10 Iată, Stăpânul Domn vine cu putere,
    stăpânind prin braţul Său.
Plata Lui vine cu El
    şi răsplata Lui Îl însoţeşte.
11 El Îşi va paşte turma ca un păstor;
Îşi va strânge mieii în braţe,
    îi va lua la piept
        şi va călăuzi blând oile care alăptează.

12 Cine a măsurat apele în palma lui
    şi a trasat cerurile cu lăţimea palmei?
Cine a strâns pulberea pământului într-o măsură?
    Cine a cântărit munţii cu cântarul
        şi dealurile cu o cumpănă?
13 Cine a cercetat Duhul Domnului
    şi cine L-a îndrumat ca sfătuitor al Său?
14 Cu cine s-a sfătuit El ca să fie luminat?
    Cine L-a învăţat calea dreptăţii?
Cine L-a învăţat cunoaşterea
    şi I-a arătat cărarea priceperii?

15 Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă într-o găleată,
    sunt considerate ca praful de pe cântar.
        Pentru El, insulele nu cântăresc mai mult decât un fir de praf.
16 Libanul nu ajunge pentru foc,
    nici animalele lui pentru arderea de tot.
17 Toate neamurile sunt un nimic înaintea Lui;
    mai puţin decât nimic
        şi deşertăciune preţuiesc ele în faţa Sa.

18 Cu cine, deci, L-aţi putea asemăna pe Dumnezeu?
    Ce imagine aţi putea găsi pentru El?
19 Un idol? – un meşter îl toarnă
    şi apoi un aurar îl poleieşte cu aur
        şi îi face lănţişoare de argint.
20 Săracul, care nu-şi permite aceasta,
    alege un lemn ce nu putrezeşte
şi îşi caută un meşter iscusit
    pentru ca acesta să-i facă un idol care să nu se clatine.

21 Nu ştiţi?
    N-aţi auzit?
Nu vi s-a făcut cunoscut de la început?
    N-aţi învăţat nimic de la întemeierea pământului?
22 El este Cel Ce şade deasupra cercului pământului,
    ai cărui locuitori par nişte lăcuste.
El este Cel Ce întinde cerurile ca pe un baldachin
    şi le desfăşoară ca pe un cort de locuit.
23 El este Cel Ce îi preface pe prinţi în nimic,
    iar pe conducătorii pământului ca şi cum n-ar exista.
24 De abia sunt sădiţi,
    de abia sunt semănaţi,
        de abia li s-au înrădăcinat tulpinile în pământ,
că El şi suflă peste ei, uscându-i,
    iar vijelia îi ia ca pe nişte paie.
25 «Deci, cu cine M-aţi putea asemăna?
    Cine Mi-ar putea fi egal?» zice Cel Sfânt.
26 Ridicaţi-vă ochii spre ceruri şi priviţi:
    Cine a creat toate acestea?
El, Cel Care face să apară oştirile lor una câte una,
    chemându-le pe nume.
Atât de mare este tăria Lui, atât de tare este puterea Lui,
    că nici una nu lipseşte.

27 De ce spui, Iacove,
    de ce zici, Israele:
«Calea mea este ascunsă de Domnul
    şi dreptul meu nu este luat în seamă de Dumnezeul meu?»
28 Nu ştii?
    N-ai auzit?
Domnul este Dumnezeul cel Veşnic,
    creatorul marginilor pământului.
El nu oboseşte, nici nu osteneşte,
    iar priceperea Lui este de nepătruns.
29 El dă putere celui obosit
    şi îl întăreşte pe cel fără putere.
30 Flăcăii vor obosi şi vor osteni,
    tinerii se vor împiedica şi vor cădea,
31 dar cei ce se încred în Domnul îşi vor înnoi puterea,
    se vor înălţa prinzând aripi ca vulturii,
vor alerga şi nu vor osteni,
    vor umbla şi nu vor obosi.

Read full chapter