Viaţa primită prin Duhul

Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu firea[a], ci potrivit cu Duhul)[b]. Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a[c] eliberat de legea păcatului şi a morţii. Fiindcă ceea ce era cu neputinţă pentru Lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire[d], Dumnezeu a înfăptuit trimiţând, din pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii păcătoase, şi condamnând astfel păcatul în fire, pentru ca cerinţa dreaptă a Legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul.

Read full chapter

Footnotes

  1. Romani 8:1 Lit.: carnea
  2. Romani 8:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin aceste cuvinte
  3. Romani 8:2 Unele mss conţin: m-a
  4. Romani 8:3 Lit.: carne; şi în vs. 4, 5, 8, 9, 12, 13