmat åt männen.

39 En av männen gick då ut för att samla örter och kom tillbaka med frukter från en slingerväxt. Han skar sönder dem och lade dem i grytan trots att ingen kände till dem.

40 Men när männen började äta av stuvningen märkte de genast att något var galet och utbrast: Döden är i grytan, du gudsman!

41 Ge mig lite mjöl, sa Elisa. Han tog mjölet och kastade det i grytan. Nu är allt bra! Fortsätt och ät! sa han. Och alla åt utan att bli sjuka.

En liten säck mjöl räcker till många

42 En dag kom en man från Baal-Salisa med en säck säd och tjugo bröd som bakats av mjöl från den första skörden. Elisa föreslog Gehasi att man skulle använda detta till mat åt de unga profeterna.

43 Vad menar du? Skulle det här lilla räcka till hundra personer? utbrast Gehasi.Gör det i ordning bara, för Herren har sagt att det ska räcka åt alla och till och med bli över! sa Elisa.

44 Gehasi gjorde i ordning maten åt dem, och det blev på det sättet som Herren hade sagt.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes