A A A A A
Bible Book List

Jesaja 41-42 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herren ska hjälpa Israel

41 ”Var tysta inför mig,
    ni länder bortom havet!
Låt folken få ny kraft.
    Låt dem komma fram och tala,
låt oss tillsammans komma inför rätta.

Vem har satt honom i rörelse från öster,
    kallat honom i rättfärdighet?
Folk överlämnas åt honom,
    kungar underkuvas.
Hans svärd gör dem till stoft,
    de blåser bort som agnar för hans båge.[a]
Han förföljer dem
    och drar oskadd vidare
på vägar där han inte färdats tidigare.
Vem har planerat och gjort detta?
    Han som kallat fram människosläktena i begynnelsen,
jag, Herren,
    som är den förste och den siste.”

Länderna bortom havet
    ser på detta med skräck,
hela jorden darrar. De närmar sig,
    de kommer samman,
den ene vill hjälpa den andre
    och säger till honom: ”Var stark!”
Träsnidaren uppmuntrar guldsmeden,
    och den som gjuter uppmuntrar den som står vid städet.
Han säger om lödningen:
    ”Det här blir bra.”
Han spikar fast avgudabilden,
    så att den står stadigt.

”Men du, Israel, min tjänare,
    du Jakob, som jag har utvalt,
    du Abrahams ättling, min vän,
du som jag har hämtat från jordens ände
    och kallat från dess mest avlägsna hörn,
till dig har jag sagt: ’Du är min tjänare,’
    jag har utvalt dig
    och ska inte stöta bort dig.
10 Var inte rädd, jag är med dig.
    Var inte ängslig, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig.
    Jag uppehåller dig med min rättfärdighets hand.

11 Alla som rasar mot dig
    ska få blygas och stå med skam.
De som står emot dig
    kommer att göras till intet och förgås.
12 Du letar efter dina motståndare
    men kommer inte att finna dem,
de som fört krig mot dig
    ska omintetgöras och bli till intet.
13 Jag är Herren, din Gud,
    jag håller dig vid handen
och säger till dig: Var inte rädd.
    Jag hjälper dig.
14 Var inte rädd, du mask Jakob,
    du lilla Israel.
Jag hjälper dig, säger Herren,
    din befriare[b], Israels Helige.
15 Jag ska göra dig till en tröskmaskin,
    ny och med vassa taggar.
Du ska tröska bergen till grus
    och höjderna till agnar.
16 Du ska kasta upp dem i luften,
    och vinden ska blåsa bort dem.
En stormvind ska sprida dem åt alla håll.
    Men du ska glädja dig i Herren,
jubla över Israels Helige.

17 De fattiga och lidande söker vatten,
    men det finns inget.
    Deras tungor torkar ut av törst.
Men jag, Herren, ska svara dem.
    Jag, Israels Gud, ska aldrig överge dem.
18 Jag ska låta floder rinna fram uppe på höjderna
    och källor av vatten springa upp i dalarna.
Jag ska göra öknen vattenrik
    och förtorkade områden rika på källor.
19 I öknen ska jag plantera ceder,
    akacia, myrten och olivträd,
jag ska sätta cypresser i ödemarken
    tillsammans med alm och pinje.
20 Så ska alla se och veta,
    begrunda och förstå,
att det är Herren som har gjort det,
    att Israels Helige har skapat det.

21 Lägg fram er sak, säger Herren,
    presentera era argument, säger Jakobs kung.
22 Låt dem stiga fram och tala om för oss
    vad som händer,
och vad som har hänt,
    för att vi ska kunna begrunda hur det blev.
Eller berätta för oss
    vad som ska ske i framtiden.
23 Tala om för oss vad som ligger i framtiden,
    så att vi förstår att ni är gudar.
Gör något, gott eller ont,
    så att vi alla kan se det och förundras.
24 Men ni är mindre än ingenting
    och kan inte göra något alls.
Den som väljer er är avskyvärd.

25 Men jag har satt en man i rörelse från norr,
    han kommer från öster och åkallar mitt namn.
Han trampar ner furstar som om de vore grus,
    så som en krukmakare knådar sin lera.
26 Vem har talat om detta från början,
    så att vi fick veta det,
i förväg, så att vi kunde säga att han hade rätt?
    Det fanns ingen,
inte en enda förutsade något,
    inte ett ord hördes från er.
27 Jag är den förste som säger till Sion:
    ’Se! De är här!’
    Jag kommer med glädjebudskap till Jerusalem.
28 Jag ser mig om,
    men här finns ingen.
Bland dessa finns ingen som har råd att ge,
    ingen som svarar när jag frågar.
29 De är värdelösa,
    de uträttar ingenting.
    Dessa beläten är bara luft och tomhet.

Herrens utvalde

42 Detta är min tjänare som jag uppehåller,
    min utvalde som jag håller kär!
Jag låter min Ande komma över honom,
    han ska föra ut rätten för folken.
Han ropar inte, han skriker inte,
    han låter inte sin röst höras på gatorna.
Han krossar inte ett brutet strå,
    han släcker inte en veke som tynar.
    Troget för han fram rättvisan.
Han ska inte tyna bort eller krossas
    förrän han upprättat rättvisan på jorden.
Fjärran länder väntar på hans undervisning[c].”

Så säger Gud, Herren,
    som har skapat himlarna
och spänt upp dem,
    brett ut jorden och allt som kommer upp ur den,
han som ger liv åt människorna
    och livsande till alla som bor där:
”Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet.
    Jag tar dig vid handen och uppehåller dig.
Jag gör dig till ett förbund för mitt folk
    och till ett ljus för alla andra folk.
Du ska öppna de blindas ögon
    och befria de fångna ur fängelset,
ur fångenskap dem som sitter i mörkret.

Jag är Herren.
    Det är mitt namn,
jag ger inte min ära till någon annan,
    inte mitt lov till avgudar.
Det som har varit förut är nu förbi,[d]
    nu förkunnar jag något nytt.
Innan det sker ska jag låta er höra om det.

En ny sång

10 Sjung en ny sång till Herren!
    Sjung hans pris från jordens alla ändar,
låt havet brusa och allt som finns där,
    länderna bortom havet och alla som bor där.
11 Låt öknen och dess städer höja sin röst,
    byarna där Kedar bor.
Låt Selas befolkning sjunga av glädje,
    ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren äran,
    förkunna hans lov i länderna bortom havet.
13 Herren drar ut med stor makt,
    som en krigare upptänd av stridslust,
han ger upp ett krigsrop
    och övervinner sina fiender.

14 Länge har jag varit tyst,
    tigit och lagt band på mig,
men nu skriker jag som en kvinna i födslovåndor,
    flämtar och drar efter andan på samma gång.
15 Jag ska ödelägga bergen och höjderna
    och låta gräset på dem torka bort.
Jag ska förvandla floder till land
    och torka ut dammarna.
16 Jag ska leda de blinda på en väg som de inte känner,
    föra dem fram längs okända stigar.
Jag ska göra mörkret till ljus framför dem
    och göra den oländiga marken jämn.
Detta ska jag göra,
    och jag ska inte överge dem.
17 Men de som litar på avgudar och kallar dem gudar
    kommer att få ge sig iväg
    i skam och förnedring.

Blinda och döva för Herrens ord

18 Hör, ni döva!
    Se, ni blinda!
19 Vem är så blind som min tjänare,
    så döv som min budbärare?
Vem är så blind som min förtrogne[e],
    så blind som Herrens tjänare?
20 Han ser mycket
    men bryr sig inte om det.
Han hör, men utan att lyssna.”
21 Herren är rättfärdig,
    därför vill han visa
    att hans lag är härlig och stor.
22 Men detta är ett plundrat och skövlat folk.
    Alla har legat bundna i hålor,
    undangömda i fängelser.
De blev utplundrade
    men ingen har hjälpt dem,
de har skövlats
    men ingen har sagt: ”Ge tillbaka!”.

23 Vem av er vill höra det här,
    ta vara på det och lyssna hädanefter?
24 Vem har utlämnat Jakob åt skövling,
    Israel åt plundrare?
Var det inte Herren,
    han som vi har syndat mot?
De ville inte gå hans vägar
    och inte heller lyssna till hans lag.
25 Därför lät han sin brinnande vrede komma över dem
    och drabbas av krig och våld.
Men fastän de blev prövade i eld
    förstod de inte;
fastän de brändes av lågor
    tog de inte varning.

Footnotes:

  1. 41:2 Grundtexten är svårförståelig och översättningen osäker.
  2. 41:14 Se 4 Mos 35:12 med not.
  3. 42:4 Det hebreiska ordet torah syftar dels på lagen, dels helt enkelt på undervisning. Jfr med Rom 8:2, där det grekiska ordet för lag i Nya Testamentet används för att anspela på denna ”undervisning” av Kristus.
  4. 42:9 Tanken kan också vara att det som förutsagts har gått i uppfyllelse.
  5. 42:19 Grundtextens innebörd är oviss.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Thessalonikerbrevet 1 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Hälsning

Från Paulus, Silvanus[a] och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus[b].

Nåd och frid åt er.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

Vi tackar alltid Gud för er alla och ber ständigt för er, för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.

Vi vet, syskon[c], Guds älskade, att han har utvalt er. Det evangelium vi förkunnar kom inte till er bara med ord, utan med kraft och den heliga Anden och fullt övertygande. Ni vet ju vad vi gjorde bland er och för er. Ni följde vårt exempel, och därmed också Herrens exempel, genom att ni var villiga att lida, då ni nu tagit emot ordet med den glädje som den heliga Anden ger. På det sättet blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Achaia[d], för ni har låtit Herrens ord höras, inte bara i Makedonien och Achaia, utan er tro har blivit känd överallt. Vi behöver inte säga någonting, för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vände er bort från avgudar för att tjäna den levande och sanna Guden 10 och vänta på hans Son från himlen – Jesus, som Gud uppväckte från de döda och som räddar oss från den kommande vreden.

Footnotes:

  1. 1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:4 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
  4. 1:7 Makedonien och Achaia var två romerska provinser i nuvarande Grekland.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes