A A A A A
Bible Book List

3 Moseboken 17-18 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Varning för felaktiga offer och bestämmelser om blod

17 Herren talade till Mose: ”Säg till Aron och hans söner och alla israeliterna: ’Detta har Herren befallt: Den israelit som offrar en oxe, ett lamm eller en get i eller utanför lägret och inte för fram det till uppenbarelsetältets ingång som offergåva till Herren inför hans boning, drar på sig blodskuld. Han har utgjutit blod och ska utrotas ur sitt folk. Således ska israeliterna som nu offrar på fälten i stället bära fram sina offer till Herren, till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet och offra dem som gemenskapsoffer åt Herren. Prästen ska stänka av blodet på Herrens altare vid ingången till uppenbarelsetältet och bränna fettet som en välbehaglig doft för Herren. De ska inte längre offra till bockdemoner[a] som de varit otrogna med. Detta ska vara en bestående stadga för dem från generation till generation.’

Säg alltså till israeliterna: ’Vare sig det är en israelit eller en utlänning som bor bland er som frambär ett brännoffer eller slaktoffer utan att föra fram det till ingången till uppenbarelsetältet där det ska frambäras till Herren, så ska han utrotas från sitt folk.

10 Och jag ska vända mitt ansikte från den person som äter något med blod i vare sig det är en israelit eller en utlänning som bor hos er. Jag ska utrota honom från hans folk. 11 För varje varelses liv finns i blodet och jag har gett er blodet till att stänka på altaret till försoning för er. Det är blodet som ger försoning därför att det är liv. 12 Det är därför jag sagt till israeliterna att varken de eller utlänningarna som bor bland dem ska äta blod.

13 Den som går ut och jagar vare sig det är en israelit eller en utlänning som bor bland er och dödar något villebråd eller en fågel av något slag som får ätas, måste tömma ut blodet och täcka över det med jord, 14 för varje varelses liv finns i blodet. Det är därför jag har sagt till israeliterna att de aldrig ska äta blod eftersom varje varelses liv är i dess blod. Den som äter blod måste utrotas.

15 Var och en, israelit eller utlänning, som äter köttet från ett självdött djur eller från ett djur som dödats av ett rovdjur, måste tvätta sina kläder och bada och förbli oren till kvällen. Därefter är han ren. 16 Men om han inte tvättar sina kläder och badar, är han skyldig och får ta sitt ansvar.’ ”

Inga sexuella avarter

18 Herren talade till Mose: ”Säg till israeliterna: ’Jag är Herren, er Gud.

Gör inte som folket i Egypten där ni bodde och inte heller som folket i Kanaan dit jag leder er. Ta inte över deras seder. Lyd mina befallningar och mina bud noga för jag är Herren, er Gud. Den som håller buden ska leva genom dem. Jag är Herren.

Ingen får ha sexuellt umgänge med en nära släkting, för jag är Herren.

Ingen får vanära sin far genom att ligga med sin mor; hon är din mor och du får inte ha någon sexuell relation till henne.

Du får inte ha någon sexuell relation till din fars hustru för det skulle vanära honom.

Inte heller ska du ha en sexuell relation till din syster eller halvsyster vare sig hon är dotter till fadern eller modern och vare sig hon är född i samma hus eller inte.

10 Du ska inte ha sexuellt umgänge med din sondotter eller med din dotterdotter för det är en nära släkting och då vanärar du dig själv.

11 Du ska inte ha sexuellt umgänge med din fars hustrus dotter som din far är far till för hon är din syster, 12 inte heller med din faster för hon är nära släkt med din far.

13 Du ska inte ha sexuellt umgänge med en moster för hon är en nära släkting till din mor 14 och inte heller med din farbrors hustru som du inte får närma dig för hon är din faster.

15 Du ska inte ligga med din svärdotter, din sons hustru som du inte får ligga med, 16 inte heller med din brors hustru för det vanärar din bror.

17 Du får inte ha ett förhållande med både en kvinna och hennes dotter eller sondotter eller dotterdotter, för de är nära släktingar och det är ogudaktigt att göra så.

18 Du ska inte gifta dig med din hustrus syster så länge din hustru lever för de kommer att bli rivaler.

19 Det får inte förekomma att du ligger med en kvinna som har menstruation 20 eller ligger med en annan mans hustru, så att du orenar dig med henne.

21 Du får inte offra något av dina barn till Molok[b]. Du får inte vanhelga din Guds namn, för jag är Herren.

22 Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna för det är avskyvärt.

23 En man får inte ha sexuellt umgänge med något djur så att han därigenom orenar sig. Inte heller får en kvinna erbjuda sig själv åt ett djur för det är vidrigt.

24 Orena inte er själva genom något av allt detta för så orenar sig de folk som jag kommer att fördriva framför er. 25 Landet har blivit orent. Därför straffade jag dem som bodde där för deras synder och landet spydde ut dem. 26 Ni måste hålla alla mina lagar och förordningar och ni får inte göra er skyldiga till dessa avskyvärdheter, varken ni israeliter eller de utlänningar som bor hos er. 27 Alla dessa avskyvärdheter har folket som bott i landet före er fortsatt med och landet är orent. 28 Gör inte sådana saker för då kommer landet att spy ut er, precis som det spydde ut det folk som var där före er.

29 Var och en som gör sådana avskyvärdheter ska utrotas ur sitt folk. 30 Ni ska alltså lyda mina befallningar och inte ta efter de avskyvärda seder och bruk som fanns före er. Orena inte er själva med dem. Jag är Herren, er Gud.’ ”

Footnotes:

  1. 17:7 Demoner – om vilka vi endast har en mycket begränsad kunskap – tycks ofta ha framträtt i djurgestalt och förknippats med öde trakter.
  2. 18:21 Molok var en kanaaneisk gud man även offrade barnoffer till.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Matteus 27:27-50 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

De romerska soldaterna hånar Jesus

(Mark 15:16-20; Joh 19:2-3)

27 Landshövdingens soldater tog honom först till residenset, där hela vaktstyrkan kallades samman. 28 De tog av honom hans kläder och satte på honom en röd[a] soldatkappa 29 och gjorde en krona av törnen och de satte den på hans huvud. Sedan satte de en käpp i hans högra hand och föll på knä inför honom och hånade honom. ”Leve judarnas kung!” ropade de. 30 De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet.

31 Efter att ha hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas.

Jesus korsfästs

(Mark 15:21-32; Luk 23:26-43; Joh 19:17-24)

32 På vägen dit mötte de en man från Kyrene[b] som hette Simon. Honom tvingade de att bära Jesus kors. 33 Och när de kom ut till ett ställe som kallas Golgota, (vilket betyder Skalleplatsen), 34 gav de Jesus vin blandat med galla.[c] Men när han smakade på det, ville han inte dricka.

35 Sedan korsfäste de honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott, 36 och satte sig sedan ner för att vakta honom. 37 Ovanför Jesus huvud hade man satt upp en skylt för att visa vad han anklagades för, och texten löd: Detta är Jesus, judarnas kung.

38 Samtidigt med Jesus blev också två brottslingar korsfästa, en på var sida om honom. 39 De som gick förbi hånade Jesus och skakade på huvudet 40 och sa: ”Var det inte du som skulle riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar? Om du är Guds Son, så rädda dig själv nu och kliv ner från korset!”

41 Även översteprästerna och de skriftlärda och folkets ledare gjorde sig lustiga över honom. 42 ”Han var bra på att rädda andra”, sa de, ”men han kan inte rädda sig själv! Skulle han vara Israels kung? Ja, om han kliver ner från korset, då ska vi tro på honom! 43 Han förlitar sig ju på Gud. Låt nu Gud rädda honom, eftersom han älskar honom.[d] Han har ju sagt att han är Guds Son.”

44 Och på samma sätt blev han hånad av de båda brottslingar som var korsfästa tillsammans med honom.

Jesus dör på korset

(Mark 15:33-41; Luk 23:44-49; Joh 19:28-30)

45 När klockan var tolv blev det mörkt över hela jorden, och mörkret varade ända fram till klockan tre. 46 Och när klockan var runt tre ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?”).[e]

47 Några av dem som stod där hörde det och sa: ”Han ropar på Elia!”[f] 48 En av dem sprang snabbt bort och fyllde en svamp med surt vin och satte den på en käpp och höll upp den så att han kunde dricka. 49 Men de andra sa: ”Låt oss se om Elia kommer och räddar honom!”

50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

Footnotes:

  1. 27:28 Den röda färgen var en symbol för kunglig makt.
  2. 27:32 Kyrene var en stad i Libyen.
  3. 27:34 Vin blandat med galla var ett narkotiskt bedövningsmedel man gav till dem som skulle korsfästas.
  4. 27:43 Se Ps 22:9.
  5. 27:46 Jesus citerar Ps 22:2 på arameiska.
  6. 27:47 Jfr 2 Kung 2:1-11.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes