Add parallel Print Page Options

Şarpele(A) era mai(B) şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.

El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?’ ” Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar(C), despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi’.” Atunci, şarpele(D) a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi(E) se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat(F); a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul(G) a mâncat şi el.

Păcatul lui Adam

Atunci li s-au deschis(H) ochii la amândoi; au cunoscut(I) că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri[a] din ele. Atunci au auzit glasul(J) Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei[b], şi omul şi nevasta lui s-au ascuns(K) de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică(L), pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” 11 Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Omul a răspuns: „Femeia(M) pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” 13 Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele(N) m-a amăgit şi am mâncat din pom.” 14 Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână(O). 15 Vrăjmăşie(P) voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa(Q) ei(R). Aceasta(S) îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” 16 Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu(T) durere vei naşte copii, şi dorinţele(U) tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni(V) peste tine.” 17 Omului i-a zis: „Fiindcă(W) ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat(X) din pomul despre care(Y) îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat(Z) este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă(AA) să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 18 spini(AB) şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci(AC) iarbă de pe câmp. 19 În sudoarea(AD) feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci ţărână(AE) eşti şi în(AF) ţărână te vei întoarce.” 20 Adam a pus nevestei sale numele Eva[c], căci ea a fost mama tuturor celor vii. 21 Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele. 22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată(AG) că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să(AH) ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” 23 De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca(AI) să lucreze pământul, din care fusese luat. 24 Astfel a izgonit El pe Adam, şi, la răsăritul(AJ) grădinii Edenului, a pus nişte heruvimi(AK), care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

Footnotes

  1. Geneza 3:7 Sau: cingători.
  2. Geneza 3:8 Evreieşte: vântul.
  3. Geneza 3:20 Adică: Viaţă.