A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 46-48 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Gud är vår tillflykt

46 För körledaren. Av Korachs ättlingar, till Alamót[a]. En sång.

Gud är vår tillflykt och starkhet,
    en beprövad hjälp i vår nöd.
Därför är vi inte rädda även om jorden skulle skaka
    och bergen störta ner i havsdjupen,
även om dess vatten skulle brusa och skumma
    och bergen skaka vid havets uppror. Séla

Det går en flod vars strömmar gläder Guds stad,
    till den Högstes heliga boning.
Gud själv är i dess mitt, den ska aldrig vackla.
    Gud hjälper den när morgonen gryr.
Folken väsnas och riken faller.
    Han höjer sin röst, och jorden förgås.

Härskarornas Herre är med oss,
    Jakobs Gud är vår borg. Séla

Kom och se Herrens gärningar,
    ödeläggelser som han gör på jorden.
10 Han gör slut på krigen på jorden,
    han bryter sönder bågen och bräcker spjutet,
    han bränner upp sköldarna i eld.
11 ”Bli stilla och inse att jag är Gud,
    upphöjd över folken, upphöjd över jorden.”

12 Härskarornas Herre är med oss,
    Jakobs Gud är vår borg. Séla

Herren är kung

47 För körledaren. Av Korachs ättlingar. En psalm.

Klappa händer, alla folk!
    Höj jubelrop till Gud och gläd er!

Herren, den Högste, är fruktansvärd,
    han är en stor kung över hela jorden.
Han lade nationer under oss,
    folk under våra fötter.
Han utvalde åt oss vår arvedel,
    Jakobs stolthet, som han älskade. Séla

Gud har stigit upp under jubelrop,
    Herren vid trumpeters ljud.
Lovsjung Gud, lovsjung!
    Lovsjung vår kung, lovsjung!
Gud är kung över hela jorden,
    lovsjung honom med en psalm[b].

Gud är kung över folken,
    han sitter på sin helighets tron.
10 Folkens förnäma samlas
    som Abrahams Guds folk.
Jordens mäktiga tillhör Gud,
    han är upphöjd över allt.

Guds stad

48 En sång, en psalm. Av Korachs ättlingar.

Herren är stor och högt prisad
    i vår Guds stad, på sitt heliga berg.
Det reser sig vackert och högt,
    hela jordens fröjd,
berget Sion i norr,
    den store kungens stad.
Gud är i dess palats,
    som en tillflykt har han visat sig.

Kungar slöt sig samman,
    tillsammans tågade de fram.
De såg och förvånades,
    de förskräcktes och tog till flykten.
De greps av skräck
    som en barnaföderskas ångest.
Du krossade dem
    som östanvinden krossar skeppen från Tarshish.

Det vi har hört får vi se i härskarornas Herres stad,
    i vår Guds stad.
    Gud upprättar den för evigt. Séla

10 Vi begrundar din nåd, Gud,
    här i ditt tempel.
11 Liksom ditt namn, Gud,
    når ditt lov till jordens ändar.
    Din högra hand är full av rättfärdighet.
12 Sions berg gläder sig,
    Juda städer jublar över dina domslut.

13 Gå runt Sion, vandra omkring det,
    räkna alla dess torn!
14 Lägg märke till dess murar,
    betrakta dess palats
så att ni kan berätta om dem för kommande generationer.

15 Denne Gud är vår Gud alltid och för evigt.
    Han ska leda oss så länge vi lever.

Footnotes:

  1. 46:1 Betyder till unga kvinnor, kanske en musikalisk term eller benämning på en känd sång.
  2. 47:8 Här finns ordet maskil, vars betydelse inte är känd (se not till 32:1).
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Apostlagärningarna 28 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Paulus på Malta

28 När alla kommit välbehållna iland, fick vi reda på att ön hette Malta. Öns befolkning var mycket vänlig mot oss och gjorde i ordning en brasa och tog hand om oss alla, för det hade börjat regna och var kallt. Paulus samlade ett fång grenar och då han lade det på elden, lockades en huggorm fram av värmen och högg sig fast i hans hand. När öborna såg ormen hänga där, sa de till varandra: ”Han är säkert en mördare! Han lyckades rädda sig ur havet, men rättvisans gudinna vill inte låta honom leva.”

Men Paulus skakade av sig ormen i elden och var helt oskadd. Alla väntade att han skulle svullna upp eller att han plötsligt skulle falla ner död, men när de hade väntat länge och väl och inget hände, ändrade de uppfattning och sa att han var en gud.

Nära denna plats fanns en stor egendom som tillhörde Publius, öns främsta man. Han välkomnade oss och gav oss mat och husrum i tre dagar. Hans far låg sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick därför in och bad för mannen och lade sina händer på honom och botade honom. Efter detta kom alla sjuka på ön dit och blev botade. 10 De visade sedan sin tacksamhet på många sätt. Och när det var dags för oss att segla iväg, kom folk ombord med allt möjligt som vi kunde behöva för resan.

Paulus anländer till Rom

11 Det dröjde tre månader innan vi seglade iväg, nu med fartyget ”Tvillinggudarna”[a] från Alexandria som hade övervintrat på ön. 12 Vi lade först till i Syrakusa där vi stannade i tre dagar. 13 Därifrån for vi över till Regium. En dag senare fick vi sydlig vind och kom efter två dagar fram till Puteoli. 14 Där fann vi några troende som bad oss att stanna hos dem i en vecka vilket vi gjorde. Så kom vi till Rom.

15 De troende i Rom hade hört att vi var på väg och kom och mötte oss redan vid Forum Appii[b] och Tres Tabernae[c] och när Paulus såg dem, tackade han Gud och fick nytt mod.

16 När vi till slut kom fram till Rom, fick Paulus lov att bo i en egen bostad tillsammans med den soldat som vaktade honom.

Paulus tal till judarna i Rom

17 Tre dagar efter ankomsten kallade Paulus till sig de judiska ledarna och när de var samlade, sa han till dem:

”Bröder, jag blev arresterad i Jerusalem och överlämnad till romarna, trots att jag inte hade gjort något mot vårt folk eller brutit mot någon av våra förfäders traditioner. 18 Romarna ställde mig sedan inför rätta och ville frige mig eftersom det inte fanns något skäl att döma mig till döden. 19 Men judarna protesterade och jag blev därför tvungen att vädja till kejsaren. Fast min avsikt är inte att på något sätt anklaga mitt eget folk. 20 Det här är alltså bakgrunden till att jag bett er komma hit idag, så att vi kan träffas och talas vid. Jag är bunden med dessa kedjor för Israels hopp.”

21 De svarade: ”Vi har inte fått några brev från Judeen eller några som helst dåliga rapporter om dig av de bröder som kommit hit. 22 Tvärtom vill vi gärna veta vad du tror på, för det vi vet om denna sekt är att den stöter på motstånd överallt.”

23 De kom därför överens om att träffas en annan dag och vid det tillfället samlades ännu fler människor där Paulus bodde. Han började tidigt på morgonen och höll på ända till kvällen med att vittna och undervisa om Guds rike och han försökte med hjälp av Moses lag och profeterna övertyga dem om Jesus.

24 Några av dem blev övertygade av vad han sa men andra trodde inte. 25 Efter en häftig diskussion skildes de sedan åt och Paulus skickade med dem ett sista ord:

”Den heliga Anden hade rätt när han talade genom profeten Jesaja till era förfäder:

26 ’Gå och säg till det här folket:
”Ni lyssnar och lyssnar men fattar inget.
    Ni tittar och tittar men ser inget.”
27 Det här folkets hjärta är hårt.
Deras hörsel är avtrubbad,
    så att de inte kan höra,
och de har slutit sina ögon,
    så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron.
Därför kan de inte förstå i sitt hjärta
    och inte vända om och bli botade av mig.’[d]

28 Ni måste därför ha klart för er att Gud nu också vill rädda andra folk än judar. Och de kommer att lyssna.”[e]

30 Paulus bodde sedan i hela två år i det hus han hade hyrt. Han tog emot alla som kom på besök 31 och förkunnade Guds rike och undervisade frimodigt om Herren Jesus Kristus och ingen försökte hindra honom.

Footnotes:

  1. 28:11 Eller Dioskurerna; det är gudarna Castor och Pollux som åsyftas och som betraktades som sjöfartens beskyddare.
  2. 28:15 Forum Appii var en stad som låg 7 mil söder om Rom.
  3. 28:15 Tres Tabernae (Tre tavernor) var en stad cirka 6 mil söder om Rom.
  4. 28:27 Se Jes 6:9-10.
  5. 28:28 En del handskrifter har med en extra vers: 29 Och när han hade sagt detta skildes judarna åt, djupt oeniga.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes