Laudă lui Dumnezeu

33 O, adâncul bogăţiei înţelepciunii şi[a] cunoaşterii lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!

34 „Căci cine a cunoscut gândul Domnului?
    Sau cine a fost sfătuitorul Lui?[b]

35 Cine I-a dat vreodată ceva,
    ca El să trebuiască să-i dea înapoi?“[c]

36 Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Read full chapter

Footnotes

  1. Romani 11:33 Sau: O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi
  2. Romani 11:34 Vezi LXX, Is. 40:13
  3. Romani 11:35 Vezi Iov 41:11