Add parallel Print Page Options

En högtidssång

81 För körledaren, enligt gittit. Av Asaf.

Jubla högt inför Gud, vår styrka!
    Höj glädjerop till Jakobs Gud!
Stäm upp musik och slå på trummor,
    spela på ljuvliga lyror och harpor!

Stöt i horn vid nymånadsfester
    och vid fullmåne på vår högtidsdag.
För det är en föreskrift för Israel,
    en bestämmelse av Jakobs Gud.
Han bestämde det till en förordning åt Josef
    när han drog ut ur Egyptens land.

Jag hörde ett språk som jag inte förstod.[a]

”Jag lyfte bördan från hans axlar,
    och hans händer befriades från korgen.
Du ropade i din nöd,
    och jag räddade dig.
Jag svarade från åskmolnet,
    och jag prövade dig vid Merivas vatten. Séla
Hör mitt folk, jag vill varna dig!
    Israel, om du bara ville lyssna!
10 Hos dig får inte finnas någon främmande gud,
    och du får inte tillbe någon utländsk gud.
11 Jag är Herren, din Gud,
    som förde dig ut ur Egypten.
Öppna din mun, och jag kommer att fylla den.

12 Men mitt folk lyssnade inte på mig.
    Israel vill inte ha med mig att göra.
13 Därför lät jag dem gå sina egna hårdhjärtade vägar
    och leva som de själva ville.

14 Om mitt folk ändå ville lyssna på mig,
    ack, om Israel ville följa min väg!
15 Då skulle jag snabbt besegra deras fiender
    och ingripa mot deras ovänner.
16 De som hatar Herren skulle tvingas krypa inför honom
    och deras straff vara för evigt.[b]
17 Men mitt folk skulle jag låta äta det finaste vete
    och mätta dem med honung ur klippan.”

Footnotes

  1. 81:6 Vad som åsyftas är inte känt.
  2. 81:16 I stället för straff står det i grundtexten ordagrant tid. Hur tid och för evigt i detta sammanhang bör förstås är osäkert; här utgår tolkningen ifrån att den senare delen av versen är parallell till den första. En möjlig tolkning är att det syftar på fiendens underkastelse, Hes 22:3.

Bön om räddning i stor nöd

88 En sång, en psalm av Korachs ättlingar. För körledaren, till Mahalat-leannót. Maskil. Av esrachiten Heman.[a]

Herre, min räddnings Gud,
    jag ropar inför dig dag och natt.
Låt min bön komma till dig,
    lyssna till mitt rop!

Jag är bedrövad i djupet av min själ,
    och jag närmar mig dödsriket.
Jag räknas till dem som ska begravas,
    jag är en man utan kraft.
Jag har lagts[b] bland de döda,
    likt de stupade som ligger i graven,
de som är bortglömda och som inte mer får någon hjälp av dig.

Du har lagt mig i gropen,
    i det djupaste mörker.
Din vrede vilar tung över mig.
    Våg efter våg väller över mig. Séla
Du har drivit mina vänner ifrån mig
    och fyllt dem med avsky för mig.
    Jag är fångad och finner ingen utväg.
10 Jag kan inte längre se på grund av all gråt.

Varje dag ropar jag till dig, Herre,
    jag sträcker ut mina händer mot dig.
11 Gör du under för de döda?
    Reser sig deras andar[c] för att prisa dig? Séla
12 Talar man i graven om din nåd,
    i avgrunden om din trofasthet?
13 Är dina under kända i mörkret,
    din rättfärdighet i glömskans land?

14 Jag ropar till dig, Herre,
    och på morgonen stiger min bön till dig.
15 Varför förkastar du mig, Herre?
    Varför döljer du ditt ansikte för mig?

16 Ända från min ungdom har jag varit plågad och nära döden.
    Jag lider av all förtvivlan som du sänder över mig och orkar inte mer.
17 Din vrede har svept över mig,
    jag går under av all skräck.
18 Den omger mig likt vatten hela dagen,
    den sluter sig kring mig från alla sidor.
19 Du har tagit ifrån mig mina älskade och vänner,
    den som nu känner mig är mörkret.

Footnotes

  1. 88:1 Betydelsen av Mahalat-leannót är okänd (se även not till 53:1), liksom av Maskil (se not till 32:1). För esrachiten Heman 1 Krön 2:6 där han nämns tillsammans med Etan (se även Ps 89:1); esrachiten kan betyda infödd men är mer troligt bara en information om hans släkthärstamning.
  2. 88:6 Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 88:11 Andar är här använt poetiskt. Se vidare not till Jes 14:9.

Glädje över Herrens gärningar

92 En psalm, en sång för sabbatsdagen.

Det är gott att prisa Herren,
    att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att varje morgon förkunna din nåd
    och varje natt din trofasthet,
till tiosträngat instrument,
    till toner av harpa.

Du gör mig glad, Herre, med dina gärningar,
    jag jublar över dina händers verk.
Hur stora är inte dina verk, Herre!
    Hur djupa är inte dina tankar!
Den oförnuftige förstår det inte,
    dåren kan inte fatta,
att fastän de gudlösa blomstrar som gräs
    och alla de som gör orätt frodas,
så väntar dem bara evigt fördärv.

Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10 Dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under,
    och alla som gjort orätt ska skingras.
11 Men mig har du gjort stark som en behornad vildoxe;
    du har smort mig med nypressad olja.
12 Jag får se hur mina fiender lider nederlag
    och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.

13 De rättfärdiga blomstrar som palmträd,
    de växer som cederträden på Libanon.
14 De är planterade i Herrens hus,
    de grönskar i vår Guds förgårdar.
15 Ännu i hög ålder bär de frukt
    och är friska och gröna.
16 De vittnar om att Herren är rättvis,
    min klippa, där ingen orätt finns.

Guds oföränderlighet och allmakt

93 Herren är kung.
    Han är klädd i majestät.
    Herren har klätt sig och utrustat sig med styrka.
Därför står jorden fast
    och kan inte rubbas.
Din tron är fast grundad från urminnes tid,
    du är till från evighet.

Floderna höjde sig, Herre,
    floderna höjde sin röst,
    floderna höjde sina dånande vågor.
Väldigare än bruset av stora vatten,
    väldigare än havets mäktiga vågor
        är Herren i höjden.

Dina befallningar står fasta,
    och helighet omger ditt hus, Herre, för alltid.

Bible Gateway Sponsors