A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 96-102 Svenska 1917 (SV1917)

96 Sjungen till HERRENS ära en ny sång, sjungen till HERRENS ära, alla länder.

Sjungen till HERRENS ära, loven hans namn. Båden glädje var dag, förkunnen hans frälsning.

Förtäljen bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under.

Ty stor är HERREN och högt lovad, fruktansvärd är han mer än alla gudar.

Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.

Majestät och härlighet äro inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom.

Given åt HERREN, I folkens släkter, given åt HERREN ära och makt;

given åt HERREN hans namns ära, bären fram skänker, och kommen i hans gårdar.

Tillbedjen HERREN i helig skrud, bäven för hans ansikte, alla länder.

10 Sägen bland hedningarna: »HERREN är nu konung! Därför står jordkretsen fast och vacklar icke; han dömer folken med rättvisa.»

11 Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad däri är.

12 Marken glädje sig och allt som är därpå, ja, då juble alla skogens träd.

13 inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

97 HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro.

Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste.

Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.

Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar.

Bergen smälta såsom vax för HERREN, för hela jordens Herre.

Himlarna förkunna hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära.

Alla de skola komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skola tillbedja honom.

Sion hör det och gläder sig, och Juda döttrar fröjda sig för dina domars skull, HERRE.

Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

10 I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

11 Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.

12 Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.

98 En psalm. Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm.

HERREN har låtit sin frälsning bliva kunnig, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedningarnas ögon.

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus; alla jordens ändar hava sett huru vår Gud frälsar.

Höjen jubel till HERREN, alla länder; bristen ut i glädjerop och lovsjungen.

Lovsjungen HERREN med harpa, med harpa och med lovsångs ljud.

Höjen jubel med trumpeter och med basuners ljud inför HERREN, konungen.

Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå.

Strömmarna klappe i händerna, bergen juble med varandra,

inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa.

99 HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.

HERREN är stor i Sion, och upphöjd är han över alla folk.

Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.

Och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.

Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.

Mose och Aron voro bland hans präster, och Samuel bland dem som åkallade hans namn; de ropade till HERREN, och han svarade dem.

I molnstoden talade han då till dem; de höllo hans vittnesbörd och den lag som han gav dem.

Ja, HERRE, vår Gud, du svarade dem; du var mot dem en förlåtande Gud -- och en hämnare över deras gärningar.

Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen inför hans heliga berg. Ty helig är HERREN, vår Gud.

100 En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder.

Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop.

Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.

Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

101 Av David; en psalm. Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, HERRE, lovsäga.

Jag vill akta på ostrafflighetens väg -- när kommer du till mig? Jag vill föra en ostrafflig vandel, där jag bor i mitt hus.

Jag vänder mitt öga ej till det som fördärvligt är. Att öva orättfärdighet hatar jag; sådant skall ej låda vid mig.

Ett vrångt hjärta vare fjärran ifrån mig; vad ont är vill jag ej veta av.

Den som i hemlighet förtalar sin nästa, honom vill jag förgöra; den som har stolta ögon och högmodigt hjärta, honom lider jag icke.

Mina ögon se efter de trogna i landet, för att de må bo hos mig; den som vandrar på ostrafflighetens väg, han får vara min tjänare.

Den får icke bo i mitt hus, som övar svek; den som talar lögn skall ej bestå inför mina ögon.

Morgon efter morgon skall jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur HERRENS stad.

102 Bön av en betryckt, när han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför HERREN.

HERRE, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig.

Dölj icke ditt ansikte för mig, när jag är i nöd. Böj ditt öra till mig; när jag ropar, så skynda att svara mig.

Ty mina dagar hava försvunnit såsom rök, benen i min kropp äro förtorkade såsom av eld.

Mitt hjärta är förbränt såsom gräs och förvissnat; ty jag förgäter att äta mitt bröd.

För min högljudda suckans skull tränga benen i min kropp ut till huden.

Jag är lik en pelikan i öknen, jag är såsom en uggla bland ruiner.

Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket.

Hela dagen smäda mig mina fiender; de som rasa mot mig förbanna med mitt namn.

10 Ty jag äter aska såsom bröd och blandar min dryck med gråt,

11 för din vredes och förtörnelses skull, därför att du har gripit mig och kastat mig bort.

12 Mina dagar äro såsom skuggan, när den förlänges, och jag själv förvissnar såsom gräs.

13 Men du, o HERRE, tronar evinnerligen, och din åminnelse varar från släkte till släkte.

14 Du skall stå upp och förbarma dig över Sion; se, det är tid att du bevisar det nåd; ja, stunden har kommit.

15 Ty dina tjänare hava dess stenar kära och ömka sig över dess grus.

16 Då skola hedningarna frukta HERRENS namn och alla jordens konungar din härlighet,

17 när en gång HERREN har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet;

18 när han har vänt sig till de utblottades bön och upphört att förakta deras bön.

19 Det skall tecknas upp för ett kommande släkte, och det folk som varder skapat skall lova HERREN,

20 att han har blickat ned från sin heliga höjd, att HERREN har skådat från himmelen ned till jorden,

21 för att höra den fångnes klagan, för att befria dödens barn,

22 på det att man i Sion må förkunna HERRENS namn och hans lov i Jerusalem,

23 när alla folk församlas, och alla riken, för att tjäna HERREN.

24 Han har på vägen nedböjt min kraft, han har förkortat mina dagar.

25 Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.

26 I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

27 de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en klädnad; du skall förvanda dem såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän.

28 Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.

29 Dina tjänares barn skola få bo i landet, och deras avkomma skall bestå inför dig.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes