Add parallel Print Page Options

Dacă(A) mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11 după cum zice Scriptura: „Oricine(B) crede în el nu va fi dat de ruşine”. 12 În adevăr, nu(C) este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi(D) Domn, care(E) este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13 Fiindcă(F) oricine va chema Numele(G) Domnului va fi mântuit.

Read full chapter