13 Voi aţi fost chemaţi la libertate, fraţilor, dar nu folosiţi libertatea pentru fire[a], ci, în dragoste, slujiţi-vă unul pe altul.

Read full chapter

Footnotes

  1. Galateni 5:13 Lit.: carne; şi în vs. 16, 17, 19, 24

Bible Gateway Sponsors