10 Domnul însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă.
    Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru vină,
Îşi va vedea urmaşii[a] şi va trăi multe zile,
    iar voia Domnului va propăşi prin El.
11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina[b]
    şi va fi mulţumit;[c]
prin cunoştinţa Sa[d] Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi
    şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari[e]
    şi va împărţi prada cu cel puternic[f],
căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte
    şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi.
Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi
    şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»

Read full chapter

Footnotes

  1. Isaia 53:10 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  2. Isaia 53:11 Q, LXX; TM nu conţine lumina
  3. Isaia 53:11 Sau: Va vedea rodul suferinţelor Lui / şi va fi mulţumit
  4. Isaia 53:11 Sau: prin faptul de a fi cunoscut
  5. Isaia 53:12 Sau: cei mulţi
  6. Isaia 53:12 Sau: cu cei numeroşi