A A A A A
Bible Book List

3 Moseboken 1-3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Instruktioner för olika offer

(1:1—7:38)

Brännoffret

Herren kallade på Mose från uppenbarelsetältet och talade till honom: ”Säg till israeliterna: ’När någon av er bär fram offer åt Herren, ska han ta djur från nöt- eller småboskapen.

Om hans offer är tänkt som ett brännoffer från nötboskapen, ska han ta en felfri tjur. Han ska leda fram tjuren till uppenbarelsetältets ingång, för att vara Herren till välbehag. Där ska han lägga sin hand på dess huvud och djuret accepteras då i stället för honom, så att han försonas. Sedan ska han slakta tjuren inför Herren, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet och stänka det på alla sidor av det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet. Sedan ska han flå djuret och stycka det och Arons söner, prästerna, ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. Därefter ska de lägga styckena med huvudet och fettet på veden som brinner på altaret. Inälvorna och benen ska han tvätta och sedan ska prästerna bränna dem på altaret. Detta är ett eldoffer[a] och ett brännoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

10 Om brännoffret väljs ut bland fåren och getterna måste det vara av hankön och felfritt. 11 Han ska slakta det inför Herren på norra sidan av altaret och Arons söner, prästerna, ska stänka av blodet på altarets alla sidor. 12 Sedan ska han stycka det och prästen ska lägga styckena tillsammans med huvudet och fettet på veden som brinner på altaret, 13 men inälvorna och benen ska först tvättas i vatten. Sedan ska prästen bränna alltsammans på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

14 Om brännoffret åt Herren är en fågel, ska det vara antingen en turturduva eller en ung duva. 15 Prästen ska bära fram fågeln till altaret och vrida nacken av den. Den ska brännas på altaret och blodet ska pressas ut vid sidan av altaret. 16 Han ska ta ut krävan med dess innhehåll och kasta den på östra sidan av altaret i askan. 17 Han ska ta fågeln i vingarna och fläka upp den utan att slita den i stycken. Prästen ska sedan bränna den på altaret på den brinnande veden som ett brännoffer, ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

Matoffret

Den som vill bära fram ett matoffer till Herren ska ta fint mjöl, hälla olja över det och sedan lägga rökelse ovanpå. Sedan ska han komma med det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan och all rökelsen och bränna detta påminnelseoffer på altaret som ett eldoffer som en välbehaglig lukt för Herren. Det som blir kvar tillhör Aron och hans söner. Det är en höghelig del av eldoffret till Herren.

Om bröd som är bakat i ugn ges som matoffer, måste det vara gjort av fint mjöl, kakor bakade utan jäst och med olja eller osyrade tunnkakor smorda med olja. Om matoffret är gräddat på ett galler, ska det vara av fint mjöl utan jäst, blandat med olja. Bryt det i småbitar och häll olja över det. Detta är ett matoffer. Om ditt offer är tillagat i en panna, ska det också vara av fint mjöl blandat med olja.

Vilket av dessa tillredningssätt du än väljer ska du bära matoffret till Herren och ge det till prästen och han ska ta det till altaret.

Prästen ska sedan ta en del av matoffret som ett påminnelseoffer och bränna det på altaret som eldoffer, en välbehaglig lukt inför Herren. 10 Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner. Det är en höghelig del av eldoffret till Herren.

11 Använd aldrig jäst i ett matoffer som ni ger åt Herren. Varken jäst eller honung får brännas som eldoffer inför Herren. 12 Ni kan offra sådant som förstlingsoffer men inte bränna på altaret som en välbehaglig lukt för Herren.

13 Alla matoffer måste vara beströdda med salt. Utelämna inte från dina matoffer saltet som hör till din Guds förbund. Tillsätt salt till alla dina offer. 14 Om du kommer med ett förstlingsoffer till Herren ska du ta färska ax som du krossar och rostar. 15 Häll olja över och lägg rökelse på offret för det är ett matoffer. 16 Sedan ska prästen bränna en del av den krossade säden blandad med olja som påminnelseoffer och all rökelsen och bränna det som ett eldoffer inför Herren.

Gemenskapsoffret

När någon vill ge ett gemenskapsoffer och ta ett djur från nötboskapen, kan han offra antingen en tjur eller en ko till Herren, men djuret måste vara felfritt. Han ska lägga sin hand på dess huvud och slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet. Sedan ska Arons söner, prästerna, stänka blodet på altarets alla sidor. Från gemenskapsoffret ska han sedan ge som eldoffer åt Herren fettet som täcker kroppens inre delar och är i dem, de båda njurarna med det fett som sitter på låren, samt fettet runt levern som han tar ut tillsammans med njurarna. Aron och hans söner ska sedan bränna det på brännoffret på altaret på den brinnande veden som ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

Om ett djur från småboskapen används som gemenskapsoffer till Herren får det inte ha något fel och det kan antingen vara en hanne eller en hona.

Om det är ett får, ska den som bär fram det inför Herren lägga sin hand på dess huvud och slakta det framför uppenbarelsetältet. Arons söner ska stänka blodet på altarets alla sidor. Av gemenskapsoffret ska han sedan ge som eldoffer åt Herren dess fett, hela svansen, avhuggen invid ryggraden, fettet som täcker de inre organen och är i dem, 10 de båda njurarna och fettet som sitter på låren samt på levern som han tar ut tillsammans med njurarna. 11 Prästen ska sedan bränna det på altaret som matoffer, som ett eldoffer åt Herren.

12 Om någon bär fram en get som offer till Herren, 13 ska han lägga sin hand på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet. Arons söner ska stänka dess blod på altarets alla sidor. 14 Sedan ska han av sitt offer ge som eldoffer till Herren fettet som täcker de inre organen och är i dem, 15 de båda njurarna och fettet som sitter på låren och runt levern som han tar ut tillsammans med njurarna. 16 Prästen bränner det på altaret som matoffer, som ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren. Allt fett tillhör Herren.

17 Det är en fastställd stadga för all framtid att ni inte ska äta vare sig fett eller blod.’ ”

Footnotes:

  1. 1:9 Betydelsen av eldoffer är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Matteus 24:1-28 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Jesus talar om framtiden

(Mark 13:1-20; Luk 21:5-24)

24 När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån, kom hans lärjungar fram och ville få honom att beundra tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: ”Sannerligen säger jag er: allt detta som ni nu ser kommer att jämnas med marken, inte en sten ska lämnas kvar på den andra.”

När Jesus senare satt på Olivberget och var ensam med sina lärjungar, kom de fram till honom och frågade: ”Berätta för oss, när ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidsålderns slut närmar sig?”

Jesus sa till dem: ”Se upp så att ingen lurar er. Många ska komma i mitt namn och säga: ’Jag är Messias’, och de ska leda många vilse. Ni kommer att få höra om krig och rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste ske, men det betyder inte att slutet har kommit. Folk och länder ska resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovärkarna.

Man ska tortera och döda er, och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. 10 Många kommer då att förneka sin tro och förråda och hata varandra. 11 Många falska profeter ska framträda och lura många, 12 och när laglösheten ökar, kommer kärleken hos de flesta att kallna. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.[a] 14 Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen, till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

15 När ni ser ’den vanhelgande skändligheten’, som är omtalad genom profeten Daniel, stå på den heliga platsen[b] (må den som läser detta förstå det),[c] 16 då ska de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 Den som är uppe på taket[d] får inte gå ner till huset för att hämta något, 18 och den som är ute på åkern får inte vända tillbaka för att hämta kläder. 19 Ve dem som är gravida eller ammar när den tiden kommer! 20 Be att ni inte behöver fly på vintern eller på sabbaten, 21 för detta lidande ska bli så svårt att inget liknande har inträffat sedan världens begynnelse, och inte heller senare kommer att inträffa. 22 Om inte den tiden förkortades skulle ingen räddas, men för de utvaldas skull ska tiden förkortas.

När Jesus kommer tillbaka

(Mark 13:21-31; Luk 21:25-33; 17:23-24; 17:37)

23 Om någon då säger till er: ’Här är Messias’, eller: ’Här är han’, så tro honom inte! 24 Falska messiaser och falska profeter ska komma och göra stora tecken och under för att om möjligt lura också de utvalda. 25 Var på er vakt! Se, jag har varnat er i förväg!

26 Får ni alltså höra ett rykte om att han är ute i öknen, så gå inte dit. Och säger någon att han har gömt sig någonstans, så tro det inte! 27 För som när blixten flammar till över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen återvänder. 28 Där kadavret finns, där samlas gamarna.

Footnotes:

  1. 24:13 Av v. 9 förstår vi att det inte här handlar om att räddas från döden, utan att det handlar om att räddas till evigt liv.
  2. 24:15 den heliga platsen syftar antingen på Jerusalem eller på templet i Jerusalem.
  3. 24:15 Jfr Dan 9:27; 11:31; 12:11.
  4. 24:17 Hustaken i de här trakterna är platta och används som en extra boyta. Trappan finns ofta på utsidan av husen.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes