23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Read full chapter