Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam[a] din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de viaţă, iar Adam a devenit un suflet viu.

Read full chapter

Footnotes

  1. Geneza 2:7 Termenul ebraic pentru om este Adam, înrudit cu adamah (ţărână)