A A A A A
Bible Book List

Matei 20:29-21:17 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Isus vindecă doi orbi la Ierihon

29 Când au ieşit din Ierihon, o mare mulţime de oameni L-a urmat pe Isus. 30 Lângă drum stăteau doi orbi. Când au auzit ei că trece Isus, au început să strige:

– Ai milă de noi, (Doamne,)[a] Fiul lui David!

31 Mulţimea îi mustra, spunându-le să tacă, dar ei strigau şi mai tare:

– Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!

32 Isus S-a oprit, i-a chemat şi i-a întrebat:

– Ce vreţi să fac pentru voi?

33 Ei au răspuns:

– Doamne, să ne fie deschişi ochii!

34 Lui Isus I s-a făcut milă de ei şi le-a atins ochii. Imediat ei şi-au recăpătat vederea şi L-au urmat.

Intrarea triumfală în Ierusalim

21 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici, spunându-le: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi imediat ce intraţi în el veţi găsi o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine! Dacă vă va zice cineva ceva, să-i spuneţi că Domnul are nevoie de ei. Şi imediat îi va trimite“. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:

„Spuneţi-i fiicei Sionului:
    «Iată că Împăratul tău vine la tine,
smerit şi călare pe un măgar,
    pe un măgăruş, pe mânzul unei măgăriţe!»“[b]

Ucenicii s-au dus şi au făcut aşa cum le poruncise Isus. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, iar Isus S-a aşezat deasupra lor. O mare mulţime de oameni îşi aşterneau hainele pe drum[c], iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Mulţimile care mergeau înaintea lui Isus şi cele care-L urmau strigau:

Osana[d], Fiul lui David!

Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului![e]

Osana în locurile preaînalte!“

10 Când a intrat în Ierusalim, toţi cei din cetate au început să se agite şi să întrebe:

– Cine este Acesta?

11 Mulţimile răspundeau:

– Acesta este Profetul Isus din Nazaretul Galileii!

Isus alungă negustorii din Templu

12 Isus a intrat în Templu[f] şi i-a scos afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei 13 şi le-a zis: „Este scris:

«Casa Mea va fi numită
    o casă de rugăciune»[g],

dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!“[h]

14 Au venit la El în Templu nişte orbi şi şchiopi, iar El i-a vindecat. 15 Dar conducătorii preoţilor şi cărturarii, când au văzut lucrurile minunate, pe care le făcea, şi pe copiii care strigau în Templu: „Osana, Fiul lui David!“, au fost indignaţi 16 şi I-au zis:

– Auzi ce spun aceştia?

Isus le-a răspuns:

– Da! N-aţi citit niciodată acolo unde scrie că:

„Din gura copiilor şi a celor ce sunt alăptaţi
    Ţi-ai scos laudă!“[i]?

17 Şi, lăsându-i, a ieşit din cetate, S-a îndreptat spre Betania şi a înnoptat acolo.

Footnotes:

  1. Matei 20:30 Unele mss importante nu conţin acest cuvânt, probabil pe baza lui 9:27
  2. Matei 21:5 Vezi Is. 62:11 şi Zah. 9:9
  3. Matei 21:8 Omagiu adus unui rege (vezi 2 Regi 9:13)
  4. Matei 21:9 Expresie ebraică, ce înseamnă Izbăveşte-ne, te rugăm!, expresie ce a devenit o exclamaţie de laudă, folosită în închinare; şi în v. 15 (vezi Ps. 118:25)
  5. Matei 21:9 Vezi Ps. 118:26
  6. Matei 21:12 Este vorba despre Curtea Neamurilor, singurul loc în care neevreii puteau să I se închine lui Dumnezeu (vezi Mc. 11:17)
  7. Matei 21:13 Vezi Is. 56:7
  8. Matei 21:13 Vezi Ier. 7:11
  9. Matei 21:16 Vezi Ps. 8:2
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes