A A A A A
Bible Book List

Proverbe 20-21 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

20 Vinul este batjocoritor şi băutura tare este gălăgioasă;
    oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

Teroarea pe care o insuflă regele este ca răcnetul unui leu;
    cine îi provoacă mânia îşi pierde viaţa.

Este o onoare pentru om să evite certurile,
    dar orice nebun se arată gata de ceartă.

Leneşul nu ară toamna,
    aşa că nu va găsi nimic la seceriş.

Sfaturile inimii unui om sunt ca nişte ape adânci,
    dar cel priceput ştie să scoată din ele.

Mulţi oameni pretind că au bunătate,
    dar cine poate găsi un om credincios?

Cel drept umblă în integritatea lui;
    binecuvântaţi îi sunt copiii după el!

Când regele stă pe tronul lui ca să judece,
    spulberă orice rău cu privirea lui.

Cine poate spune: „Mi-am păstrat inima curată,
    sunt curat şi fără păcat.“?

10 Greutăţile diferite şi măsurile diferite
    sunt ambele o urâciune înaintea Domnului.

11 Chiar şi un copil se face cunoscut prin faptele lui,
    dacă purtarea lui este curată şi dreaptă.

12 Urechea care aude şi ochiul care vede,
    Domnul le-a făcut pe amândouă!

13 Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac!
    Deschide ochii şi te vei sătura de mâncare!

14 „Nu-i bun, nu-i bun!“, spune cumpărătorul,
    şi, plecând, se laudă cu ce a cumpărat.

15 Aur şi mărgăritare sunt din abundenţă,
    dar buzele care răspândesc cunoştinţa sunt un giuvaier preţios.

16 Ia-i haina celui ce a girat pentru un străin
    şi ţine-o garanţie dacă a girat pentru o străină!

17 Mâncarea obţinută prin înşelătorie este dulce omului,
    dar, după aceea, gura lui va fi plină de pietriş.

18 Planurile se pun la cale prin sfat;
    deci, fă războiul prin sfaturi înţelepte!

19 Cel ce umblă cu bârfe dezvăluie gânduri tainice;
    de aceea nu te asocia cu omul care vorbeşte prea mult.

20 Dacă un om îşi blestemă tatăl sau mama,
    i se va stinge candela în negura nopţii.

21 O moştenire câştigată repede la început
    nu va fi binecuvântată la sfârşit.

22 Nu spune: „Îi voi întoarce eu acest rău!“
    Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va scăpa!

23 Greutăţile diferite sunt o urâciune înaintea Domnului
    şi cântarul înşelător nu Îi este plăcut.

24 Paşii omului sunt îndrumaţi de Domnul.
    Cum şi-ar putea înţelege omul propria-i cale?

25 Este o capcană pentru om să facă în pripă o promisiune sfântă
    şi abia mai târziu să se gândească la jurămintele făcute.

26 Un rege înţelept îi spulberă pe cei răi
    şi trece cu roata de treierat peste ei.

27 Suflarea omului este o candelă a Domnului,
    care cercetează toate odăile fiinţei lui.[a]

28 Îndurarea şi credincioşia îl protejează pe rege
    şi, prin bunătate, tronul lui este în siguranţă.

29 Gloria tinerilor este puterea lor,
    iar perii albi sunt cinstea bătrânilor.

30 Loviturile şi rănile curăţă răul
    şi bătăile curăţă odăile fiinţei.

21 Inima regelui este în mâna Domnului,
    El o îndrumă ca pe cursul unei ape, oriunde vrea El.

Omului i se par drepte toate căile lui,
    dar Cel Ce cântăreşte inimile este Domnul.

A face dreptate şi judecată
    este mai plăcut Domnului decât o jertfă.

Privirea trufaşă şi inima îngâmfată,
    candela[b] celor răi, acestea sunt păcate.

Planurile celui harnic duc la belşug,
    dar cel pripit ajunge sărac.

Averea câştigată cu o limbă mincinoasă
    este un abur trecător, o cursă a morţii[c].

Violenţa celor răi îi spulberă
    pentru că refuză să facă ce este drept.

Calea bărbatului vinovat este întortocheată,
    dar purtarea celui nevinovat este dreaptă.

Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş,
    decât să împarţi casa cu o soţie cicălitoare!

10 Sufletul celui rău doreşte răul;
    semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui.

11 Când este pedepsit un batjocoritor, nesăbuitul devine înţelept;
    când se dă învăţătură celui înţelept, el primeşte cunoştinţă.

12 Cel Drept[d] priveşte la casa celui rău
    şi-l duce pe acesta spre ruină.

13 Aceluia ce-şi astupă urechea la strigătul săracului,
    nu i se va răspunde nici lui când va striga.

14 Un dar oferit în secret potoleşte mânia
    şi o mită dată pe ascuns linişteşte cea mai aprigă mânie.

15 Este o bucurie pentru cel drept să facă ce este corect,
    dar pentru cei ce săvârşesc nedreptatea este o groază.

16 Omul care se îndepărtează de cărarea chibzuinţei
    se va odihni în adunarea celor morţi.

17 Cine iubeşte distracţia va ajunge sărac
    şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul nu se va îmbogăţi.

18 Cel rău devine preţ de răscumpărare pentru cel drept
    şi cel necredincios pentru cel integru.

19 Mai bine să locuieşti singur în pustie,
    decât cu o soţie cicălitoare şi supărăcioasă.

20 Comori de preţ şi untdelemn sunt în casa celui înţelept,
    dar cel prost risipeşte tot ce are.

21 Cine urmăreşte dreptatea şi bunătatea
    găseşte viaţă, bunăstare[e] şi onoare.

22 Înţeleptul cucereşte cetatea celor viteji
    şi doboară fortăreaţa în care aceştia se încred.

23 Cine îşi păzeşte gura şi limba
    se protejează pe sine însuşi de necazuri.

24 „Batjocoritor“ este numele celui mândru şi arogant,
    al celui ce se comportă cu o mândrie plină de obrăznicie.

25 Pofta leneşului îl omoară
    pentru că mâinile lui refuză să lucreze.

26 Toată ziua pofteşte mai mult,
    dar cel drept dă fără reţinere.

27 Jertfa celor răi este o urâciune,
    cu cât mai mult când aceştia o aduc cu intenţie rea!

28 Martorul fals va pieri
    dar cel care ascultă va avea ultimul cuvânt[f].

29 Cel rău ia o înfăţişare obraznică,
    dar cel integru îşi gândeşte bine calea.

30 Nu există nici înţelepciune, nici pricepere
    şi nici vreun plan care să reuşească împotriva Domnului.

31 Calul este pregătit pentru ziua luptei,
    dar biruinţa este a Domnului.

Footnotes:

  1. Proverbe 20:27 Lit.: ... toate odăile pântecelui. Vezi şi v. 30
  2. Proverbe 21:4 Sau: rodul muncii
  3. Proverbe 21:6 Câteva mss TM, LXX, VUL; cele mai multe mss TM: un abur trecător pentru cei ce caută moartea
  4. Proverbe 21:12 Sau: omul drept
  5. Proverbe 21:21 Sau: dreptate
  6. Proverbe 21:28 Sau: şi oricine îl ascultă va fi distrus pentru totdeauna.
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes